Geen crisis in het kabinet over corruptie

Waarom valt dit kabinet eigenlijk niet? We hebben nog nooit een kabinet gehad dat werd achtervolgd door zoveel schandalen als het huidige kabinet. Het had toch allang moeten vallen? Zou het kabinet Rutte II dan uiteindelijk over het asielzoekersbeleid moeten vallen terwijl de continu bewezen corruptie geen reden was voor de aftreding van Mark Rutte en zijn buddy’s. Waarom is corruptie geen reden te speculeren op de val van het kabinet en het asielzoekersbeleid wel? De coalitie partijen van de VVD vonden het schijnbaar geen probleem geassocieerd te worden met crimineel gedrag maar, zouden nu een kans zien voor nieuwe verkiezingen? Geloof je het zelf?

We hebben de doofpot van Rutte die ‘onderste steen’ wordt genoemd. Geen partij die zich laat horen ten bate van de slachtoffers. Geen reden voor een kabinetscrisis. Nu is er een memo opgedoken over de vergadering van de ambassadeur drie dagen voor het neerhalen van MH-17. De OVV was hierover niet geïnformeerd en dat is nu een schande maar, wederom geen reden voor een kabinetscrisis. Geen woord is ooit besteed aan de misleidende toespraak van Ome Frans Timmermans bij de VN. Nee, Frans was een volksheld met krokodillen tranen die hij heeft gedroogd in Brussel. Niets mochten we weten over het gesloten geheimhoudingsverdrag met Kiev maar, dat is helaas uitgelekte info. Niets over het krampachtige wegblijven van de OVV bij de plek waar de brokstukken van MH-17 lagen omdat onze onderzoeker aan de verkeerde kant van het oorlogsfront in een hotel zaten. Niets over het feit dat Kiev haar oorlogshandelingen had kunnen staken om de onderzoekers vrije doorgang te geven.
Er zijn nog talloze feiten in deze zaak die erop wijzen dat de onderste steen van onze Mark alleen maar dieper begraven wordt en dat zien alle partijen lijdzaam toe. Niemand doet wat, geen politicus die dit hete hangijzer aan de grote klok hangt terwijl de politiek zich hoofdzakelijk laat leiden door informatie die wordt verstrekt vanuit de media.

De media bericht al jaren over Rusland als evil empire want, onze politiek heeft wat moeite met Putin. Putin heeft Rusland gered van de slavernij van de Federal reserve, hij heeft het IMF afbetaald en verteld niet meer terug te komen, hij heeft de grote financiële invloeden in Rusland de wacht aangezegd na de uitverkoop van Boris Jeltsin en daarmee was er een economisch opstandige grootmacht opgestaan.
Dus, zijn we begonnen op Rusland af te geven tijdens de Olympische spelen in Sochi op de Russische homowetgeving. De wetgeving omtrent homofilie was weinig begripvol of tolerant. Homoseksualiteit was strafbaar in Rusland, iets dat door ons tegenwoordig als een middeleeuwse benadering van diversiteit wordt beschouwd en de wetgeving in Rusland is aangepast richting onze maatstaven. Dat betekent niet dat de wetgeving daar hetzelfde als hier is en dat de homo, en overige seksuele smaakjes behalve die van de hetero, nog steeds onder druk staan.
Het verschil tussen de vernieuwde wetgeving en onze wetgeving lag onder een vergrootglas en onze politiek en vooral onze media hebben dit buiten iedere proportie geblazen. Rusland werd zwart gemaakt als homo-hatende natie terwijl het een stap in de goede richting had gemaakt. Iedereen sprak er schande van, zonder de inhoud van de wetgeving te kennen. Ga maar na, je weet dat de Russen homo-haters zijn maar, je weet niet waarom. We kennen de letter van de Russische wet niet, alles wat we hebben is die eerste zwakke vertaling in de krant.

