De finale!

Op ons vorige artikel komt men, ondanks dat ons antwoord al eerder gegeven is, met de vraag wat het nut van niet stemmen is. Om dit te kunnen uitleggen moeten we helaas in herhaling treden maar, om hier voor eens en altijd een zo compleet mogelijk antwoord op te geven zullen we aan de wens gehoor geven.

In Frankfurt leefde een edelsmid die over een kluis beschikte. De mensen die van het bestaan van de kluis wisten en hun goud op een veilige plek wilde parkeren klopten bij hem aan. Hij ontving goud en als bewijs van afgifte gaf hij certificaten uit waarop de eigenaar en de hoeveelheid goud vermeld stonden. Men ging deze certificaten verruilen en lieten het goud in zijn safe staan. Toen hij dit doorkreeg, bedacht hij dat hij het goud in de kluis kon laten en met gemak de tienvoudige waarde aan certificaten kon uitgeven als leningen. Deze diefstal kwam niet uit, omdat het goud nog nauwelijks werd opgehaald en zo is fractioneel bankieren ontstaan. Deze bank creëerde goud op papier en dankzij een rood schildje aan zijn gevel is hij Rothschild gaan heten.

Rothschild leende goud uit en ontving dit terug met rente als vergoeding voor het gedragen risico. De Rothschilds hebben contacten verkregen met de Europese aristocratie en hebben oorlogen gebruikt voor hun gewin in rijkdom en macht. Dit alles staat op vele plekken op het net beschreven maar, voor beknopte informatie met detail in het Nederlands is hier een link naar een aardige bron van informatie.

De invloed van de Rothschilds in Europa heeft pas echt vleugels gekregen na de slag bij Waterloo. Door Napoleon geen krediet meer te verlenen in zijn oorlog tegen de Engelsen hebben de, ook door Rothschild gesteunde, Engelsen de laatste slag tegen Napoleon gewonnen. Met de voorkennis van de uitkomst heeft Rothschild de beurs in Engeland gemanipuleerd en was daardoor in staat heel Engeland op te kopen. De Fransen moesten hun schulden gewoon betalen, Napoleon was verbannen en Engeland was van de Rothschilds.
Na de slag bij Waterloo is een Willem van Oranje naar Nederland gestuurd met een Zwitserse bankier die voor de familie Rothschild werkte. Nederland was weer een monarchie en DNB was gesticht. Op dit soort manieren heeft het Rothschild systeem zich over de wereld uitgebreid. In 1913 hebben zij de Federal Reserve Bank kunnen stichten en in 1914 brak de eerste wereldoorlog uit.

Ons gehele financiële systeem lijkt complex maar, in de basis valt dit enorm mee. Het is gebaseerd op fractioneel bankieren en op rente. Het systeem creëert steeds meer geld waarover rente betaald moet worden. Er is dus nooit genoeg na het creëren van dit geld om alles terug te betalen en daarom moet er nieuw geld worden gecreëerd om alleen al aan de rente verplichting te kunnen voldoen.
Dit systeem creëert inflatie om daar de schulden mee te kunnen betalen die het systeem zelf gecreëerd heeft. Aan het hoofd van dit systeem staat naast de commerciële banken een centrale bank die of het geld creëert of dit namens overheden tegen waarde papieren van andere banken leent. Dit geld wordt met een druk op de knop uit het niets gemaakt en daarover wordt rente betaald.

