TTIP realiteit met dank aan uw criminele overheid

Ons artikel over het TTIP verdrag heeft heel wat mensen doen ontwaken tot de inhoudelijk vreselijke realiteit van dit monster. We mogen daarbij zeker niet vergeten hoe we hier gekomen zijn want, we hebben de TTIP realiteit aan onze politiek te danken. We worden verkocht door onze zogenaamde leiders en we zullen echt de illusie moeten laten gaan dat in Nederland alles zo keurig geregeld is want, het tegenovergestelde is waar. We worden bij loyalist in toenemende mate benaderd door allerhande nieuwe politieke clubjes die partijen zijn of ambiëren te worden. Ze komen voort uit groepen actievoerders die tegen het huidige kabinet schoppen, uit groepen mensen die een basisinkomen als een sociaal maatschappelijke rechtvaardigheid zien of bijvoorbeeld uit mensen die tegen een hogere vorm van bewustzijn zijn aangelopen en ons bewust willen maken voor het gebrek aan liefde die we nog koesteren voor alles dat leeft.
Met al deze groepen hebben we raakvlakken. Wij zien dat dit land door een bende criminelen wordt geregeerd die zich als lakeien van de macht gedragen. We zien een basisinkomen als een noodzakelijke voorwaarde voor een maatschappij die een afnemende behoefte aan productie gaat krijgen en als we zo doorgaan werkt de helft van de werkeloze bevolking bij uitkerende instanties en die andere helft kan een uitkering ontvangen waaraan allerlei tirannieke voorwaarden kleven. We hebben ook een machteloze maatschappij zich zien ontwikkelen. Een mensheid die individueel het niet eens is met allerlei maatschappelijke zaken, meevoelt in de pijn die anderen, dieren en ons milieu wordt toegebracht en wegkruipt achter de tv om daar niet verder mee geconfronteerd te worden.

Voor al dit soort initiatieven is iets te zeggen, je kunt nergens op tegen zijn, ze scoren eigenlijk allemaal hun eigen punten. “Het moet anders! Het moet socialer!”, horen we dan. Vervolgens wordt er iets van een partij programma gepresenteerd waarin tal van zaken naar voren worden gehaald en daar gaat het fout.
De zorg, onderwijs, wonen en inkomen, cultuur en uiteindelijk de economie, alles wordt aangevlogen voor een compleet partijprogramma. Dit zijn bewegingen die van binnenuit Den Haag willen veranderen en dat zal waarschijnlijk alleen contraproductief werken. Den Haag kunnen we niet veranderen vanuit kleine splintergroeperingen met ideologieën die nog een hoop hebben te ontwikkelen. Van de hierboven genoemde programmapunten is er ook slechts één belangrijk en dat is de economie.
Dat is het moment waarop iedereen dichtklapt, als je zegt dat een samenleving die alleen gesmeerd kan lopen als dit onderwerp goed wordt aangevlogen, dan keren de ideologische toehoorders zich van het gesprek af. Er rust een blokkade op de discussie over geld, we zien geld als een gegeven en hebben geen oog voor hoe geld tot stand komt, terwijl geld hetgeen is dat ons maatschappelijke leven beheerst.

Je kunt alle onderwerpen zoals de zorg en scholing van de tafel vegen zolang we geen oplossingen voor ‘ons’ geld regelen. We moeten durven te kijken naar de basiswerking van ons financiële systeem en ons realiseren dat we op grote schaal bestolen worden. Onze verdiensten verdwijnen uit onze maatschappij dankzij het geld dat wij gebruiken. Ons geld wordt ons continu afgenomen door de werking van fractioneel bankieren en de heffing van rente over dat uit het niets gecreëerde kapitaal door privé instellingen. Zolang we dat niet bespreken hoeven we de overige onderwerpen geeneens aan te raken.
In Den Haag bespreekt men slechts de verdeling van de restanten, van het uit belastingen verkregen geld van onze verdiensten. Den Haag is de lakei van het financiële systeem dat ons in de schuld dwingt en de kosten daarvan zijn nu zo hoog dat ze binnenkort onbetaalbaar zijn. Dat laatste gaat gevolgen hebben, inflatie wordt enorm gestimuleerd en dat betekent dat we allemaal in reëel inkomen een stap terugdoen. Onze overheid heeft alles wat we gemeenschappelijk hadden verkocht aan privé ondernemingen die weer geld hebben geleend en die rente betalen wij met de afname van de producten die we voorheen veel goedkoper in eigen beheer hadden. Onze overheid heeft een begrotingstekort dat boekhoudkundig veel groter is dan uit de cijfers van het CBS blijkt. Onze overheid heeft namelijk op heel veel rijksgebouwen een hypotheek rusten en daar betalen wij ook de rente en de aflossing over.

