Bij ieder probleem hoort een gesubsidieerde organisatie

Wij mensen creëren ons eigen probleem door ons hoofd af te wenden. We geven graag politici, bankiers en hoge ambtenaren de schuld van alle ellende en, tegelijk blijven we ze smeken om oplossing te bieden aan diverse problemen. We zouden zo onderhand mogen weten hoe de wereld draait maar, ieder stukje informatie dat conflicteert met de wetenschap die we dachten te hebben, negeren we zorgvuldig. Waarom? Omdat het knaagt aan onze zekerheid. Ergens hebben we mogen leren dat Nederland een rechtsstaat is, ergens hebben we mogen oppikken dat de rechten van een individu tellen maar, toen we dat te horen kregen waren er al mensen die ‘tussen de mazen van de wet vielen’.
Worden we toch geconfronteerd met de onrechtvaardigheid in de wereld, dan halen we onze schouders op en prijzen ons gelukkig dat die ellende aan onze deur voorbij is gegaan. We verdiepen ons zeker niet in de oorzaken achter de onrechtvaardigheid, terwijl sommigen nog wel ageren tegen de misdaden waar mens en dier mee geconfronteerd worden. We roepen van alles maar, denken zelden na. We gaan hooguit op pad met de wetenschap dat je lief moet zijn voor dieren maar richten onze aandacht nooit op de oorzaak van de bio-industrie in zijn huidige vorm. We zijn pathetische kleine mensen, bang, onzeker en sommigen uiten goede bedoelingen maar, we zijn eigenlijk niets meer dan een hopeloos stelletje jankerds die met veel lawaai wachten tot ze uiteindelijk uit hun lijden worden verlost.

Ons begrip van de wereld is gecompartimentaliseerd. We weten allemaal iets van een segmentje van de maatschappij die onze leefwereld beïnvloedt. We weten van alles over de regelgeving rond autobanden, we kennen tot in de diepste afgrond segmenten van de belastingwetgeving of we zijn enorm begaan met de ‘voedsel en waren wetgeving’ maar, van de rest hebben we geen kennis genomen. We hebben de informatie niet om het grotere plaatje te zien en als we die informatie krijgen, dan wordt het allemaal teveel, te lastig en te eng.
We blijven ons liever verzetten tegen de resultaten van die enge wereld dan dat we ons gaan afvragen wat aan die oorzaken voorafging. We roepen, we smeken en kunnen s’avonds rustig slapen want, in tegenstelling tot anderen hebben wij onze stinkende best gedaan.
Ik zal dit gebazel even verduidelijken met een voorbeeldje, abstractie omzetten naar de werkelijkheid is namelijk ook niet ons sterkste punt.

We hebben bijna allemaal wel dieren in onze omgeving. We kijken graag naar dieren, sturen leuke en aandoenlijke dierenfilmpjes rond via de social media en zijn van mening dat dieren niet zouden moeten lijden door ons toedoen. De meesten van ons zijn door Prins Bernhard en zijn Wereld Natuurfonds op scholen al volledig bewust gemaakt van de ellende die dieren door onze manier van handelen moeten doorstaan. We doen de natuur geweld aan maar, ook gedomesticeerde dieren.
Nu is het WNF een financieel zeer succesvolle organisatie maar, dat succes lijkt belangrijker dan haar doelstellingen. De neushoorn staat nog meer op uitsterven dan 30 jaar geleden, de Afrikaanse olifant wordt alleen maar in minder grote getallen afgeslacht omdat ze moeilijker te vinden zijn maar, de reuzenpanda moet overleven want, als die uitsterft schaadt dat het logo van de grootste dierenvrienden club op deze aarde. Er worden miljoenen gepompt in een dier dat te lui is om te overleven, een exercitie die dwars tegen iedere vorm van Darwinisme in gaat.
Het WNF is misschien een slecht voorbeeld want, zij die weten hoe deze stichting is misbruikt voor de uitbreiding van de privé jachtgronden van Bernhard en Prins Phillip, zullen begrijpen dat de liefde voor dieren hier eigenlijk bedoeld was als, ‘de liefde voor het schieten op grote dieren’.