Voor de creatie van ons geld kan DNB of de ECB dus niet op de knop drukken maar gaat onze overheid een schuld aan bij een vreemde mogendheid. Wij betalen rente over het geleende geld als maatschappij en die wordt in de vorm van oplopende belastingen geïnd. Onze commerciële banken creëren geld uit het niets dmv fractioneel bankieren en ook dat uit het niets gecreëerde geld moet worden terugbetaald met rente. Dit systeem kan alleen blijven bestaan als we schulden blijven maken. Daarom komt Afrika ook niet verder want, die zitten tot hun nek in de schulden bij het IMF. Wij gaan diezelfde kant op maar, nemen eerst nog zoveel mogelijk slachtoffers in ons kielzog mee, zoals nu Oekraïne. De Grieken dagen dit systeem nu uit maar, Syriza had bijna 50% van de stemmen en waren een gloednieuwe partij. Wij hebben in Nederland ook ooit een partij gehad met een potentiele overmacht in het verkiezingsgeweld en, we weten allemaal hoe dat geëindigd is.

Ons gehele partijenstelsel is in dienst van dit systeem en zo zullen we het gemakshalve blijven benoemen. Er is geen politieke partij die je deze betrekkelijk eenvoudige waarheid ooit heeft laten weten omdat het systeem hier geen enkele baat bij heeft. Welke partij je ook steunt, wat voor een prachtige idealen zij ook uitstralen, ze zijn gebaat bij je stem maar niet met je mening.
Zo is daar het CDA en de CU voor de Christenen maar, deze partij schroomt zich niet om de VS in een illegale oorlog te steunen. We hebben de VVD voor de beter en welgestelden onder ons. Dit zijn over het algemeen huizenbezitters en ondanks de verkiezingsbelofte heeft de VVD ze laten stikken als we naar de belasting aftrek voor hypotheek rente kijken. We hebben de PVV die een grote bevolkingsgroep bedient omdat deze mensen vaak financieel in het nauw gedreven worden door de overheid. De PVV accentueert hoeveel het asielzoekersbeleid kost in plaats van de rente die moet worden betaald over geld dat niet bestond voordat het uitgeleend werd. We hebben de SP die alle sociale misstanden in de maatschappij aan de kaak stelt. Een partij die schande spreekt over oma die te lang in haar luier zit en zich zonder resultaat al jaren verzet tegen de toenemende druk op de financieel zwaksten in onze samenleving. Al deze partijen vertalen een geluid dat ze nooit kunnen waarmaken omdat het systeem al het geld, en de energie die het verdienen van dit geld gekost heeft, uit onze maatschappij trekt waardoor de potjes waarover het restant verdeeld moet worden te groot blijken.

Geen van deze partijen heeft ons ooit gezegd waar de ware aard van de problemen ligt. En het wordt tijd ons af te vragen waarom dat zo is en wat we daaraan kunnen doen. Deze partijen vertellen je ook niet dat de tekorten die er in de wereld ontstaan een directe oorzaak zijn van dit financiële systeem. Deze partijen steunen zelfs oorlogen omdat er met het voeren van oorlogen geweldige geldstromen ontstaan en die geldstromen zijn nodig om nieuw geld te creëren.
Er wordt ons verteld dat onze auto zo’n smeerlap is maar, de grootste vervuiler is ons financiële systeem. Door de heffing van rente over geld dat niet bestaat moeten we steeds meer produceren en consumeren om de geldstromen opgang te houden. We noemen dat economische groei en we werken ons kapot om dit te bereiken. Werken kost onze energie in de vorm van arbeid, toegevoegde energie zoals elektriciteit en/of olie, grondstoffen en/of halffabrikaten. Uit die factoren ontstaat productie en die productie heeft schadelijke gevolgen voor ons milieu. We schieten niets op in dit systeem. We stoppen een hoop energie in het vernietigen van de natuur en dat kan uiteindelijk het einde van de mensheid betekenen.
De grootste vervuiler is onze overheid want, wij werken om te kunnen bestaan in deze maatschappij. We hebben geld nodig om alles te kunnen betalen en die overheid pakt een 70 tot 80 procent van ons verdiende geld terug met belastingen die hoofdzakelijk op gaan aan het betalen van de gemaakte schulden omdat er nieuw geld gecreëerd moest worden.