We werden overspoeld met youtube filmpjes van extremistische en sadistische Russische jongeren die homo’s mishandelden waarmee de media de nieuwe wetgeving wilde verklaren. Putin heeft als verklaring voor de vernieuwde wetgeving gezegd dat dit slechts een eerste stap was naar verdere liberalisering van dit onderwerp. De Russen hebben alleen gekozen dit in gefaseerde stappen te doen zodat de Russische burger aan het idee kon wennen. Dit is in de politiek een veel gekozen oplossing die bijzonder manipulatief is. Zonder het nemen van dit soort tussen stapjes zouden we nooit de EU geaccepteerd hebben. Acceptatie van nieuw controversieel beleid wordt altijd in kleine stapjes aangeboden want, anders begint de bevolking te muiten. Mensen zijn niet goed met verandering, of die verandering nu positief of negatief is.

De gehele ‘pro homo campagne’ was aangewakkerd vanuit het financiële systeem dat Rusland verlaten had. De anti Rusland propaganda machines begonnen te draaien met slechts één opdracht en dat was, “van Rusland opnieuw de boeman maken”.
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie rommelt het in Oekraïne. Het oostelijke deel wilde altijd graag onderdeel van Rusland blijven. Oekraïne heeft al op de rand van een burgeroorlog gestaan in de jaren rond 2004, aangewakkerd door de CIA, US-AID en meer van dat soort clubjes. Het westen heeft invloed gekregen in de staatshuishouding van Oekraïne maar, die invloed kende nog weinig stabiliteit. Daarmee is Oekraïne al jaren een slagveld van een politieke strijd tussen pro Russische en pro westerse partijen. Dit is wat eenvoudig gesteld maar, niet onwaar.

Vlak na de winterspelen in Sochi is in Oekraïne de vlam in de pan geslagen. Dit is niet spontaan gebeurd maar, kende een climax vlak na de publieke steun die de EU marionetten van Balen en Verhofstadt de extreem rechtse partij in Kiev hebben gegeven. Deze extreem rechtse rebellen voelden zich zo gesteund dat ze zich met rellen en moorden richting een burgeroorlog bewogen.
De uiteindelijke doorslag werd gegeven doordat mensen overhoop geschoten werden van beide partijen met hetzelfde wapen. Achteraf bleken de Amerikanen hiervan te weten. Dit is gebleken uit opgevangen telefoongesprekken maar, dat heeft de media niet gehaald.
Dit geweldsincident bleek de katalysator voor een coupe van extreem rechts en daarop heeft Rusland de Krim geannexeerd. De westerse wereld sprak er schande van maar, de bewoners van de Krim waren opgelucht en het oosten van Oekraïne wilde graag diezelfde Russische bescherming genieten waar uiteindelijk de fysieke burgeroorlog uit is ontstaan.
Geen van onze politieke partijen heeft bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de EU zich heeft gedragen als aanjager in een burgeroorlog die vele mensen het leven heeft gekost. Niemand heeft daar inhoudelijk een mening over gegeven dus schijnbaar was onze politiek er niet tegen. Wie representeert onze politiek dan? Waren wij Nederlanders het eens met het optreden van die wat pafferige meneer van Balen en zijn EU kameraad Verhofstadt?

Op 17 juli 2014, is MH-17 neergeschoten boven grondgebied van de separatisten. De separatisten werden meteen in de media als moordenaars betiteld maar, men kan het maar niet hard maken. Er zijn eigenlijk maar twee partijen die de verantwoording voor deze aanslag kunnen worden aangewezen, de regering van Kiev en de separatisten.
Meteen na de aanslag dook er allerhande materiaal op dat moest bewijzen dat de separatisten het gedaan hadden en in dat materiaal zit al de smoking gun verborgen. Zo was er een youtube filmpje dat een telefoongesprek liet horen tussen de separatisten en hun commandant. Daarin bekenden zij een vreselijke fout te hebben begaan. Dit filmpje werd gepubliceerd door de regering van Kiev maar, had een aanmaak datum van 16-7-2014. Daar hebben we het verder niet over want, dat maakt de inhoud van het filmpje waardeloos in het bewijzen dat de separatisten de schuldigen zijn. Niets over de voorkennis van Kiev schijnt uit dit filmpje naar voren te komen.

