Financiële systeem te duur voor basisinkomen

Ons financiële systeem is te duur om een basisinkomen te kunnen verstrekken aan iedere Nederlander. Een basisinkomen is de wens van veel mensen in Nederland maar, dat gaat niet zolang wij ‘ons’ financiële systeem moeten betalen.
Ons financiële systeem zoals we het nu kennen, kent een geschiedenis die langer is dan ik ga beschrijven. Het belangrijkste feit voor Nederland is dat na de slag bij Waterloo wij van de Rothschilds DNB en Willem I hebben gekregen.
De Rothschilds hebben hun naam te danken aan het rode uithangbordje dat aan de gevel van hun goudsmederij hing. Eigenlijk heten ze Bauer en, de familie Bauer had een kluis om het goud in te bewaren. Men bracht zijn goud ter bewaring bij de Bauers en die gaven een bewijs van de hoeveelheid in ontvangst genomen goud af en vroegen voor deze transactie een kleine vergoeding. Men bracht zijn goud naar die lieden met dat rode schildje boven de deur, bij de Rothschilds dus.

De certificaten afgegeven door Rothschild bleken evenveel waard als het goud dat in bewaring was gegeven en er ontstond een onderlinge handel in deze certificaten en het goud bleef in de kluis. Rothschild viel het op dat er nooit meer uit zijn kas werd opgehaald dan hooguit 10% van het goud dat gebracht was. Daar is het idee voor fractioneel bankieren geboren.
Rothschild begon certificaten uit te geven aan mensen die bij hem wilden lenen. Die certificaten werden in goud of certificaten terugbetaald met een percentage rente. Rothschild creëerde dat waar alchemisten al eeuwenlang mee bezig waren, Rothschild creëerde goud uit het niets. Hij maakte goud op papier en dat zijn we later geld gaan noemen en dat maakte hij puur op basis van het vertrouwen van anderen. Rothschild kon alleen in de problemen komen wanneer men allemaal tegelijk zijn goud terug wilde hebben want, dan had hij vele malen minder goud dan hij op papier had uitgeleend.

Onze banken functioneren nog steeds op een gelijke manier en, dat levert een probleem op. Al het geld dat gecreëerd wordt draagt rente. Er is dus altijd meer geld nodig dan er is om het geleende terug te betalen. We zijn alleen in staat het geleende terug te betalen als we meer lenen en als we meer lenen neemt de rentedruk toe. We werken dus steeds meer om alleen de rente terug te betalen en één van de manieren om te kunnen blijven betalen is het verkrijgen van economische groei.
Bij groei zou je denken aan een groei in productie maar, dat is geeneens nodig als onze munt minder waard wordt ten opzichte van de goederen die wij daarvoor kopen. Dat noemen we inflatie, een mooi woord dat betekent dat je Euro vandaag weer minder waard is dan gisteren. Inflatie komt automatisch om de hoek kijken bij het fractioneel bankieren want, de hoeveelheid geld groeit wel maar, als de hoeveelheid goederen en diensten niet in eenzelfde tempo meegroeien dan hebben we dus meer geld om hetzelfde aantal producten mee te kopen en dus gaan we meer betalen voor diezelfde producten en diensten.

Onze overheid ziet inflatie als een vriend omdat dit automatisch een economische groei met zich meebrengt, ook al produceren we niet meer dan voorheen. Dat betekent meer centen in de zakken van de overheid en dat draagt bij aan haar kredietwaardigheid. Onze overheid kan dan nog meer geld bijlenen bij de banken en ook hier wordt gewoon rente over betaald. Het heet dan dat de overheid obligaties uitgeeft maar, een obligatie is niets meer dan een certificaat met daarop de verplichting van de overheid tot het afbetalen van een schuld met een daaraan gekoppelde rente.
Onze overheid creëert ons geld dus niet. We hebben dit altijd aangenomen omdat onze centrale bank De Nederlandse Bank heet maar, daar is niets van ons bij.