Onze overheid is een lege huls van schulden. Op ieder rijksgebouw berust een hypotheek en ook die rente moet betaald worden. De EU heeft ons land de privatisering in gedwongen en dat is hoofdzakelijk de reden waarom oma nu te lang in het verzorgingstehuis in haar luier blijft zitten. Aan alle ziekenhuizen en zorginstellingen kleven flinke hypotheken en dat betalen we met de ziektekostenverzekering.
De rechten van de werknemer in Nederland zijn weggestreept omwille van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hetgeen het grote bedrijfsleven makkelijker uitkomt om winst te maximaliseren in bewegende markten. Steeds meer mensen die ooit vaste salarissen genoten zijn weer ingehuurd als ZZP-er en worden na geleverde diensten netjes bedankt in afwachting van de factuur. Dat klinkt mooi maar, nu moeten door de ZZP-er de ooit bevochten beloningsrechten ondergeschikt worden gemaakt aan de concurrentie met bedrijfjes die ooit zijn collega’s waren.
Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van wat de privatisering ons gebracht heeft. Onze maatschappij is verkocht, de opbrengsten hiervan zijn geeneens teruggevloeid in de maatschappij maar onder andere belegd in derivaten. Die waren voor 2008 nog iets waard maar uiteindelijk hebben we al onze voorzieningen weggegeven aan de bank onder de druk van Europa.
Ondanks het bovenstaande steunen al onze politieke partijen nog steeds de EU met verve. Waar is hier sprake van volksvertegenwoordiging? We worden uitgemolken en dat wat er in meer dan een eeuw is opgebouwd in de afgelopen 20 jaar met de grond gelijk gemaakt. Daar hebben alle partijen schuld aan, zonder uitzonderingen. Daar hebben wij schuld aan, als we na het kennisnemen van deze wetenschap nog de stembus weten te vinden.

Hoe kan niet stemmen dan helpen?

Niet stemmen is de kans om op een vreedzame manier een einde te maken aan deze diefstal die oorlogen, honger, ellende en vervuiling teweeg brengt. Als we massaal niet stemmen, dan doen we dat bewust, omdat we het verhaal achter de creatie van geld en het misbruik van macht die dit teweeg heeft gebracht nu kennen. Niet stemmen zal een discussie met die macht teweeg brengen en niet stemmen is iets dat je WEL kunt doen als je dit artikel begrepen hebt.
Er is geen politieke partij die je kan helpen want, zij heten volkspartijen maar, dat betekent niet dat zij van het volk zijn. Zij vertegenwoordigen de macht, ze zijn de spreekbuis van de macht naar het volk en daarmee niets meer dan de loopjongens van het systeem.
Met niet stemmen geef je niet langer je steun aan dit systeem op een passieve wijze. Je laat zien dat je je positie kent en dan is het aan de macht om een volgende zet te doen. Hopelijk komt er een discussie en als die er niet komt dan zal deze macht ons actief gaan onderwerpen om alsnog gehoor aan het gezag te geven. Dan zijn de zaken volledig duidelijk, dan zien we allemaal door wat wij al die jaren belazerd zijn en kunnen we beginnen ons verzet te organiseren om deze macht de juiste weerstand te geven.

Het geheel is een bewustwordingsproces en processen gaan in het begin nooit snel maar, we moeten ergens beginnen en we zullen met elkaar hierover moeten praten want, een hoop mensen hebben enorm veel moeite met het loslaten van de ideeën waarmee we geïmpregneerd zijn. We zijn geprogrammeerd met het idee in een rechtsstaat te leven maar, in een rechtsstaat heb je evenveel rechten als de staat en moet ook de staat luisteren naar de rechter. In een rechtsstaat is het verkrijgen van je recht niet van je financiële draagkracht afhankelijk. In een rechtsstaat wordt je niet in elkaar geslagen door de politie als jij alleen je mening wil laten horen. We leven in een illusie en het wordt tijd aan die realiteit te ontwaken en dat begint met niet stemmen.

