De politiek is zo corrupt als het geld

Hoe heeft het zo mis kunnen gaan binnen onze politiek? Dat is een vraag en die zouden we onszelf eens mogen stellen. We kunnen antwoorden aan de eenvoud van de oppervlakte vinden en concluderen dat de VVD regeert en al die VVD-ers zijn zo corrupt als de pest maar, dan doen we onszelf tekort. Onze politiek en de gehele wereldpolitiek is zo corrupt dankzij een corrupt financieel systeem.
Onze politici schamen zich er niet voor oorlogshandelingen te laten verrichten ten koste van vele mensenlevens want, oorlogshandelingen zijn goed voor de bank. De levens van de mensen aan boord van MH-17 zijn minder waard dan de belangen van grote oliemaatschappijen. Daarom zijn er door onze regering nu zelfs geheimhoudingsverklaringen getekend tussen onder andere Nederland en Oekraïne. De bank geeft niets om mensen maar wel om de vernietiging van geld, zodat we meer komen lenen. Onze politici doen alsof ze er voor de belangen van mensen zijn maar, laten in hun acties het tegenovergestelde zien van de woorden waarmee zij het volk toespreken.

Het was natuurlijk al mis in de basis, na de slag bij Waterloo hebben wij Willem I en DNB van de Rothschilds gekregen. De Rothschilds zijn met fractioneel bankieren heer en meester over deze hele wereld geworden en we hebben meer dan 200 jaar lang toegekeken zonder daar iets aan te doen. Op basis van de uitkomst van de slag bij Waterloo heeft Rothschild heel Engeland weten te kopen. Hij heeft gehandeld met voorkennis want de slag was eigenlijk al gestreden voor hij begonnen was. Rothschild leende beide partijen in de oorlog tussen Engeland en Frankrijk geld om hun oorlogsactiviteiten te kunnen betalen en aan de kant van de Fransen heeft Rothschild voor de slag bij Waterloo de geldkraan dichtgedraaid.
Nadat de slag geleverd was is Willem hierheen gekomen met een bankier van het huis Rothschild en hebben ze voor Rothschild DNB gesticht. Ons koningshuis is dus niet door God gekozen maar door Rothschild. Het verschil blijkt erg klein te zijn want, de Rothschilds zijn de mensen die het in onze wereld, net als God, voor het zeggen hebben.

Als we dus gaan stemmen, geven we onze steun aan een politiek die de goedkeuring van de Rothschilds draagt. De Rothschilds representeren de onzichtbare macht, de macht van het geld, de macht van de grote bedrijven. Precies die macht laat zich sinds de invoering van Euro bijzonder goed zien. De macht is niet democratisch maar verkoopt ons de illusie van democratie. We mogen bepalen maar, steeds minder. We hebben inspraak in details die in onze maatschappij geregeld dienen te worden maar, we hebben geen absolute controle. Die controle hebben we ook nooit gehad maar, zouden we wel kunnen verkrijgen.
Ons geld wordt door Rothschild banken uitgegeven en daar betalen we rente over. Dit geld ontstaat uit de leningen die aangegaan worden. Voor de lening bestond dat geld nog niet. We hebben altijd de indruk gehad dat de overheid het geld creëerde via DNB maar, ook onze overheid leent geld dat voordat het uitgeleend werd niet bestond. We betalen hier rente over en die kunnen we alleen maar terug betalen als we meer lenen. Door al die creatie van dat geld ontstaat er inflatie en door inflatie worden onze spaartegoeden steeds minder. We verdienen ook steeds minder, ook al worden we gecompenseerd voor die inflatie. De inflatiecorrectie is altijd minder dan de procentuele inflatie.

Door de heffing van de rente die we nooit kunnen terugbetalen, hebben we een constante behoefte aan economische groei en daar zit Den Haag dan ook constant mee te schermen. De in geld uitgedrukte economische groei wordt momenteel met inflatie omhoog geduwd maar eigenlijk ligt het land economisch gezien op zijn gat.
We hebben steeds minder te besteden door de toenemende belastingdruk en de heersende inflatie en dit is een cirkel die we alleen kunnen doorbreken als we dit systeem verlaten. Dit systeem heeft ons tot slaven gemaakt al voelt het misschien anders. We kunnen vrij bewegen als we niet werken en we hebben iets te besteden. Deze slavernij lijkt leefbaar maar, steeds meer mensen komen in een financiële situatie waarin de leefbaarheidsgrens overschreden wordt. Daar is slechts één ding de oorzaak van en, dat is ons financiële systeem. Door de heffing van rente en het creëren van geld uit het niets ontstaat er een schaarste die gestaag blijft groeien. Steeds meer van ons verdiende geld verdwijnt uit de maatschappij en onze maatschappij is zo opgebouwd dat iedere activiteit met geld gepaard gaat.

