De fraude die oorlog en terrorisme verkoopt

Geld is een weinig tot de verbeelding sprekend onderwerp voor de meesten onder ons. Geld wordt ervaren als het territorium van alles dat met saaiheid verbonden lijkt zoals, accountants, banken, de overheid en het eeuwige tekort dat onze regering dwingt tot het verscherpen van belastingmaatregelen. We kennen het riedeltje wel, we zijn een welvarend land dat de broekriem de afgelopen 10 jaar nog alleen maar heeft aangetrokken.
Geld is alleen niet slechts een facet van deze wereld maar, heeft onze maatschappijen en delen van de wereld vorm gegeven. Geld is een bron van vervuiling, oorlog en uitbuiting. Dat weten we allemaal en we hebben daar onze gedachten bij maar, niet te lang. Geld is slechts een machtsmiddel, zij die de macht bezitten, bezitten ook de macht om enorme hoeveelheden geld in te zetten voor hun doelen en zij bepalen daarmee de gebeurtenissen in de wereld.
Geld bepaald onze levens, ook al zouden we dat graag ontkennen. We hebben geld nodig om in ons levensonderhoud te voorzien en daarvoor gaan we werken. Dat neemt niet weg dat je het prima naar je zin kunt hebben op je werk, dat maakt geld ook niet vies of minder vies maar slechts een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Heb je geld, dan heb je niet één probleem minder maar veel meer dan dat. Je hebt geen zorgen of je wel te eten hebt, of je wel onderdak houdt en je kun als je vrij bent gaan en staan waar je wilt. Geld bezorgt je vrijheid in deze ‘democratie’, als je niet hoeft te werken.

Dus we gaan werken om te kunnen leven in de respectievelijke vrijheid die onze maatschappij biedt. Met geld kunnen we keuzes maken, zonder geld worden we geleefd. Minimaal 80% van het geld dat we verdienen spenderen wij aan belastingen. Dit als je meer dan 80 procent van je verdiende geld uitgeeft, als is sparen ook niet gratis.
Het begint ermee dat je gaat werken, je verdient geld en daar wordt loonbelasting op ingehouden. Om naar dat werk te gaan, heb je vaak een auto nodig, waarvan alleen al het bezit belastbaar is geworden in de vorm van ‘houderschapsbelasting. Daar gooi je brandstof in die voor meer dan 70% bestaat uit belastingen en accijnzen.
Aan het eind van een werkdag, ga je naar je buurtsuper om een pot pindakaas te kopen. Dat ding staat ook weer bol van de belastingen en verkapte belastingen.
Die pinda’s die worden bij Jimmy Carter opgehaald en in Nederland geïmporteerd. Daar gaan invoerrechten overheen. Vervolgens worden die pinda’s vanuit de haven van Rotterdam met een vrachtwagen naar Unilever gebracht. Dat transport staat bol van de belastingen, accijnzen op de brandstof, de btw van de transporteur, de loonbelasting van de chauffeur, de houderschapsbelasting op de vrachtwagen, de loonbelastingen van het kantoorpersoneel van de vervoerder en vervolgens nog die 50% die de vervoerder als BV moet afdragen over de winst.
Dan worden die pinda’s verwerkt tot pindakaas bij Unilever en komen daar weer een batterij aan belasting op die pot pindakaas om vervolgens bij de buurtsuper aan te komen nadat deze pot wordt getransporteerd vanuit het centraal magazijn van de keten waarbij deze buurtsuper is aangesloten. Overal werken mensen, al deze mensen en bedrijven betalen belasting en die kosten vindt je terug in de prijs van die pot pindakaas.