Wij stoppen een hoop energie in werken, wij werken ons kapot en we werken meer dan dat er de behoefte aan ons werk bestaat. Het is niet voor niets dat het ambtelijke apparaat in Nederland zo groot is, iedereen mag centen verdienen van de overheid zodat we ook weer huizen gaan kopen. Onze overheid stimuleert het consumeren enorm, omdat alleen wij door een consumptie behoefte leningen aangaan en daarop is ons financiële systeem gebaseerd.
Dit piramide spel loopt ten einde, we komen op een punt wanneer we nooit meer op kunnen werken tegen de rente. Westerse overheden schuwen zelfs niet om andere landen op kosten te drijven door te participeren in oorlogen. Oorlogvoeren kost enorme hoeveelheden geld en de wederopbouw van een land nog veel meer. Het geld moet rondgepompt worden om meer te kunnen blijven creëren en wat gecreëerd is dat moet ook weer op. We moeten onze economische belangen wel met geweld over de grens brengen anders houdt hier de koek straks op.

Dit systeem brengt ook een onnodige vervuiling van onze aarde tot stand en ook daar begint de rek uit te gaan. We roven de aarde leeg aan grondstoffen om maar te kunnen blijven produceren. We verbruiken enorme hoeveelheden energie omdat we ontzettend druk zijn met geld verdienen waarvan we een enorm percentage naar de bank brengen omdat er rente dragend kapitaal is gecreëerd uit het niets.
We zouden een soortgelijke levensstandaard erop na kunnen houden als nu met nog niet de helft van de arbeidstijd die we daar nu in steken als we dit systeem zouden verlaten. Er zou voor iedereen meer dan genoeg zijn en het zou stukken minder druk op de weg zijn. We zouden andere landen kunnen helpen met onze kennis terwijl we leven van een Nederlands basis inkomen. De wereld zou er anders uitzien, zonder de stress van hypotheken, deurwaarders en andere criminelen. De wereld zou een andere plek zijn zonder fractioneel bankieren en rente maar, dat is een keuze die we nog moeten maken.

Als je je afvraagt waar al dat geld van die rente dan blijft, dan vloeit alles naar die ene familie die het weer gedeeltelijk herverdeelt onder haar lakeien. De bonussen die uitgekeerd worden in de financiële sector zijn zo gigantisch hoog omdat ze daar van gekkigheid niet meer weten waar ze met al dat geld naar toe moeten. Het vermogen van de familie Rothschild bedraagt volgens schattingen 70 miljoen keer het aantal mensen op aarde in Dollars. Als je je nog ooit afvraagt waarom er mensen op deze aarde honger hebben, dan ligt daar je antwoord.
Ons financiële systeem is een misdaad die nog steeds in progressie is. Dit systeem heeft van de wereld één corrupte bende gemaakt om maar geld te kunnen genereren en als we op deze manier doorgaan, gaan we deze eeuw niet meer volmaken. De keuze zou snel gemaakt zijn, als we van deze feiten op de hoogte waren maar, ons geld schijnt niemand te interesseren zolang er nog rijen voor de voedselbank staan.

Dit is slechts een eenvoudige weergave van een niet te ontkennen werkelijkheid om inzichtelijk te maken hoe ons financiële systeem in de basis werkt. Dat hier talloze vertakkingen op te maken zijn lag niet in de bedoeling van het artikel. Het is als eenvoudige informatie bedoeld om aan een ieder, die begrijpend kan lezen, aan te tonen dat we met iets bezig zijn dat alleen maar tot verschrikkelijke gevolgen leidt. We zullen in de toekomst misschien dieper op de materie ingaan maar, deze informatie dient breed gedragen te worden. Zonder de heffing van rente over geld, dat wordt gecreëerd uit het niets, is er meer dan genoeg voor iedereen. Een basisinkomen wordt dan noodzakelijk omdat onze maatschappij zo geavanceerd is dat we met minder werk alles in overvloed kunnen creëren en niet meer kunnen verbruiken als we meer gaan werken. Er is dan nog steeds genoeg te doen alleen, dat gaat geen geld of productie opleveren.

Eén gedachte over “Financiële systeem te duur voor basisinkomen

 • 10/03/2015 om 12:51
  Permalink

  Mooi stuk dat me geheel aan de CMN doet denken .
  Die kan NU al oplossingen bieden voor deze zgn crisis.
  Lees wat mededirecteur schrijft ;

  Strooper Bio Brunch sluit lunchroom
  Arjan Strooper, eigenaar van Strooper Bio Brunch, heeft er genoeg van!
  Zelfstandige ondernemers, van ZZP-er tot groot bedrijf, maken zware tijden door, meer dan 70 faillissementen per dag alleen al in Nederland.
  Strooper: “Harderwijk centrum is een spookstadje geworden, niet zozeer vanwege de leegstand, eerder omdat er vrijwel niemand op straat loopt
  en daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen.

