15 jaar PNAC en miljoenen doden later

De wereld heeft onder PNAC de afgelopen 15 jaar een enorme verandering doorgemaakt. Als consumenten van het nieuws hebben we kennis genomen van de oorzaken en instemmend geknikt met de maatregelen die genomen zijn. Na 9/11 is ons allemaal duidelijk geworden dat je met een paar Stanley messen de wereld ingrijpend kon veranderen en, daar moest de wereld tegen beveiligd worden. De dreiging van terroristische aanslagen hield echter nooit op. Vanaf 9/11 zijn het aantal terroristische aanslagen alleen maar gegroeid en, dat tegen alle veiligheidsmaatregelen in.
Onze privacy is volledig ondermijnd, we kunnen geen telefoongesprek voeren zonder dat dit wordt opgeslagen, we kunnen geen bericht versturen zonder dat dit wordt geanalyseerd in de VS. De communicatie is bijna volledig internet afhankelijk geworden en, ieder bericht dat verstuurd wordt krijgt een tweeling op een Amerikaanse server. De VS bespioneert de wereld en de wereld buiten de VS werkt daar slaafs aan mee.

Een half uur nadat de vliegtuigen in het WTC in Manhatten waren gecrasht, was de dader bekend. Osama Bin Laden was het meesterbrein achter een aanslag die om verschillende redenen niet mogelijk was. Alle beveiligingssystemen hebben die dag gefaald. Er was zelfs grote verwarring omdat er precies op die dag een oefening werd gehouden door NORAD (North American Airspace Defence Command). Bij NORAD werd geoefend op de mogelijkheid dat terroristen vliegtuigen kaapten waarmee aanslagen op civiele doelen zouden worden gepleegd. De verwarring was dus groot toen men vanuit de berichtgeving niet meer kon opmaken wat nog bij de oefening hoorde en wat zich daadwerkelijk aan het afspelen was.
Over de toedracht van de aanslagen, het bewijsmateriaal en de onwaarschijnlijke toevallen die zich die dag hebben voorgedaan, zijn al vele boeken geschreven. Restanten van de vliegtuigen zijn nauwelijks teruggevonden en het paspoort van Mohammed Atta lag ongechonden op straat. In het gat dat in het Pentagon geslagen was paste geen vliegtuig. Er zijn beelden op tv uitgezonden waar CGI fouten in zitten. De stalen balken van het WTC waren schuin afgesneden, er zijn poelen van gesmolten staal gevonden die maar langzaam afkoelden, aluminium vliegtuigen halen geen stalen, met beton versterkte gebouwen neer, gebouwen imploderen alleen zo mooi op hun eigen voetafdruk als sloopexperts daar maanden mee bezig zijn en de verbrandingstemperatuur van kerosine ligt ver beneden het smeltpunt van staal. Er zijn nog veel meer feiten die niet kloppen met de geprojecteerde werkelijkheid maar, hierboven zijn een aantal belangrijke punten genoemd, op building 7 na. Dit gebouw is ook ingestort maar zelfs nooit door een vliegtuig geraakt.

De dader was bekend en daar was geen bewijsmateriaal meer voor nodig. Je was voor de VS of voor de terroristen volgens George W Bush en, wie wil er nou bij de terroristen horen. Op 7 oktober 2001, nog geen maand later, gingen de legers van George en Tony naar Afghanistan want, de Taliban regering wilde Osama niet uitleveren zelfs al zouden ze hem kunnen vinden. Op de aanname dat Bin Laden in Afghanistan was, is een oorlog gestart. Velen vonden de dood om één vent met een laptop, een AK-47 en de Koran uit een grot te trekken maar, Osama was zo slim dat een Amerikaanse nieuwszender hem wel kon vinden terwijl militaire inlichtingendiensten maar bleven zoeken.
We hadden op tv en Youtube al gezien dat de Taliban een stelletje slechteriken waren. Publieke straffen en executies gebeurden in het voetbal stadion want, voetballen was verboden door deze religieuze fanatiekelingen. We waren dus al niet zo onder de indruk van die gasten en dus vonden wij het prima dat Afghanistan werd bevrijd terwijl de zoektocht naar Osama begon. Het klonk allemaal acceptabel maar, de VS had geen harde bewijzen dat Bin Laden achter de aanslag zat. Ze konden niets overleggen en vielen toch een land binnen om hem te halen. Toen Holleeder na de ontvoering van Heineken op Martinique zat, hebben we daar ook niet de boel platgegooid en, van Holleeder wisten we in ieder geval zeker dat hij het gedaan had. Dus, met een puur emotionele drijfveer is een coalitie van landen Afghanistan binnengevallen. Er was geen enkele legitieme reden voor die oorlog ondanks dat deze militaire actie door de hele wereld werd begrepen.