JFK

Al deze schulden kunnen alleen maar groeien want, zo zit het systeem in elkaar. Er is altijd minder geld dan moet worden terugbetaald en dat komt door de heffing van rente. Fractioneel bankieren functioneert daarin als een aanjager die ons in een eindeloze schuld jaagt.
In een fictieve economie met een maatschappelijke geldhoeveelheid van 100 euro geleend geld tegen 6% per jaar moet er aan het eind van het jaar 6 Euro uit die 100 euro worden gehaald om aan de rente verplichting te voldoen. Na aan die rente verplichting voldaan te hebben is er nooit meer genoeg geld over om de schuld te kunnen aflossen en dus moet er meer geld gemaakt worden en daar rust weer rente op. Daarmee bevinden wij ons per definitie in een schulden spiraal door de heffing van rente.
De bank ontvangt die rente. De bank is een geldscheppende commerciële instelling. Dat betekent dat de bank geld kan maken. De bank drukt dit niet maar schuift dit administratief door naar een nieuwe eigenaar terwijl dit geld voorheen niet heeft bestaan. De Bank moet een 4% van dit kapitaal in beheer hebben. Dit bedrag bestaat uit spaartegoeden van mensen en het ‘eigen vermogen’. Dus, als je 4 Euro naar de bank brengt, kan de bank op basis van alleen die 4 Euro 96 Euro uit het niets laten ontstaan. Die vier Euro is dus binnen een jaar weer terug door alleen de heffing van 4% rente en doorgaans berekent de bank veel meer.

Qadhafi-reason-killed

Het geld dat we verliezen aan rente, dat verdwijnt uit de maatschappij. We komen daardoor continu tekort en daarom moet er steeds weer meer gecreëerd worden anders loopt onze economie vast. Dat hebben we de afgelopen jaren zien gebeuren want de banken konden geen kredieten meer verstrekken en dus moest de rente komen uit de spaartegoeden van burgers.
Dit systeem creëert een constante schaarste aan geld terwijl we middelen te over hebben. We kunnen alleen maar verzinnen dat we meer moeten produceren tegen lagere prijzen om het hoofd te kunnen bieden aan deze financiële ellende. Dat komt allemaal uit de zakken van de mensen die werken of geld hebben gespaard via pensioenen en het recht op sociale uitkeringen waarvoor we collectief jarenlang al sparen.
Ondertussen helpt de overheid ook flink mee. De overheid blijft gebouwen afbreken om er nieuwe voor te plaatsen. Deze gebouwen worden gefinancierd door de bank en alleen de aflossingsverplichting vinden we terug op de balans van de overheid. Dat is ook één van de redenen waarom we nu ook voor de meeste overheidsdiensten moeten betalen terwijl die vroeger gratis waren.
Dus ook de overheid heeft in toenemende mate geld nodig en die verkrijgt ze via belastingen. In alles dat we na belastingen nog kunnen aanschaffen zitten de verschillende belastingen door berekend. Je betaalt niet alleen de BTW over een brood maar ook de inkomstenbelasting van de bakker, de vennootschapsbelasting van de bakkerij, de energie belastingen, plus de milieubelastingen die de bakkerij ook worden aangerekend en vervolgens ook weer de belastingen van de meel fabrikant, de transporteur, de boer en dan zouden we bijna de belastingen vergeten van de supermarkt, waar je het brood gekocht hebt.