De hoeveelheid geld die onze overheid hiermee opstrijkt, zou op een eerlijke en doorzichtige manier door het CPB gepubliceerd moeten worden maar, deze jongens smeren bepaalde inkomsten uit en goochelen met potjes zodat je zoveel zand in de ogen wordt gestrooid dat je iedere vorm van redelijk inzicht ontnomen wordt. Als je zaken gaat narekenen, moet je erachter komen dat je calculator stuk is of dat je niet beschikt over cijfers die verband met elkaar lijken te houden.
Het CPB is voor mij dan ook Morret Ernst & Young in het kwadraat. Van Morret heeft nog even de media gehaald omdat zij keer op keer de boeken van hun opdrachtgevers manipuleren. Ik haal hier even ENRON aan omdat het zo’n lekker voorbeeld is maar, Morret komt ook bij kleinere bedrijven zoals een aantal van mijn ex-werkgevers en ik heb daar dan ook mijn vraagtekens bij.
Het kan ook niet anders want, Morret wordt ingehuurd door de opdrachtgever om te boeken goed te keuren … het vraagt erom …
Het CPB is waar Gerrit Zalm zijn carrière gestart is. Do I need to say more? De man die ons de Euro in gefraudeerd heeft. De joker die nu aan het hoofd staat van de bank die ons burgers miljarden gekost heeft en de man die zichzelf en zijn ABN collega’s nu zelfs een salarisverhoging van 20% geeft.
Het meest opmerkelijke hierin is het woord ‘Systeem bank’, een woord dat moet aangegeven dat deze bank zo’n invloed heeft in onze economie dat wij niet meer zonder deze bank kunnen. Onze economie kan het zich niet veroorloven dat deze bank failliet gaat omdat zo’n bank een opeenstapeling van negatieve activa is. Een zeepbel vol schulden die alleen overeind blijft omdat er een belachelijke verhouding mag zijn tussen de schulden en bezittingen van zo’n bank. Hier hebben ze en prachtig word voor gevonden waarvan ik in HAVO 4 kennis mocht nemen, solvabiliteit.

Onze banken, wereldwijd, hebben de boel op vele manieren belazerd en dat begon ondermeer door die solvabiliteits regels op te rekken.
In de eerder genoemde HAVO 4 klas kreeg ik te horen dat de centrale bank een geldscheppende instantie was. Prima. De centrale bank was van het ‘volk’ sinds 1948. Daar is 2 keer de nominale waarde van de bank betaald aan de aandeelhouders (lees: Het koningshuis en het huis Rothschild). Het bedrag is betaald maar, in de raad van commissarissen zat altijd iemand van het koningshuis en de bank werd altijd gerund door een Rothschild mannetje … Wie heeft zich niet afgevraagd wat onze ‘watermanager’ nou bij DNB moest?
De geschiedenis van DNB is sowieso een hele doorzichtige. Rothschild leende de Engelsen en de Fransen (Napoleon) geld voor hun oorlog. Napoleon verloor omdat aan één kant de geldkraan werd dichtgedraaid. In Engeland speculeerde Rothschild met voorkennis over de uitkomst van de oorlog en kocht voor een knaak en een rol drop heel Engeland op.
Napoleon liet een machtsvacuüm achter, ook in Nederland. Daar heeft koning Willem I van mogen profiteren. Hij is met een Rothschild mannetje in de vorm van Paul Iwan Hogguer naar de REPUBLIEK Nederland gestuurd en heeft het omgetoverd in een monarchie met een centrale bank. DNB gaf het Nederlandse geld uit. DNB stond garant voor het door haar uitgegeven geld en controleerde de maatschappelijke geldhoeveelheid. Dat lijkt allemaal gezond …