Gelukkig hebben we de stichting PETA nog. Dit is een internationale stichting waarvan ik de oorsprong niet ken en ze maken gebruik van hetzelfde zinloze gejank als hun achterban. De doelstellingen van de stichting lijken goed want, wie is er nu voor dierenleed?
Zo heeft deze stichting onlangs een actie in het leven geroepen tegen het stierenvechten. PETA communiceert dat de EU jaarlijks 100 miljoen Euro aan subsidies verstrekt aan het, met een hoop pijn, vermoorden van stieren in een arena door wat ijdele mannetjes in nichterige pakjes met zwaarden. Dus, 100 miljoen aan belastinggeld wordt weggegeven aan lieden die een rituele moord op een prachtig dier uitvoeren om hun eigen seksuele onzekerheid te camoufleren. Ieder weldenkend mens zou dit moeten oppikken als het zoveelste argument om die verrotte EU te verlaten maar, de stichting PETA  denkt hier duidelijk anders over.
Nee, PETA kiest ervoor de EU te erkennen als een redelijk en democratisch instituut en gaat de EU smeken om te stoppen met het pompen van geld in dit dierenleed. Door massaal hun aanhang de smeekbedes van PETA aan de EU te sturen, geeft dat steun vanuit de burgerbevolking aan de EU als autoriteit. Daarbij vergeten we maar wat graag dat de EU kleine boeren het overleven onmogelijk heeft gemaakt met een enorme bureaucratie en dat daarmee de liefde voor vee geïndustrialiseerd is. De EU is een directe oorzaak van dierenleed in de bio-industrie, omdat de EU deze tak van bedrijfsvoering met regelgeving geforceerd heeft te groeien. Dat lijkt voor PETA niets uit te maken want, het gaat nu om 100 miljoen voor het stierenvechten.

Als PETA zich effectief voor dieren had willen inzetten, dan had zij grote campagnes tegen de EU georganiseerd en mensen onderricht over hoe groot het aandeel van de EU is in het huidige dierenleed. Zo vindt PETA ook dat er niet op dieren in laboratoria getest moet worden maar, PETA brengt geen lijsten naar buiten waarin farmaceuten, cosmetica fabrikanten of wetenschapsinstituten bij naam worden genoemd. PETA doet wat politiek correct is en, de resultante daarvan gaat niet zijn beoogde vruchten afwerpen maar, doet precies het tegenovergestelde. We blijven oplossingen vragen aan hen die de problemen creëren en wij lopen achter organisaties aan die vreten uit diezelfde ruif. PETA’s .
PETA roert overal ter wereld in het dierenleed dat mensen op de been kan brengen en samen met andere NGO’s weten organisaties als PETA een nieuwe politieke atmosfeer te brengen in landen waar de VS nog niets te zoeken heeft. Overal op deze aardkloot zijn door USAID gesponsorde projecten bezig voet aan de grond te vinden door bewegingen op gang te zetten die uiteindelijk politiek worden. De Nederlandse politiek is al niet PETA-vrij want, de PVDD onderhoudt banden met de partij van Marianne Thieme en, schijnbaar vloeit het veganistische gedachtengoed via PETA de EU binnen.

PVDD Thime PETA

newkirk PVDD lijst

USAID gebruikt allerhande onderwerpen om voor haar eventueel latere politieke doelstellingen vast een platform te creëren. Zo worden de rechten van vrouwen door USAID uitgemolken in Islamitische landen, zo geeft AIDS USAID ook legitieme redenen zich overal in Afrika op te houden en, zo heeft USAID ook haar bijdrage geleverd aan de Oranje revolutie in Oekraïne. PETA is dus een politieke organisatie als de nood aan de man komt en, daarom zie je steun aan de EU en de PVDD van PETA. Door mensen te mobiliseren om op een politiek correcte manier met de EU in gesprek te gaan, geven die mensen erkenning aan de EU. De EU ligt niet meer zo lekker bij de Europese burger en dit soort vormen van interactie zijn nu voor de EU belangrijk. Hiermee wordt de macht van de EU op eenzelfde manier erkent als wanneer we gaan stemmen. We geven aan deze organisatie nog steeds belangrijk te vinden want, we zetten ons er zelfs voor in door de wandeling naar de stembus te maken.

 

Op basis van diezelfde non-pragmatische jankerigheid is de Partij Voor De Dieren ontstaan. Dierenleed is een zaak die genoeg leeft onder mensen die nergens meer op kunnen stemmen omdat alle andere partijen hen tegenstaan. De PVDD doet niets anders dan de PVV. Het geeft een hele groep mensen een club waar ze zich achter kunnen scharen en daarmee worden ze binnen het systeem gehouden dat verantwoordelijk is voor een hoop van het leed dat ze zo graag zouden bestrijden. De PVDD is pro EU dus, ik zou graag willen weten hoe de PVDD die 100 miljoen subsidie voor de dierenmartelingen in de Spaanse arena’s kan steunen.
Ik hoor menigeen al in mijn gedachten roepen, dat niets doen ook geen zin heeft. Dat heeft het in dit geval wel. Nu steun je op iets waar je eigenlijk niet achter kunt staan. Omdat je geen beter alternatief geboden wordt kies je voor iets dat je het minst tegenstaat. Het sentiment dat de PVDD adresseert oogt eerlijk maar, laat in de praktijk ernstig te wensen over. Wat je steeds meer zult terug zien is regelgeving, terwijl daar het probleem juist een vogelvlucht heeft genomen. Door te stemmen op de PVDD of je steun te geven aan een organisatie die zit te slijmen tegen de EU als PETA, ga je deze problemen niet oplossen. Je creëert zelf het probleem waartegen je ageert en dat blijf je doen omdat je geen alternatieven geboden worden. Je bent tegen stierenvechten, de EU pompt 100 miljoen in deze branche en jij stemt voor de EU. Leg dat nou eens uit.

