Sterft de politiek met de babyboomer?

Zolang we ons politieke bestel blijven steunen, zullen de problemen blijven bestaan en zelfs groter worden. Ergens moeten we aangeven dat we het spel door hebben en, dat kunnen we alleen doen door het vormen van een meerderheid. Daarom creëert de politiek verdeeldheid want, onze huidige politiek ontleent haar bestaansrecht aan die verdeeldheid. Als we unaniem uit de droom zouden stappen dat onze huidige politieke leiders en partijen onze belangen daadwerkelijk vertegenwoordigen, dan was het afgelopen.
Al onze maatschappelijke doelen falen. Scholing staat op een ultiem laag niveau door de continu veranderende regels en systemen. Veel goede onderwijskrachten verlaten gefrustreerd de scholen omdat ze niet kunnen blijven vechten tegen een systeem dan ze iedere vrijheid ontneemt, ze tot het in toenemende mate zwakke lesmateriaal veroordeelt en budgetten ontneemt om onze kinderen te interesseren voor de ‘grote mensen wereld’.
We kennen allemaal de problemen in de zorg sector. De zorg is geprivatiseerd maar, niet volledig. Zo lijkt de overheid controle te hebben over het proces maar, zowel de mensen die werkzaam zijn in de zorg als de patiënt hebben geen poot meer om op te staan. Beide worden bedolven onder administratieve flauwekul die we vroeger niet nodig hadden. Vroeger zwaaiden we met een ziekenfondskaartje en dat was de enige administratieve handeling waaraan je moest kunnen voldoen. Het kostte geen extra geld, je werd geholpen en je kreeg je medicijnen op basis van je gezwaai met dat kaartje.

De politie hield je vroeger aan als ze je rijgedrag niet in orde vonden. Je werd toegesproken en uitgelegd over je fouten en je zonden en kon daarna rustig je weg vervolgen tenzij je het echt te bont had gemaakt. De politie was er om te helpen in de breedste zin van het woord, ze schoten bijna nooit, kwamen bij je langs als er was ingebroken en stuurden een bloemetje als ze het verkeerde huis waren binnengevallen. Nu staan ze in autootjes langs de weg met flitsinstallaties omdat ook zij een bepaald financieel rendement moeten laten zien. Het is een bedrijf geworden met geüniformeerde werknemers en dat bedrijf is niet van ons.
Energiebedrijven waren van de overheid en we betaalden 20% voor onze energie tegenover wat we nu betalen en misschien zelfs meer. De energie bedrijven zijn voor een schijntje verkocht aan privé partijen, die met elkaar lijken te concurreren maar, ook die schijn lijkt te bedriegen. Opvallend daarbij is dat de overheid toen wel BTW over de geleverde energie is gaan rekenen en dan zien we dat de overheid zelfs na afstoting van die energiebedrijven nog steeds hetzelfde over die energie incasseert.
We hadden sociale uitkeringen die werden afgegeven als de situatie daarom vroeg. Werd je werkeloos kreeg je de uitkering waarvoor je in collectief verband gespaard had. Nu is het afwachten wat je voor hoelang krijgt. De regels zijn aangescherpt want ook het UWV is een bedrijf, dat in deze tijden moeite heeft break-even te draaien. Als je ziek hebt krijg je lichter werk, als je chemo krijgt dan werk je halve dagen en op de dag van het krijgen van de kuur ben je lekker vrij.
We kunnen zo iedere overheidstaak tegen het licht houden en kunnen eenvoudig tot de conclusie komen dat de overheid niet meer voor ons werkt. Voor wie we wel werken is hier eerder beschreven,  en daarin staat ook waar onze energie in wordt omgezet. De politiek is dus niet van ons, we werken voor van alles dat tegen vrede is en hopen dat we veilig blijven en onder de druk van die bedreiging vragen we de overheid om steeds verder in onze levens in te grijpen. We verstoken steeds meer energie in het genereren van geld waar ons milieu zwaar onder te lijden heeft en dat wordt dan nog eens extra belast dus, moeten we nog meer energie verstoken om tot een positief netto resultaat te komen.

Onze overheid is onze overheid niet. Clubjes als de VVD, PVV, SP, CDA of de PVDA hebben het laten afweten. Maar, er is een lichtpuntje aan de tunnel. We hoeven het geeneens meer collectief eens te zijn over de bovenstaande worden. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn want, de onze politiek is aan het uitsterven. De foto boven dit artikel laat het klapvolk van de PVDA zien en dan zien we dat de politiek aan het vergrijzen is. Over 15 jaar is de PVDA zo dood als haar achterban en dat is goed nieuws, niet alleen voor Nederland maar ook voor de rest van de wereld.
Dan rest alleen de vraag; “Kunnen we wel zolang wachten?”. We zijn de afgelopen jaren hard achteruit gekacheld met onze vrijheid en de hoeveelheid energie die wij in onze overheid moeten stoppen. Misschien ligt ons gehele politieke systeem over 15 jaar of minder wel in Brussel. Je weet wel, de Europese grondwet waar we met een meerderheid tegen stemden in een referendum. Men noemde het een politieke fout want, wij burgers hadden geen idee van de belangen die ermee gemoeid waren. Nu weten we inmiddels dat we toen al juist waren in onze mening. Sindsdien heeft de EU ons een hoop afgenomen en die EU is nog niet klaar. We hebben steeds minder macht tegen dat Europa en met het tekenen van het verdrag van Lissabon zijn ze door onze eigen politiek genegeerd en verraden. Het heeft een doel, zoals alles een doel heeft en niet berust op toeval. Het doel is alleen niet ten bate van de inwoners van Europa.
Dus, ondanks onze stervende politiek wordt het tijd de koppen bij elkaar te steken. Het is nooit te laat maar, eerder is altijd makkelijker. Het wordt tijd dat we met zijn allen een streep in het zand gaan trekken, “Tot hier en niet verder”. Het wordt tijd dat we de politiek de maatschappelijke draagkracht ontnemen en haar te bedde brengen door niet meer te stemmen.

Loyalist – stoppen met stemmen

Loyalist – Adri Duiveststeijn en Wimpie Kok

Loyalist – de fraude die oorlog en terrorisme verkoopt

Sargasso.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Nadat de trailer een miljoen keer bekeken was, stond het licht voor de film definitief op groen. De film verteld het verhaal over de volkomen politiestaat in de VS waar…