  Dit speelt overigens niet alleen in Harderwijk, het hele land heeft er last van.”
  Wat gaat u nu doen?
  “Omdat ik bijna 20 jaar als financieel-economisch specialist bij een bank heb gewerkt, in combinatie met mijn jarenlange ervaring als ondernemer,
  ben ik door Hank Monrobey, een internationaal topeconoom, gevraagd om toe te treden tot de directie van Citizens-Multi-National (CMN).

  CMN is een Nederlandse burgermultinational die ervoor zorgt dat ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken als ware zij een multinational.
  Hiermee bereiken zij voordelen die zij als individu nooit hadden kunnen bereiken.

  Maar het werk van CMN strekt veel verder:
  zij zorgt ervoor dat er een omschakeling plaats kan vinden van negatief kapitalisme (kredietverlening) naar positief kapitalisme
  (eerst creëren en dat vervolgens waarderen).

  Deze benadering heeft tot gevolg dat alle partners van CMN zowel privé als zakelijk schuldenvrij kunnen leven.
  Daarnaast sturen wij erop aan dat alle projecten duurzaam, sociaal en met aandacht voor met name kunst, zorg en educatie vormgegeven worden.

  Ik hou van het horeca vak en vind het moeilijk om afscheid te nemen van mijn gasten, maar met mijn economische kennis van dit moment kan ik zeggen
  dat er aan het straatbeeld in Harderwijk niets gaat veranderen als we op landelijk niveau niets doen aan de kern van het probleem.

  Zie het als een missie.
  Alle informatie is sinds november 2013 beschikbaar op http://www.cmn-lcc-international.com
  .. en als u wilt weten hoe u met behulp van CMN op positieve wijze en schuldenvrij uw leven kunt voortzetten, dan verneem ik het graag van u om u hierover te informeren.”

  Ook heeft hij een constructie op het oog voor muziek onderwijs .
  Zo ziet u dat cultuur belangrijk wordt gevonden ;

  MUZIEKLESSEN
  Muziekdocenten hebben behoefte aan leerlingen en er zijn veel mensen die muziekles zouden willen hebben, maar het niet kunnen betalen.

  Muzieklessen moeten gesubsidieerd worden, er is enorm bezuinigd, na jaren krijgen we daar weer een klein beetje voor terug
  (25 miljoen in 2020, niet per definitie voor de muziekprofessionals, maar voor de docenten basis- en voortgezetonderwijs).

  CMN heeft daar een positieve oplossing voor waarin niet geïnvesteerd hoeft te worden.
  Het enige dat nodig is, is dat iedereen op de juiste, positieve wijze meewerkt.
  Dan zijn wij in staat om los van de banken en de overheid zelf volledige werkgelegenheid te creëren.
  Wij zijn in staat om muziekles kosteloos aan te bieden, terwijl tegelijkertijd de docerend musicus een normaal inkomen verwerft.

  Mijn naam is Arjan Strooper, muzikant, en sinds 2013 één van de directeuren van Citizens-Multi-National, het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment.
  Als directeur van CMN heb ik mijzelf voorgenomen om het muziekonderwijs in Nederland weer nieuw leven in te blazen en volledige werkgelegenheid te creëren.
  Dit is een deelproject, aangezien CMN het volledige onderwijs in Nederland weer op de rails gaat zetten.

  Binnenkort zal ik presentaties geven in Noord-Holland, dat is de provincie waar wij gaan beginnen.
  Bent u docerend musicus, dirigent, directeur van een muziekschool of gelieerd professional, zoals geluidstechnicus of producer,
  dan kunt u zich bij mij aanmelden :
  Arjan.strooper@cmn-lcc-international.com

  Facebook heeft ook een mooi verhaal van de huidige stand van zaken hier
  https://www.facebook.com/pages/Citizens-Multi-National-LCC-Netherlands/682814111740240

  Hier een 1e amuse van die site ;