De maatschappelijke geldhoeveelheid, de hoeveelheid geld die er van een bepaalde valuta in omloop is werd vroeger gecontroleerd door de hoeveelheid goud die daar tegenover stond. Had het land meer goud, kon het geld bij maken. Dat noemde men de goudstandaard.
De goudstandaard is losgelaten in 1970. De Amerikanen konden de Vietnam oorlog niet meer betalen en de oliecrisis had daar ook nog een argument in. De VS was vrij om zoveel geld bij te drukken als ze maar wilde en omdat de hele wereld in dollars handelde betaalde de hele wereld voor de Amerikaanse welvaart. Landen lieten allemaal de goudstandaard los om ‘niet te duur te worden’ tegenover de inflerende dollar. Een ware wedloop om maar in de pas te blijven met die Dollar. Economische waanzin.
Vervolgens is nog de grootste misdaad, de manier waarop commerciële banken werken. Commerciele banken zijn namelijk ook geldscheppende instanties, zoals professor Heertje zo mooi in mijn economie boek uitlegde. Commerciële banken, in privé handen kunnen geld creëren.
Ze kunnen dit alleen giraal, dat betekent dat ze geen munten slaan of biljetten hoeven te drukken om geld te maken.
Een bank mocht als zij zelf geld in kas had, het tienvoudige uitlenen. Professor Heertje legde dat als volgt uit: Pietje heeft 100 Euro gespaard en brengt zijn geld naar de bank. De bank heeft nu 100 Euro in kas tot Arend voor het loket staat. Arend wil 1000 Euro lenen en de bank schrijft dit geld giraal op Arend zijn rekening. De bank heeft nu 900 Euro gecreëerd.
De eerste keer dat ik en mijn klasgenoten dit hoorden begonnen we allemaal te stuiteren. “Dat is toch niet eerlijk!!”
“Dat is heeeel normaal”: zei mijn vriendelijke toen nog jonge leraar dhr. Kuipers. “Zo gebeurt dat bij de bank, we noemen dat fractioneel bankieren …”

De grootste grap komt echter nog. Stel dat Arend voor die 1000 Euro nu een huis heeft gekocht. Arend betaalt een bedrag per maand terug aan de bank, bestaande uit rente en een stukje aflossing. Arend verliest echter zijn baan en kan niet op tijd aan zijn betalingen voldoen. Dit geeft de bank het recht zijn huis voor de executie waarde te verkopen. Voor de executiewaarde wordt 75% van de waarde gerekend. De bank verkoopt het huis van Arend in een openbare verkoop, en krijgt 750 Euro terug.
Afgezien van de betalingen die Arend al gedaan had heeft de bank nu ook nog eens 750 Euro in kas ipv de 100 Euro van Pietje.

Onze overheid helpt de bank. Want, onze overheid is van de bank, zoals alles van de bank is.
Mooi voorbeeld daarvan is de hypotheek rente aftrek. Deze prachtige belasting teruggave zorgde ervoor dat iedereen een huis kon kopen …
In werkelijkheid betekende het dat men meer kon lenen bij de bank voor een huis. Dit heeft, zoals iedere subsidie, het gevolg dat prijzen gaan stijgen. Onze huizen, zijn in waarde tot 30% gestegen door deze subsidie. De enigen die ervan geprofiteerd hebben zijn de mensen die tijdens de prijsstijgingen zichzelf hebben ingekocht en de bank. De bank heeft de huizenmarkt kunnen zien ontploffen en daarmee haar winsten. Dankzij onze overheid konden wij 30% meer lenen dan zonder deze subsidie. Wij hebben daar aan de ene kant meer belasting voor betaald en aan de andere kant meer terug gekregen. Nu zitten we in het schip. De overheid schaft de subsidie af en wij zitten straks met een onderwaarde van 30% op onze huizen.
De bank weet haar solvabiliteit weer iets op te krikken door de huizen te verkopen van de mensen die ze niet meer betalen kunnen en de overheid is de bank ten dienst door de subsidie in deze moeilijke tijd af te schaffen.
Als neven effect heeft de bank zo enorm veel geld extra door deze regeling gecreëerd dat de welvaart toenam terwijl de inflatie op de voet volgde. Steeds meer van het verdiende geld begon terug te vloeien naar de bank in de vorm van rente. De totale schuld van ons Nederlanders aan de bank is vele malen groter dan ons nationale inkomen en een wezenlijk deel van ons nationale inkomen wordt dan ook gespendeerd aan het betalen van rente.