Dat maakt het leven in Nederland en overal ter wereld duur. Dat maakt dat we ons een slag in de rondte werken door de resultaten van fractioneel bankieren door privé instellingen want, het geld wordt niet rondgepompt maar afgeroomd. Dat maakt de discussie over maatschappelijke zaken secundair en ondergeschikt aan dit onderwerp want, van dit systeem moeten we af.
Om dit systeem te verlaten, daar is een gevecht voor nodig. De mensen die de bankenwereld beheersen zullen deze macht niet zomaar afstaan. Daarom moet op dit financiële systeem de focus liggen want, als wij allemaal tegelijk dit systeem niet meer accepteren dan heeft de bank het nakijken.
We moeten ook stoppen om altijd weer beren op de weg te zien. Men zal geneigd zijn om te vragen hoe we dan denken dit probleem op te lossen. Er zijn manieren genoeg om te kunnen bedenken hoe een eerlijk systeem eruit kan zien als we op de hoogte zijn van de oneerlijkheid die er plaatsvindt. Het eerste wat we onszelf, onze medemens en deze aarde verschuldigd zijn is deze problematiek te erkennen en hiertegen in opstand te komen.

Daarmee daag ik alle nieuwe splintergroeperingen uit om hierover na te denken en met iets te komen dat zinniger is dan het MKB meer te steunen als de oplossing voor de problemen in onze economie. Daarom roepen wij ook op om niet meer te gaan stemmen tot deze problematiek door de politiek serieus wordt besproken. We kunnen zo niet verder en als je een inbreker in je huis vindt, dan pak je dat probleem ook aan. Je wordt bestolen en dit is de belangrijkste reden waarom oma te lang in d’r luier blijft zitten. Je kunt wel schelden op de politiek maar, er valt alleen maar van de politiek te verwachten dat je verliezen toenemen. Dit gaat voor iedere bevolkingsgroep op, of je nou Islamiet bent of Christen, VVD stemt of SP, dit is je grootste probleem en het wordt de hoogste tijd dat je dat gaat begrijpen.

8 gedachten over “TTIP realiteit met dank aan uw criminele overheid

 • 01/04/2015 om 08:03
  Permalink

  Ik las op Beurs.com, dat België zijn begrotingstekort lees schuld ook weer flink laat oplopen. Ook Nederland zal het niet droog houden op zijn 3% regel (als enige)
  Eigenlijk verwacht ik toch wel snel een financiële reset

  Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 18:54
  Permalink

  En dan is er nog iets. In 1996 heeft Winnie Sorgdrager (D66) het “Pikmeerarrest” aangenomen. Daarmee heeft het overheidspersoneel (beroepshalve) juridische immuniteit verkregen. Ten gevolge hiervan is het misbruik maken van bevoegdheden door overheidspersoneel zó sterk toegenomen dat deze zorgvuldig verzwegen vorm van georganiseerde misdaad tegenwoordig een grotere bedreiging voor onze samenleving is dan alle door burgers gepleegde misdaden bij elkaar.

  Bron: wetenschappelijk onderzoek “overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2006)

  De Nederlandse samenleving heeft door te gaan stemmen een overheid gekregen die heimelijk haar grootste bedreiging is.

  Nadenken mág!

  Beantwoorden
  • 25/03/2015 om 14:18
   Permalink

   W.S .bekend aanstellingen van personen in de top, waar Nederland nu nog wrange vruchten van plukt? Blijft kabinet Rutte overeind ?

   Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 18:17
  Permalink

  Als ik de louche koppen van onze politici zie dan lopen de rillingen mij over de rug. Met dank aan het stemmende falderappes dat steeds maar weer opnieuw naar de stembus sloft….

  Een samenleving moet natuurlijk niet door zwaar criminele uitvreters worden geregeerd maar worden bestuurd door vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie.

  Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 17:45
  Permalink

  Prima artikel Loyalist. De oorzaak van het grootste probleem waar onze gluiperige politici zo graag over zwijgen ligt inderdaad op het economische en monetaire vlak: het is aan een grondige herziening toe. Ook de economen van het Duitse “Wissensmanufaktur” zien deze noodzaak in. Het is zelfs de vraag of de mens wel het enige dier op aarde moet blijven dat moet betalen om te leven. Een goede vooruitgang zou het al zijn om eindelijk eens aan de voorwaarden te gaan voldoen dat het gebruik van “gezond” geld aan zichzelf stelt: géén rente en géén onzinnige (want economie-ontwrichtende) ophopingen. Om onzinnige ophopingen te voorkomen zou het bijvoorbeeld veel beter zijn dat iedereen zijn eerste miljoen redelijk makkelijk kan verdienen en daarna mag het wel wat moeilijker worden. Dus precies andersom als nu het geval is.

