Vandaag de eerste nagel aan de doodskist van de macht

Vandaag, 16 maart 2016, is de dag dat de creatie van geld, onder de druk van burgerinitiatieven, in de tweede kamer wordt besproken. De politiek had weinig zin in dit debat en daarom moest dit met een landelijke petitie geforceerd worden. Geen enkele politieke partij wil dit debat voeren omdat het aantoont waar onze parlementaire democratie van gemaakt is.
“Alle partijen zijn van de bank”, is een stelling waarmee Loyalist tot stand is gekomen. Het maakt niet uit op welke partij je stemt want, je stemt altijd voor de bank. De parlementaire democratie is door de bank in het leven geroepen om de illusie van keuzevrijheid te geven aan een onwetende burgerij. Je mag stemmen en daarmee de koers van het land bepalen. Je mag stemmen en zo invloed uitoefenen op de verdeling van welvaart maar, achter die illusie gaat het autonome belang van de bank schuil dat we allemaal hebben leren accepteren als goed, eerlijk en onoverkomelijk.

Dus, wat is nou eigenlijk het probleem? De bank creëert geld en daar plukken we de maatschappelijke veren van. Zonder de creatie van geld zou de economie vastlopen, zouden we niet kunnen werken dus niets creëren van waarde en uiteindelijk verhongeren. De creatie van geld is dus geen slechte zaak en, er is maar één plek waar dit kan geschieden, namelijk bij de bank.
Het gaat niet alleen om de creatie van geld uit het niets vandaag maar, de creatie van geld uit het niets door privé instellingen. Zelfs de centrale banken op deze aardkloot zijn in particulier bezit. Ze lijken van de maatschappij te zijn maar, de creatie van geld is in privé handen. Strikt genomen zijn er dus mensen op deze aardkloot die geld maken en hier persoonlijk beter van worden. Dat gaat over de ruggen van hen die dat niet kunnen, deze mensen parasiteren op de wereldbevolking en maken zich schuldig aan de meest weerzinwekkende praktijken om hun positie te blijven handhaven.

De creatie van geld zoals dat nu geschiedt creëert een constante schaarste in een wereld waar een overvloed aan productie is. We produceren als idioten en dat alleen om een economische groei tot stand te brengen die ontstaat vanuit de creatie van geld uit het niets door privé initiatieven. Het geld wordt namelijk alleen gemaakt vanuit schuld en dus hangt de bank daar een rentevergoeding aan. Dat vinden we de normaalste zaak van de wereld, geld kan niet gratis zijn anders zou iedereen zich suf lenen en daarmee zou er zoveel geld in omloop komen dat het geen enkele waarde meer zou bezitten. Omdat de rente betaald moet worden is hierdoor per definitie altijd minder geld dan er verschuldigd is. De schuld groeit harder dan dat er geld in omloop is en, de enige remedie lijkt meer geld te lenen om de rente te blijven betalen terwijl dat weer een grotere schaarste aan geld oplevert. We moeten economisch blijven groeien om nog meer geld in die economie kwijt te kunnen omdat er rente betaald moet worden en daarmee creëren we een nog grotere behoefte aan datzelfde geld. We zitten vast in fuik en zwemmen door terwijl die tunnel steeds nauwer wordt.

Economische groei is tegenwoordig sterk afhankelijk van inflatie. De economie groeit in werkelijkheid allang niet meer maar, er moet steeds meer betaald worden voor hetzelfde product, zonder dat dit product nog aan verandering onderhevig hoeft te zijn. We betalen steeds meer Euro’s voor een zak aardappelen en we begrijpen niet waarom maar, we noemen het inflatie en, inflatie is goed volgens de overheid en de bank. We hebben ons vertrouwen gegeven aan deze instanties en, dat blijkt steeds vaker verre van terecht.
Inflatie is namelijk een verborgen belasting op je vermogen en je inkomen. De inkomens stijgen minder hard dan de inflatie en dus krijg je steeds minder betaald voor de arbeid die je levert. Voor een huis moet steeds meer betaald worden dankzij inflatie en als je een huis koopt, werk je weer direct aan die inflatie mee. Het geld dat ons ter beschikking is gesteld geeft het tegenovergestelde van vrijheid maar, jaagt ons in een gedwongen competitie om maar iets meer vrijheid te kunnen hebben. De bank staat boven dit strijdgewoel en maakt geld, zoveel als zij kan en laat de opbrengsten daarvan weer verdwijnen uit de maatschappij om weer meer te kunnen maken.