Ondertussen kunnen we eigenlijk nog alleen onze rente verplichting voldoen als er sprake van economische groei is. We verzinnen van alles om nog ergens munt uit te slaan. We beroven de rest van de wereld van haar grondstoffen, Shell is daar zeer bedreven in, ondertussen staan de geldpersen 24 uur te stampen en dat heeft alleen maar effect als dit geld ook uitgegeven kan worden. Met het draaien van die geldpers creëren we ook weer extra rente druk. Met deze cyclus proberen we vuur met benzine te doven en dit gaat een climax bereiken. Het ligt er zo dik bovenop en we willen het niet zien …

Geld is ons verkocht als zijn een ruilmiddel maar, ons geld is geen eerlijk ruilmiddel. Een eerlijk ruilmiddel kan niet vanuit het niets meer worden. Het kan niet uit het niets groeien door de verstrekking van rente en het mag alleen vermeerderen in een gelijke tred met de groei van de producten en diensten die wij leveren. Zo ontstaat er geen inflatie en zo voorkom je de verplichting van economische groei, die alleen tot armoede, oorlog en vervuiling kan leiden.
De Rothschilds zijn de uitvinders van het fractioneel bankieren en zij hebben daar een fortuin mee gemaakt dat velen male groter is dan de totale geldhoeveelheid in de wereld. Wij leven in een maatschappij die door hen gecreëerd is, met hun macht over bedrijven en overheden. Er bestaat een berekening dat deze familie zoveel bezit dat iedere bewoner op deze aarde 70.000.000 Dollar zou krijgen als we het Rotschild kapitaal over de wereldbevolking zouden verdedigen. Deze lieden worden steeds rijker door de oorlogen die zij ons laten voeren in hun ambitie naar totale wereldheerschappij.

Mayer Amschel Rothschild: “Give me control over a nations currency, and I care not who makes its laws”

De enige manier om tot een vreedzame wereld te komen, waarin we honger vervangen met voorspoed, ziekte effectief bestrijden en scholing maken tot iets waar de maatschappij echt beter van wordt, is door dit systeem te bestrijden.
Het ergste aan dit verhaal is onze politiek. We hebben partijen voor dieren, arbeiders en milieu maar, niemand lijkt de meest logische reden te kennen waarom de bioindustrie zal blijven bestaan zoals hij is, waarom arbeiders steeds meer uitgebuit worden en waarom het milieu ten onder gaat aan onze zucht naar economische groei.
Je mag van iedere politicus verwachten dat ze weten hoe dit eenvoudige plaatje in elkaar steekt maar, onze politieke leiders zijn onderdeel van dit systeem en geven je de illusie van keuze binnen de beperkte kaders. Ze zorgen voor tegenstellingen en af en toe ontstaan daaruit nieuwe partijen naar de smaak van de tijd. Als de SP echt zo sociaal bewogen was geweest hadden ze dit al lang geleden aangekaart en dan hadden ze mijn stem gehad. Als de VVD echt zo liberaal was dat ze hadden gezegd dat dit onze vrijheid en vooruitgang ernstig beperkte was ik meteen lid van die club geworden maar, iedereen zwijgt over dat wat onze levens bepaald. We hebben geen echte volksvertegenwoordiging, het zijn allemaal vertegenwoordigers van het systeem waaraan de wereld ten onder gaat.

De enige stem die we hebben, is de stem die wij onthouden om afkeuring te geven aan het systeem in al zijn facetten. Daarna heeft demonstreren in Den Haag pas zin want, daarvoor geef je alleen aan de regering in Den Haag nog steeds te erkennen als het bestuur dat je belangen behartigt. Als je gelooft in een betere wereld, verwacht dan niet dat de vertegenwoordigers van dit systeem daar gehoor aan gaan geven. Zij zullen alles doen om het overeind te houden en dat gaat ten kosten van hen die stemmen.

5 gedachten over “De fraude die oorlog en terrorisme verkoopt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
De Charlie Hebdo hype blijft door de media gevoerd worden omdat de media haar publiek kent. Zo was MH-17 continu in het nieuws tot bekend werd dat onze regering een…