Nu ruim, volgens officiële schattingen, 100.000 doden verder is Afghanistan een instabiele puinhoop met een fop regering. Bin Laden is nooit in Afghanistan gevonden. Er zijn nu meer geradicaliseerde Moslims in Afghanistan dan ooit te voren en die bevechten de door Nederland, voor een slordige 500.000 Euro per man, opgeleide lokale politie. Dat laatste als Nederlandse bijdrage aan de “winning the hearts and minds” oorlog zoals men dat uiteindelijk zo liefdevol ging noemen.
Ondertussen werd de kloof tussen het westen en de Islam aangejaagd. De angst en haat jegens een stelletje goedgelovige zielen maakte werkelijk iedere dode in het middenoosten acceptabel dus, konden de VS en de Britten onder dubieuze voorwendselen Irak binnenvallen. Saddam Hoessein was toch de slechterik van de wereld, een dictator en een paranoïde tiran die zich niet aan de afspraken hield. Irak werd platgegooid, het standbeeld van Saddam werd van zijn sokkel getrokken en de Irakezen waren bevrijd. Het machtsvacuum dat Hoessein achterliet veranderde in een burgeroorlog tijdens de Amerikaanse bezetting en zich radicaliserende groepjes werden sterker. De speelgoed regering die de Amerikanen daar als nieuw regime hebben neergezet kijkt nog steeds machteloos toe hoe het land verder verscheurt in een constant verder radicaliserende bende. Ruim een miljoen doden en evenveel mensen zijn gewoon kwijt.

Vervolgens is er een Arabische lente gekomen. Het geheel zag er hoopvol uit. Het liep hier en daar wat uit de hand maar, de burgers daar leken een punt te hebben. De mensen waren de tirannie en uitbuiting terecht zat en regimes moesten worden gewijzigd. Dat deze Arabische lente niet alleen vanuit het volk leek te komen maar, dat er westerse krachten achter zaten is nu een feit dat we weer gelaten van ons laten afglijden. De wereld is een verwarrende plek geworden en dan neem je dat steeds vaker ter kennisgeving aan.
De Arabische lente bereikte Benghazi. De Amerikaanse ambassadeur Stevens vond daar de dood en achteraf blijkt Hillary Clinton daar heel wat vanaf te weten dat het daglicht niet kan verdragen. The Battle of Benghazi heeft de oorlog tegen Gaddafi tot gevolg gehad. Verschillende geradicaliseerde groeperingen kwamen vanuit omringende landen om Gaddafi te bestrijden, terwijl deze clubjes ook nog mekaar bestreden. De Amerikanen hebben een ‘no-fly zone’ boven Libië afgekondigd waardoor het leger van Gaddafi zo verzwakte dat hij uiteindelijk zijn land en leven heeft verloren.

Ondertussen bestookt bondgenoot Saoudi Arabië landen als Yemen en helpen de Iraniërs het regime van Assad overeind te houden sinds de Russen weer uit Syrië zijn vertrokken. Het gehele middenoosten staat in brand. De Turken bemoeien zich wel en niet met de strijd. Ze steunen samen met Saoudi Arabië ISIS omdat ze allebei belangen hebben bij het verwijderen van Assad. De VS traint allerhande rebellen omdat de puinhoop nooit groot genoeg kan zijn en de Russen zijn even langs geweest en hebben een hoop van de Amerikaanse energie simpelweg platgegooid.
Momenteel lijkt er een evenwicht te bestaan. Iedereen vecht zonder dat er iets verandert. Alles gaat kapot, mensen gaan dood of slaan op de vlucht. De Turken bedreigen de EU de grenzen open te gooien en de EU brengt geld naar Turkije. Turkije wil EU-lidstaat worden en eigenlijk wil de EU dat ook maar, dat moet de EU eerst nog succesvol aan de burgerij verkopen, terwijl de relatie tussen de EU en haar burgers onder een toenemende spanning staat.

Dat is in een vogelvlucht wat er zo de afgelopen 15 jaar gebeurd is. Hierin ontbreken belangrijke details maar, daaraan is niet te ontkomen. Het bovenstaande is zelfs niet het onderwerp van dit artikel. Aan deze hele reeks van evenementen ligt namelijk iets ten grondslag dat als fundament is gestort in de recente geschiedenis. We denken dat 9/11 het startpunt is van deze serie oorlogen maar, daar ging iets belangrijks aan vooraf.
Een veel gehoorde gedachte is dat oorlogen hun oorsprong vinden in de wapenhandel. Een andere is dat men uit is op de olie in het middenoosten, nog een andere is dat dit allemaal landen zijn met een eigen centrale bank en dat deze landen zelf hun geld creëren. Dat deze zaken allemaal rollen spelen in de ontwikkelingen die er in het middenoosten plaatsvinden is niet te ontkennen maar, er ligt nog een diepere bron ten grondslag aan al dit geweld.