De actie verdwijnt met het geld uit onze maatschappij en we gaan steeds minder produceren omdat er geen geld meer voor is. Mensen vinden geen werk meer en alles wordt te duur. De overheid heeft alles verkocht, zelfs de panden die ooit van de staat waren, overal rust een hypotheek op. De zorg is verkocht en staat stijf van het geleende geld en dat heeft de kosten de pan uit doen rijzen. Wat we ooit hadden, zijn we kwijt. Alles is verkocht en door de bank gefinancierd.
Onze politiek bespreekt dit nooit. De politiek bespreekt alleen de gevolgen die dit teweeg brengt. De kosten voor de zorg zijn niet meer op te brengen en dan moet er geld bij, misschien ten koste van scholing of de uitkeringen van onze onfortuinlijke werkelozen. Ergens komt de overheid altijd geld te kort en leent ze weer meer bij. Dit biedt een tijdelijke oplossing en vergroot de problemen. We moeten steeds meer betalen. We betalen steeds meer aan belastingen accijnzen, we betalen steeds meer zorgkosten en we blijven bezuinigen op werkende mensen die een maatschappelijk nut hebben. We kunnen blijven betalen maar, het gaat nooit meer beter worden, we zijn van de bank ook al is ons een ander verhaal verkocht.

De politiek verkoopt ons dit verhaal. Met geleerde gezichten buigen onze kamerleden zich over maatschappelijke zaken en proberen nog ergens een extra potje te vinden om een gaatje mee te dichten. Ze doen enorm hun best daarmee de illusie in stand te houden dat het niet anders is in tijden van crisis maar, deze crisis zal niet meer overgaan.
Door de behoefte aan economische groei om de rente te kunnen betalen, heeft het milieu zwaar te lijden. Dus neemt onze overheid maatregelen om die problemen het hoofd te bieden. Nieuwe regelgeving maakt alles weer duurder waardoor we nog meer economisch moeten groeien om de bijkomende kosten het hoofd te kunnen bieden. Daarmee is ook het plaatsen van kostenineffectieve windmolens water naar de zee dragen. Toch wordt het ons als plausibel verkocht maar, het enige wat onze overheid doet is de boel verder op kosten jagen. Dat is namelijk het belangrijkste wat ze doen, onze politici, ze maken alles duurder, het extra geld komt bij de bank vandaan en nog meer van onze energie vloeit weer terug naar diezelfde bank.

Wat we dus nodig hebben is eigen geld. Geld dat zijn waarde behoudt door er niet meer van bij te maken als de economische omstandigheid toelaat. We hoeven geen rente te betalen want, dit brengt een onbeheersbare wildgroei tot stand. Dit is het eerste dat we nodig hebben in een eerlijke maatschappij, waarin mensen gewoon mens kunnen zijn en geen loonslaven. We zullen geld genoeg hebben met een eigen munt voor een 16 urige werkweek. 80% van wat we nu verdienen brengen we via belastingen weer terug naar de staat. Als de staat weer beschikt over eigendommen, hoeven we niet belachelijke bedragen af te dragen en kunnen we serieus gaan kijken naar een basisloon voor iedereen.
We zullen veel goedkoper gaan produceren vanwege het wegvallen van die enorme belastingdruk en daarmee zullen onze producten ook gretig aftrek vinden in het buitenland. We zullen tijd en geld hebben voor innovatie. We zullen nieuwe technieken ontwikkelen om energie mee te genereren omdat we minder bezig zullen zijn met puur overleven.

De kunst zal floreren als nooit te voren. Mensen zullen met plezier hun tijd besteden aan het bestuderen van zaken die zij interessant vinden en niet omdat het moet. We zullen ons in een renaissance gaan begeven die wordt gekenmerkt door creativiteit in combinatie met vrijheid. Een dergelijke ontwikkeling zal criminaliteit temperen omdat minder mensen zich hieraan zullen overgeven vanuit een uitzichtloos bestaan en daarmee zal in onze maatschappij de taak van de politie weer een dienstbare worden.
De grootste problemen in onze maatschappij hebben als oorzaak een gebrek aan geld en dat is niet nodig als we dat veranderen. Geld is niets anders dan de verdeelsleutel voor de verschillende vormen van energie die we ergens in stoppen. In de huidige koers die we varen kunnen we straks geeneens meer die energie leveren omdat het leveren van energie in onze maatschappij altijd energie kost en straks is die energie duurder dan het product dat het oplevert. We stevenen op een faillissement af.

Om hieraan iets te kunnen veranderen moeten we beginnen onze politiek te adresseren. Onze politiek kunnen we niet meer bereiken want, die luistert alleen naar de bank. We mogen ook niet verwachten dat dit gaat veranderen want, onze politiek is er door de bank neergezet voor de functie die zij nu uitoefent. We bereiken dus niets via die politiek want, ons politieke apparaat kan dit financiële systeem nooit verlaten zonder haar bestaansrecht in gevaar te brengen. De politiek is net zo failliet als het land dat zij bestuurt.
Het failliet van die politiek wordt pas echt duidelijk als we stoppen met het erkennen van die politiek. Als we gaan stemmen, ook al is het blanco, geven we nog steeds gehoor aan een systeem dat niet deugt. Mijden we met zijn allen de stembus dan worden de verkiezingen ongeldig verklaard en dat leidt tot een constitutionele crisis. Alleen vanuit een crisis worden oplossingen geboren en daar ligt onze kans iets te veranderen maar, dan moeten we eerst allemaal weten wat we willen. Nu hebben we met z’n allen één ding gemeen en dat is dat we allemaal genaaid worden door het systeem, dat is iets waarover we allemaal in overeenstemming zouden kunnen zijn.