Dit artikel is het laatste artikel in een serie van vier artikelen die op onze website te vinden zijn. We gaan een debat krijgen in de tweede kamer over fractioneel bankieren. Dit debat is afgedwongen met een petitie die ontstaan is naar aanleiding van een toneelstuk van de verleiders. Bijna 100.000 mensen hebben met hun handtekening deze petitie gesteund. Onze politici zullen nu over dit systeem moeten gaan praten maar, kunnen er niets inhoudelijk over zeggen zonder dat de pijnlijke waarheid duidelijk wordt. Het debat zal snel verzanden in nietszeggende details en het zal niets opleveren want, dit is juist een discussie die alle, aan onze politiek deelnemende, partijen sinds hun ontstaan uit de weg gaan.
Laat je door ons niets wijsmaken maar, doe eigen onderzoek. Neem niets klakkeloos aan, dat hebben we te vaak en te lang gedaan. Gebruik Google nu dat het nog kan en als wij het mis hebben, wijs ons op de feiten.

 

 

3 gedachten over “De finale!

 • 07/02/2015 om 19:49
  Permalink

  Niet stemmen is ook een actie.
  Niet stemmen is niet hetzelfde als passief zijn.
  Niet stemmen is een daad.
  Beter stem je blanco, anders wordt je stem verdeeld.
  Niet stemmen helpt alleen als het massaal gebeurt.
  Zegt het voort en stemt niet.

  Beantwoorden
 • 07/02/2015 om 18:57
  Permalink

  Uit bovenstaande stuk blijkt niet waarom het bijvoorbeeld niet goed zou zijn om D66 te stemmen. Deze worden in de nogal oneline-achtige argumenten waarom je niet op deze of die partij moet stemmen, achterwege gelaten. Wellicht is Loyalist stiekem pro D66 …. Het zijn verwarrende tijden.

  Beantwoorden
 • 07/02/2015 om 18:42
  Permalink

  Ik vrees dat ik ook weer in herhaing moet vallen.
  Met niet stemmen beinvoed je de politieke verdeling niet.
  Kortom: het “systeem”functioneert los van je niet stemmen en wordt alleen geproportioneerd door te stemmen..wz de zetelverdeling.
  En door niet stemmen zal er nooit, maar dan ook nooit een ideaal ander systeem in het zijn storten.
  niet-stemmers ontsnappen ook nooit aan de gang van zaken binnen het “systeem”. Daarvoor zijn ze te passief, actieloos,liggen liever in bed dan er uit te komen..:)

  Je hebt het hier steeds over de gelaten slaafsheid aan het geldsysteem ..met als voorbeeld Bauer die Rothschild werd. Een Joodse familie die ook Hitler geld leende/hielp tijdens de holocaust.Ook toen maakte geld principeloos. Je kon immers van 2 kanten tegelijk ontvangen Geld was en is nog steeds belangrijker dan principes en in jouw visie laten we dus dat zo en hopen en op dat er ooit iets anders zal komen..
  De pacifist die zich niet verzet tegen welke invasie dan ook..

  Maar mensgerichtheid komt niet vanzelfsprekend tevoorschijn uit absolute geldgerichtheid.
  Dara moet je dan wel iets voor doen..en dat betekent positie kiezen= stemmen.
  Uiteindelijk komt het er toch van dat er de confrontatie is tussen mensgericht en geldgericht waarbij de waarde van geld letterlijk en figuurlijk daalt en je voor een miljard euro geen brood kan krijgen omdat het niet meer aan je verkocht wordt ondanks beschikbaarheid.De toegang wordt geblokkeerd.

  En dat komt niet vanzelf.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Tarik kan levenslang krijgen omdat hij eigenlijk geen mens wat aan wilde doen? Hoe zit dat in elkaar met onze rechtstaat? Moordenaars staan na 4 jaar weer buiten. Onlangs hebben…