Project for a New American Century (PNAC) werd in 1997 opgericht door 25 mensen. De belangrijkste namen onder de oprichters zijn; Jeb Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz. Deze organisatie had het doel de positie van de VS in de wereld te versterken. De PNAC-leden wilden de Amerikaanse wereldheerschappij gestalte geven en versterken. In 1997 gaven ze dit plan een kans als het binnen 15 jaar gerealiseerd ging worden. De VS was na de koude oorlog als winnaar uit de bus gekomen, Jeltsin had Rusland verkocht aan oligarchen en Rusland was militair aan het verzwakken. De balans was weg en dit was volgens PNAC de uitgelezen kans om de wereld verder te kunnen toe-eigenen.
Een groot deel van het middenoosten onderhield goede relaties met de Russen. In het middenoosten was men wat huiverig voor de VS omdat er al lessen in het verleden waren geleerd. De VS onderhield goede relaties met onder andere Koeweit en Saoudi Arabië maar, dat was voor PNAC veel te weinig. In Afghanistan kregen ze helemaal geen voet aan de grond, ondanks dat zij de Mujahedeen strijders zo goed gesteund hebben tegen de Russen. Uit die inspanning is nog wel het latere Al-Qaeda ontstaan, dankzij een CIA accessoire genaamd Tim Osman (Osama Bin Laden). Afghanistan was al zwak en de bevolking werd onderdrukt door de Taliban. Het brengen van democratie had een inkoppertje moeten zijn maar, Afghanistan is zo gefractioneerd dat niet in vrede onder een Amerikaanse marionetten regering gaat leven.

Zo is het met de meeste landen in het middenoosten. De bevolking is verscheurd door religieuze stromingen die mekaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat maakt dat deze volkeren het vredigste leven onder het gezag van een dictatuur. Zonder die harde hand van die dictaturen vliegt men elkaar aan en, dat zien we nu overal in het middenoosten ontstaan, waar men de dictators verwijdert. Als niemand de macht heeft, dan kan de VS de lakens uitdelen middels allerhande geïnstalleerde regeringen. Natuurlijk werken die regeringen in bestuurlijke zin niet of nauwelijks maar, dat wat de VS van ze vraagt gaan ze proberen te leveren en daarmee is dat momenteel afdoende voor de Amerikanen.
PNAC heeft ondertussen wel vertraging opgelopen en de inschatting van 15 jaar is juist gebleken. De oorlog in Syrië wil niet vlotten, Iran is nog niet aangevallen en de Russen beginnen weer steun te geven aan de landen die dat nodig hebben. Daardoor zijn de Russen nu een gevaar geworden voor de grootse Amerikaanse plannen en daarom worden de Russische grenzen nu ook belegerd door NAVO troepen.

PNAC is aan het falen, terwijl ze zo voortvarend van start zijn gegaan. In het PNAC rapport wordt vermeld dat “A new Pearl Harbor” nodig was en in 2001 is dat bij toeval bewaarheid geworden. 9/11 heeft de wereld verwond en die wond is behoorlijk gaan ontsteken. Het toeval wil dat veel mensen achter PNAC in beleidsposities terecht kwamen. Veel van de 9/11 kopstukken hebben direct de leiding gehad over de belangrijke elementen in het 9/11 drama en, het fijne weten we daar nog steeds niet van.
Het heeft er alle schijn van dat 9/11 was gepland en, het was goed gepland maar is desondanks die goe goede planning nu aan het falen. De oorlog in het middenoosten had al beslecht moeten zijn, de Russische beer is weer opgestaan en het enige wat de VS nog kan bedenken is het belegeren van de Russen om de druk erop te houden. Dit alles maakt van de EU-politiek en onze binnenlandse politiek een wassen neus. De tweede kamer is afgevuld met vazallen van de VS en diezelfde VS voert tegen ons en papieren oorlog via de EU. Verdragen als TTIP en CETA ondermijnen alles waarvoor de vrije markt staat en maakt ons tot slaven van het internationale bedrijfsleven. De VS heeft ons sinds 1945 al in haar zak en de nieuwe koude oorlog met de Russen moet ons nog verder in de armen van de VS drijven. Het middenoosten gaat nog verschrikkelijke jaren tegemoet, daar zal het moorden nog lang niet voorbij zijn. De strijd zal voortschrijden en het slagveld zal verschuiven. Uiteindelijk zal die strijd zich binnen die ‘veilige’ EU grenzen verder manifesteren omdat wij zijn gaan geloven dat de Russen de vijand zijn.

Nederland gaat de NAVO aan de Russische grens met militairen versterken. De Correspondent wil meer leger voor de veiligheid van het land. Dat wordt bepleit op dit medium in een schrijfsel van Marc Chavannes, een deelnemer aan de Bilderberg conferentie in 2011. Al dit soort zaken geven een indicatie over hoe je moet denken over de huidige NAVO stelling die wordt opgeworpen aan de Russische grens. De lieden die middels denktanks de wereld besturen willen je steun voor de belegering van de Russen met een mogelijke oorlog in het verschiet.
Wat men wil is daarmee duidelijk en de oppositie ben jij. Wat ga jij doen? Ga je via social media en bij de koffieautomaat op de zaak geïndoctrineerde zielen om de oren slaan met feiten? Of blijf je wachten en hopen dat het allemaal voorbijgaat? Als het ooit de tijd is geweest om de koers van het beleid te bevechten, dan is vandaag daarvoor een mooie dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
In de jaren tachtig waren er veel grapjes die begonnen met de woorden: “Als de Russen komen …”. Die angst zat er goed in. We hadden geen contact met de…