Als we het met een 75% van het land erover eens zijn dat we de huidige gang van zaken niet meer als volk accepteren, dan moet er iets anders komen. Dan hebben we als eerste een nieuw politiek systeem nodig om de bank buiten de deur te houden en dat vraagt om een nieuwe constitutie.
Een constitutie bevat de basisregels waarop ons nieuwe land zal zijn gestoeld en alle overige wetgeving dient hieraan getoetst te worden. Daarin zullen onze rechten staan als vrije mens in een vrij land en daar dienen dus concepten door ons allemaal bekeken te worden. Staats aangelegenheden die niet in de wet staan beschreven zouden met referenda aan de hand van duidelijke en getoetste informatie kunnen worden beslist. Zo blijven we ook allemaal betrokken bij de gang van zaken in ons land en hebben politici niet meer de macht die ze ooit zo misbruikt hebben. Dan is er nog steeds een politieke structuur nodig om een overheidsbeleid neer te zetten maar, beleid zal enkel doorgang vinden middels referenda. Dan krijgen we het drukker als burger met onze overheid maar, diezelfde overheid wordt ook stukken kleiner.

We hebben namelijk geen complex belasting stelsel nodig. Belasting gaan we betalen, we zouden een aardige BTW kunnen heffen omdat alles stukken goedkoper is geworden. We zullen alleen geproportioneerde belastingen verder toelaten, dus geen percentages om te voorzien in de behoeften van de overheid, behalve voor bedrijven. De loonbelasting schaffen we af want, dat geld halen we uit onze bedrijvigheid, anders lijdt dat maar tot complexe administraties van privépersonen.
Dit is slechts een hele grove schets over hoe we zouden kunnen veranderen maar, het is niet aan Loyalist om hier te zeggen hoe het zou moeten. Het is slechts een opzetje dat niet gebruikt hoeft te worden. Dit is slechts een voorbeeld om te laten zien dat de mogelijkheden te divers zijn op te noemen, als wij ervoor kiezen eigen baas te worden.
Het hoeft niet zo te zijn als het nu is. Zoals het nu is, is slechts een keuze die we niet bewust maken. We accepteren ons lot en het lot van anderen, ook al is regelmatig de rechtvaardigheid in het geding. We praten er daarover met afgrijzen maar, we zijn niet gewend om buiten de ons gestelde kaders te denken. De wereld wordt zoals wij die vorm geven maar, dan moeten we opstaan tegen de tirannie van het financiële systeem en dat begint door massaal bij de stembus weg te blijven.
Als je dit gelezen hebt en je gaat toch stemmen, dan heb je of geen woord van de tekst begrepen of je stemt in met je eigen slavernij en die van de mensen om je heen. Het wordt tijd om op te staan Nederland. Het wordt tijd om een voorbeeld te nemen aan een land als IJsland dat ondanks zijn geringe afmetingen zich heeft losgemaakt van de corruptie van de bank. In IJsland gaat het uitstekend en daarom lees je er niets over in de krant. Alleen dat geeft genoeg stof tot nadenken.

3 gedachten over “De politiek is zo corrupt als het geld

 • 04/03/2015 om 23:23
  Permalink

  Wederom helder en goed verwoord.

  Ter aanvulling, een vijfdelige serie hoe we een einde kunnen gaan maken aan ons huidige systeem van slavernij waar we momenteel met de wereld inzitten.

  Hier het eerste deel over openheid en angst.http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-nieuwsgierigheid/#.VBnglfmSyad

  Het is tijd dat we individueel stappen gaan zetten in ons bewustzijn zodat we daardoor onze collectieve realiteit ook meer naar onze eigen wensen kunnen gaan inrichten.

  Beantwoorden
 • 04/03/2015 om 22:38
  Permalink

  En in hoeverre zijn we beïnvloed dan wel gemanipuleerd en zelfs voor de gek gehouden?
  Hoe vrij denkt men te zijn?
  Alleen al het feit dat kleine partijen geen evenredige kans hebben omdat ze zich niet op dezelfde wijze kunnen blootstellen en presenteren aan het publiek als de grotere partijen.
  Wat is er dan zo publiek aan het omroepbestel?

  Beantwoorden
 • 04/03/2015 om 21:33
  Permalink

  Hoe is het zo gekomen?
  Wel, omdat WIJ zelf deze partijen hebben gestemd..
  We zijn benauwd voor de vrijheid..niets is zo verplichtend als vrijheid…
  Er stort zich geen Walhalla in het zijn als het geldsyteem vervangen wordt..het volgende systeem krijgt hetzelfde karakter..

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Het gaat niet zo best met onze democratie. We worden omringd met corruptie en die corruptie wordt door de media niet belicht. Loyalist duikt in die verdekte corruptie die iedereen…