  Ik hoop dat veel mensen dit artikel lezen!

  Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 16:34
  Permalink

  Ik weet niet of ons stemgedrag ene moer uit maakt.
  Kan me echt niet voor stellen dat alleen de zwakbegaafden in Nederland hebben gestemd.
  Aan de andere kant kán het ook niet kloppen dat een partij, bestaande uit criminelen, weer de grootste is geworden.
  Tel daar bij op dat Bilderberger Pechtold (Mr TTIP) met zijn partij een verdubbeling van de zetels heeft behaald. (In mijn ogen dankzij Wilders met zijn door zionisten gefinancierde partij voor zorgt dat D’66 het zo goed doet.
  Klopt allemaal niet, één grote bananenrepubliek zijn we aan het worden, maar toch moeten wij het maar weer slikken.

  Denk dat het IJslandse systeem (daar hebben ze de bankiers achter de tralies zitten en hebben de burgers met hun allen aan de grondwet mee geschreven) een uitkomst had kunnen zijn als niet een groot deel van Nederland zo onverschillig is over zaken als bankenfraude, TTIP en valse vlag operaties….

  Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 14:59
  Permalink

  Een heel duidelijk verhaal wat parallel loopt met de uitgangspunten van Wil Nu, de nieuwe politieke beweging: http://www.wilnu.nu
  Kamer breed heeft men geen benul hoe het geld systeem werkt dan wel, men wil het niet zien!!
  Inderdaad zijn er de afgelopen jaren vele nieuwe partijen ontstaan, die allemaal aan symptoom bestrijding doen, maar geen enkele legt de vinger op de zere plek.
  Het gedachtegoed van Wil Nu is ontstaan gedurende ruim zeven jaar en economisch denken wij vanuit het perspectief zoals u neerzet. Wij zoeken dan ook verdere samenwerking en ondersteuning van mensen die dit verder willen aanjagen. Want alleen dan kan er wat gedaan worden aan onze verrotte maatschappij.
  Wil Nu doet het vanuit een strategie wat alleen zal opereren in Politiek Den Haag, wanneer wij het verschil met anderen kunnen maken. En niet als wij met bv twee zetels tegen noem maar 148 idioten in de kamer moeten strijden, die er weinig van begrijpen en ons land verder kapot maakt. Wij pakken de handschoen op en hopen dat velen met ons willen samenwerken en Wil Nu willen doen groeien. Binnen werkgroepen wordt een visie ontwikkeld wat t.z.t. op symposia wordt versterkt. Een ieder mag contact met mij opnemen onder tel. nr. 06 403 32 423..

  Beantwoorden
 • 24/03/2015 om 14:08
  Permalink

  Je kan nog 30.000 keer over het financiele systeem, geldmakerij en fopperij uit het niets praten maar dat zegt niks voor degenen die geen geld hebben om te overleven..dat zegt hen geen moer.ze kunnen niet met de papierprijs rondkomen.
  En dat de gedrukte euro er tenminste 9 euro voor terug moet hebben en dat dit leidt tot steeds meer (rente)schulden waarvoor steeds weer geld moet worden geleend met rente ..dat hebben ze al lang aan de lijve ervaren en dat NL geleid wordt door een crimineel kader wat zelfs openlijk naar voren komt en waar tenminste meer dan 7% van de bevolking GEEN bezwaren tegen heeft ( ze verkiezen ze zelfs boven anderen, want daar valt wellicht in de toekomst nog wat meer te ritselen)), is ook al allemaal bekend.

  En dat mensen daar zelf wat aan kunnen ( en MOETEN) doen middels hun stemgedrag is zelfs bij jou nog niet doorgedrongen..

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
25-03-2017 Eelde Groningen Groningse separatisten hebben vannacht het vliegveld Eelde in een ware veldslag teruggewonnen op het Nederlandse leger. In antwoord daarop zal waarschijnlijk de stad Groningen de komende dagen…