6 gedachten over “Bij ieder probleem hoort een gesubsidieerde organisatie

 • 27/10/2015 om 06:02
  Permalink

  Een minister-president die de belangen van criminele bankiers en geperveteerd geld heimelijk laat prevaleren boven de belangen van zijn eigen volk is een landverrader. Mark Rutte is een landverrader. En niet de enige.

  Voor landverraders is er maar één straf.

  Kijk om je heen mensen: we zijn de fascistoïde EU met zijn zieltogende Euro ingerommeld en met de aanname van het verdrag van Lissabon is ook de doodstraf weer terug in ons land. We hebben het in demissionaire toestand van het kabinet ondertekende ESM-uitplunderverdrag door de strot gedrukt gekregen, we doen serviel mee met de vele “vredesmissies” (economische aanvalsoorlogen) van de amerikanen en mogen zelfs opdraaien voor de vluchtelingenstroom die daarvan het gevolg is…….de lijst van bagger is uitputtend.

  Wie nu nog niet weet wat stemmen is (dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep) die heeft de afgelopen 20 jaar in coma gelegen.

  Beantwoorden
 • 24/10/2015 om 15:54
  Permalink

  Het geperveteerde wettige betaalmiddel zèlf is het wapen waarmee bankiers in collusie met hun miezerige vazallen in de politiek de hele wereldbevolking terroriseren en uitplunderen. Zelfs de staatsvorm doet er niet toe: in een diktatuur wordt er een hufter naar voren geschoven die het volk jarenlang uitplundert en terroriseert en in een democratie -erger nog!- kiezen de mensen zèlf de hufter die hen jarenlang uitplundert en terroriseert. Maar geld moet niet meer dan een handig ruilmiddel zijn en het bezit ervan moet niet langer een doel op zich zijn.

  Gezond geld, dat is geld zonder rente en zonder de mogelijkheid tot onzinnige (want economie-ontwrichtende) ophopingen, heeft geen bankiers en politici als tussenhandelaren nodig. Want dat blijft zonder hen overeind staan. Bankiers en politici weten dit als geen ander. Maar in plaats van beschaamd op te hoepelen hebben ze er voor gekozen om het huidige geperveteerde monetaire systeem desnoods gewapenderhand te handhaven. Ja beste mensen…..makkelijk geld en mooie baantjes hè?

  Bankiers en politici vragen ons dus echt om de gewapende strijd met hen aan te gaan. Van mij kunnen ze die krijgen.

  Beantwoorden
 • 24/10/2015 om 15:01
  Permalink

  Onze “volksvertegenwoordigers” zijn wel de allerlaatsten die ik om een oplossing zal smeken. Ik ben a-politiek, gebruik hun geperveteerde geld niet dan voor de lopende zaken en maak verder geen gebruik van hun aanbiedingen. Ik heb mezelf dank zij het internet zo goed kunnen informeren dat ik een overtuigd voorstander ben geworden van gewapend verzet tegen de enige echte terroristen die ons land kent: onze “volksvertegenwoordigers”.

  Mooi soort “volksvertegenwoordigers” die het nederlandse volk niet kunnen vertegenwoordigen omdat ze hun bovenbazen bij de banken in de kont zijn gekropen. Uit welbegrepen eigenbelang.

  Beantwoorden
 • 22/10/2015 om 15:40
  Permalink

  Die Spaanse stieren spelletjes is ook nog van de uitvinder “geef de mensen brood & spelen” en je houd ze zoet. Kun je als bestuurder ondertussen alles maken wat onbehoorlijk is.

  Beantwoorden
 • 21/10/2015 om 23:51
  Permalink

  Citaat: we zijn eigenlijk niets meer dan een hopeloos stelletje jankerds die met veel lawaai wachten tot ze uiteindelijk uit hun lijden worden verlost.”
  Ehh, vrijheid is verrassend confronterend pijnlijk! Zo gaat het er uit zien als het merendeel zonder leiding moet leven.
  Volgens mij zien mensen in Europa alleen nog maar roze olifantjes, ik hoorde in het 22.00 uur journaal een vluchteling klagen welke het niet snel genoeg ging: Mijn oma heeft medische verzorging nodig (oke) en mijn 2 zusters zouden hier gaan studeren.
  Dat laatste is leuk, al helemaal ingecalculeerd zonder geld, vooropleiding etc.. Direct erna rellen in zuid Afrika vanwege de verhoging “collegegelden”

  We hebben pas nog dierendag gehad, als je duiven in Rotterdam centrum voert krijg je een bekeuring, dat logo van US aid met die 2 handen gebruikt de paus ook, dus voorzichtigheid geboden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Wat is dat met die EU? De afkeer van de burger wordt steeds groter en het beleid van de EU lijkt steeds belachelijker te worden. Zijn die lui gek of…