Het is ook niet voor niets dat dit systeem vandaag ter discussie staat. De ECB heeft de rente op nul gezet om banken aan te jagen weer geld te gaan maken maar, vooralsnog is er maar weinig interesse in nieuwe verplichtingen. De economie dreigt vast te lopen omdat de piramide van dit systeem bijna zijn maximum hoogte heeft behaald. Onze economie is een piramidespel dat de overheid alleen heeft toegestaan omdat de staat bestaat bij gratie van de bank. De bank heeft de staat gecreëerd en de vertegenwoordiger van de bank hebben we staatshoofd gemaakt.
We hebben het toegestaan en gestemd op partijen die zich lijken te bekommeren om ons welzijn maar, de leugen van de creatie uit het niets door privé-instellingen voor ons onder de pet hebben gehouden. Vandaag komt hier voor het eerst een einde aan in de publieke arena van de tweede kamer, een moment dat de bank al 200 jaar vreest is vandaag voor het eerst werkelijkheid. Onze bestuurders zullen met een hoop gezwollen taal laten zien niets te willen begrijpen van een zaak die zo klaar is als een klontje. De creatie van geld zou het volk moeten dienen en niet enkele rijke stinkerds die de wereld nu overheersen en tot een puinhoop maken.

Alle grote problemen in de wereld zijn terug te voeren naar dit systeem. Er is een elite op de wereld die het recht op de creatie van geld in handen heeft gekregen. Deze situatie zorgt voor vervuiling, honger, oorlogen en dient geen enkel publiek belang. De tegenstellingen die we in deze wereld kennen vinden niet hun oorsprong in religie, etniciteit of andere verschillen maar, worden ingegeven door de lieden die de centen creëren. De machine moet blijven draaien en die draait het beste op ellende. Oorlog is de perfecte manier om geld te vernietigen zodat er weer meer gemaakt kan worden. De geld machine heeft een constante schaarste nodig om te blijven draaien en dat gaat ten koste van alles waarom wij wat geven.
Helaas begrijpen maar weinigen hoe snel de wereld zou kunnen veranderen als we de creatie van geld uit het niets door private partijen net meer zouden toestaan. Oorlogen zouden stoppen, hongerige buiken zouden gevuld worden, we zouden meer tijd hebben met een schoner milieu tot resultaat. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen hoe de wereld zou veranderen als we zouden begrijpen hoe negatief de macht van enkelingen de wereld verziekt dankzij de creatie van geld uit het niets door privé-instellingen.

Vandaag om 15:15 misschien een eerste ijkpunt op een nieuwe toekomst. Misschien worden we ons allemaal iets breder bewust van hoe een aantal individuen de wereld stevig in hun greep hebben. Misschien dat we gaan begrijpen dat de eerste stap naar een vreedzame, schone wereld van rechtvaardigheid begint bij de creatie van geld. Misschien worden we ons ooit bewust van de diefstal die heeft plaatsgevonden en staan we op tegen onderdrukkers omdat iedereen het recht heeft te leven zonder iemand daarvoor iets verschuldigd te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Loyalist is tegen het stemmen binnen politieke verkiezingen en voor het “NEE” stemmen binnen het aankomende referendum. We propageren het niet stemmen omdat het stemmen de schijn van democratie levend…