  CMN-ZAKENPARTNER WORDEN
  Citizens-Multi-National is een burger multinational.
  Een groep van zelfstandige ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties die, door met CMN en met elkaar samen te werken,
  dezelfde kosten verlagende voordelen genieten als multinationals.
  Voordelen die u als zelfstandig ondernemer – ZZP-er, MKB-er of grootbedrijf – niet kunt realiseren.
  Lagere kosten
  CMN International is in staat om ondernemers grotendeels te vrijwaren van hun vaste lasten.
  Onze Zakenpartners ondernemen vrij van huur-, aflossing- en rentebetalingen.
  CMN kan dit kosteloos voor uw bedrijf vormgeven.
  U kunt zelf uitrekenen wat het voor uw bedrijf en uzelf betekent als uw huurlasten, hypotheeklasten en/of rentelasten wegvallen,
  zowel uw zakelijke- als privé lasten.
  Uw vrijheid
  Als Zakenpartner behoudt u volledige juridische- en economische zelfstandigheid.
  Uw samenwerking met andere CMN-partners, zowel Zakenpartners als Consumentpartners is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst
  die uw vrijheid en zelfstandigheid niet aantast.
  De samenwerking maakt elke Partner economisch sterker.

  http://www.cmn-lcc-international.com/voorbeeld-pagina/bedrijven-2/

  Lees ook de passie volle Biografie van de stichter van dit moois ;
  http://www.cmn-lcc-international.com/biografie-hank-monrobey/

  Ik heb 2 radio uitzendingen gehoord van ze
  en heb een lezing in Assen bijgewoond
  en ze zijn in Sneek geweest
  en heb regelmatig contact met ze ..

  Liesbeth Breur is de vrouw van Hank die je ook kunt bellen voor vrije info;
  036 5226 005
  036 3000 528

  Hier ook een passage van een tekst van de site van Robert die het in 2011 ook al in heeft gezien;
  ………………… Maar goed.
  Terug naar de ‘enter knop’. De knop waarmee we zelf kapitaal kunnen creëren.
  Net zoals de bank doet. Klik, klaar en kopen maar. Is dit mogelijk?
  Ja, dit is mogelijk en helemaal sinds de PC zijn intreden gedaan heeft.
  Bill Gates voorspelde 10 jaar geleden al het einde van de banken.
  Niet dat er geen banken meer nodig zouden zijn maar gewoon omdat je met een PC digitaal kunt bankieren.
  Je hebt in feite geen geld meer nodig, slechts een computer waarmee je elkaar met kapitaal kunt betalen.
  Er komt in het geheel geen geld meer aan te pas, uitsluitend vermogen en kapitaal.
  Het systeem waar ik het over heb is een systeem dat gebaseerd is op het creëren van vermogen en kapitaal heet
  ‘Citizen Multi-National International’, ofwel CMN International.
  CMN is ontwikkeld door Hank Monrobey nadat hij in de jaren 1960 in een Luxemburgse bank er achter kwam dat een bank niet met geld werkt maar met kapitaal.
  En – zo zal Hank gedacht hebben – als een bank dat kan, kan ik het ook.
  De grote vraag is dus: hoe werkt CMN?
  Je zou kunnen stellen dat CMN een handelsorganisatie en bank tegelijk is.
  Stel je voor dat een boer 10.000 liter melk via CMN aanlevert. Werkelijke waarde: € 2.500,–. Boer verhandeld melk via CMN.
  Op het moment dat de boer de melk via CMN verhandeld, wordt CMN (economisch) eigenaar van de melk, maar aangezien de boer zelf ook CMN is,
  blijft de melk dus eigenlijk van hemzelf.
  De boer blijft juridisch gezien eigenaar van de melk, CMN de economische eigenaar.
  En aangezien het ‘vermogen’ van de melk € 2.500,– bedraagt, zet CMN dat bedrag als kapitaal op de rekening van de boer.
  ‘Enter’, en de boer beschikt over zowel de melk, het vermogen en kapitaal.
  Dit kapitaal is door de boer direct te gebruiken om andere bij CMN aangesloten bedrijven te betalen.
  Doordat de CMN een besloten fiscale eenheid is, kan er door de aangesloten bedrijven onderling me kapitaal betaalt worden.
  Het vermogen van een bedrijf kan bij CMN direct als bruikbaar kapitaal ingezet worden.
  Daar CMN geen rente berekent en het gehele proces van melk tot kaas naar consument binnen CMN plaatsvindt,
  kan er dus goedkoper geproduceerd worden.

  Maar dat is handig. Dat doen die hele grote jongens ook.
  Die hele grote Multi Nationals die wereldwijd opereren zijn eigenlijk een heel groot bedrijf.
  Ook die grote Multi Nationals werken op exact dezelfde manier als CMN:
  onderling ruilen met kapitaal dat gebaseerd is op eigen vermogen.
  Een boekhoudkundige verschuiving va digitale getallen.
  En dat is heel wat anders dan we momenteel doen.
  Nu lenen we geld bij de bank, betalen rente, kopen vermogen, plaatsen daarvoor kapitaal op onze balans waar we vervolgens geen moer mee kunnen.
  Ja, we kunnen naar de bank rennen om nog deze bank nog meer onderpand (vermogen) te geven waardoor we nog meer geld kunnen lenen met als resultaat dat de bank over onze vermogen uit het niets nog meer bankkapitaal kan creëren.
  In het kort gezegd zijn we compleet achterlijk bezig.
  We zakken steeds verder weg in het moeras dat door het bankwezen gecreëerd is.
  We hebben het alleen nog niet in de gaten.
  Vandaar dit artikel.
  Hopelijk kan dit artikel bij de lezer de interesse wekken om zich in alternatieve systemen zoals CMN te verdiepen.
  Oké, ik geef eerlijk toe dat deze informatie nogal wat vraagt van je voorstellingsvermogen.
  Ook ik had enige moeite om deze materie te kunnen begrijpen maar toen eenmaal het kwartje viel,
  werd het mij duidelijk dat CMN de basis kan leggen voor een Natuurlijke Economie die gebaseerd is op vermogen en kapitaal in plaats van geld.
  Vandaar dat ik benadruk dat ik in deze slechts een boodschapper ben die, zelfs na diverse gesprekken met Hank Monrobey nog steeds enkele vragen heeft.
  Het is ook wat. Vergeet geld en denk in vermogen en kapitaal.
  Dit vergt een compleet ander denksysteem dan we tot op heden gedaan hebben, vandaar dat CMN voor veel mensen onduidelijk zal zijn.
  Maar toch zou ik graag willen dat meer mensen zich in de materie van CMN gingen verdiepen.
  Ondanks dat je in eerste instantie mogelijk niet veel van CMN zult begrijpen, vraag ik je toch om de diverse slides shows op de website van CMN te bekijken.
  Oké, het is verschrikkelijk veel informatie en ook nog eens informatie die compleet tegenovergesteld is van hetgeen je geleerd is,
  maar toch, als ook bij jou uiteindelijk het kwartje valt, dan zal ook jij begrijpen aan welk systeem we momenteel overgeleverd zijn.
  Het systeem waar we momenteel in proberen te overleven, brokkelt met de dag verder af.
  En als we het lef hebben en diep in ons hart durven kijken, dan zullen we moeten toegeven dat we met onze door de reclame aangewakkerde hebzucht,
  er een grote puinhoop van gemaakt hebben.
  De aarde en haar bewoners zijn ziek, op sterven na dood.
  We hebben NU de keus: gaan we verder met de ‘Oude Economie’ waar we momenteel in verzuipen of hebben wij als Nederlanders het lef om over te stappen op nieuwe systemen zoals de ‘Natuurlijke Economie’ van Hank Monrobey’s CMN?
  Die keus is niet aan de regering of aan de banken, maar de keus die onze wereld zal drastisch zal veranderen is aan niemand minder dan onszelf.
  We zijn vergeten dat wij als burgers van Nederland de baas zijn van dit prachtige land maar die macht elke 4 jaar uit handen geven van de regering, euh, bank.
  Dus laten wij die macht niet meer uit handen geven maar zelf de Teugels der Vooruitgang bedienen.
  Dat kunnen wij, daar zijn we toe in staat als we het maar SAMEN doen. Eendracht maakt Macht.
  En dat is iets waar ze in Den Haag heel erg bang voor zijn…

  Robert; van de familie Boerman 2011
  http://www.robertboerman.nl/pdf/geldmachine.htm

  Dit alles in acht nemende zal het je naar ik meen geweldig amuseren ,
  ja zelfs wellicht tot een gesprek met hen aanzetten
  om inderdaad die /je crisis bij de hoorns te vatten ?
  Vriendelijk groet ;
  Gerrit Cnossen
  http://www.gcnossen.nl/kunstwerk/196202_prev.html

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Alsof Maarten van Traa is herrezen uit het graf, waar Pauline Krikken nog met wat krokodillentranen in haar ogen nog een bloemetje legde, is de spil, Fred Teeven, in de…