Er waren allerhande olie en gasbelangen die het westen in het oosten van Oekraïne had maar, belangrijker was de ruzie met Rusland. Putin moet namelijk verdwijnen. Putin is als leider te sterk voor de westerse wereld. Er volgden boycots om de Russen op de knieën te dwingen en hun leider de schuld te geven van de economische achteruitgang. De Russen hebben de boycots zonder veel weerwoord geaccepteerd terwijl er ondertussen werd gewerkt aan een nieuwe BRICS investeringsbank. Deze bank maakt het mogelijk om buiten de infrastructuur van de wereldbank om onderling te handelen. Financiële transacties zouden ongezien door de wereldbank kunnen plaatsvinden en Rusland en haar bondgenoten daarmee een vrijheid van handelen bezorgen. Dit is een enorme bedreiging voor de macht van de wereldbank die voor die tijd van alle transacties wereldwijd op de hoogte kon zijn.

Ondertussen wordt Putin bijna op handen gedragen in Rusland en meer boycotten doen dat niet veranderen. Onze regering blijkt een document te hebben ondertekend met Kiev, België en Australië waarin alleen informatie wordt vrijgegeven die door alle partijen wordt goedgekeurd. In dat verdrag ligt slechts één belang verzegeld en dat is het aantonen van de rol van de separatisten in het neerhalen van MH-17. De separatisten moeten het nu wel gedaan hebben want, Kiev gaat nooit schuld bekennen, die hebben nu een verdrag waarmee ze die onderste steen begraven kunnen houden.
In de media worden de separatisten steeds vaker ‘de Russen’ genoemd waarmee de illusie wordt gewekt dat iedere separatistische daad het resultaat is van een directe opdracht vanuit Moskou. Daarmee wordt een precedent geschapen voor het zoeken van grensconflicten met Rusland want, er moet een oorlog met Rusland komen om de Russen weer in het economische gareel te krijgen. Putin moet worden vervangen.

Zo heeft het westen al meer leiders aan de kant gezet. Kijk naar Saddam Houssein, Moammar Mohammed al-Qadhafi van Libië of de huidige problemen van Bashir Assad in Syrië. Deze landen hadden iets gemeen dat onderbelicht blijft, ze hadden allemaal eigen centrale banken en creëerden hun eigen geld, niet anders dan de Russen nu doen.
Daar ligt niet alleen de ondersteen van Mark begraven maar, die van onze gehele politiek en media. Daarom kan ons kabinet vallen als ze het niet eens worden over het asielzoekersbeleid maar, hebben de verschillende partijen geen relevante vragen over MH-17 of ons financiële systeem. Onze politiek kan het alleen oneens zijn over zaken die minder ingrijpen op de totale vormgeving van onze maatschappij omdat de echte discussie niet in het belang van de macht is.

Het is niet lastig om tot de conclusies te komen die in dit stuk zijn weergegeven dus, er is voor geen enkele politieke partij een reden te verzinnen waarom zij niet met dergelijke conclusies de mediaplatforms hebben gezocht. Zoek de websites van alle partijen er op na en je zult niets vinden over het grote nationale trauma met betrekking tot de waarheidsvinding rond MH-17. Ook daaruit valt een eenvoudige conclusie te trekken, onze politiek is er niet om onze belangen te verdedigen, zij doen slechts mee om te blijven bestaan. Er is geen enkele partij die hier is voor onze belangen want, al onze politieke partijen kunnen alleen politieke partijen zijn omdat zij gedoogd worden door de macht van de bank.
Dat betekent automatisch dat geen van onze partijen een oorlog met Rusland uit de weg zal gaan. Sommigen zullen een zwakke vorm van weerstand laten horen maar niemand zal het tegenhouden als de macht dat wil. Zelfs als de gronden van een oorlog terecht zouden zijn, wordt niemand daar beter van en toch gedogen al onze partijen het gedrag van de NAVO aan de Russische grenzen.

Onze partijen hebben ingestemd met de invoering van de Euro, het negeren van een nationaal referendum over de Europese grondwet en ze staan toe dat de noodlijdende banken voorzien worden van geld dat de belastingbetaler gaat betalen. Ze doen dat met argumenten die nergens op slaan omdat je niet de volledige waarheid kent, onze overheid is van de bank, dit land is van de bank en jij bent als je een burger service nummer hebt ook van de bank. Dat heeft de politiek je gebracht maar, dat hebben ze je niet verteld want, na het referendum bleek maar weer eens dat jij te stom was om te weten waar je bij gebaat zou zijn.
Over huishoudelijke zaken zoals het asielzoekersbeleid, daar mogen onze partijen hun meningen ventileren. Het asielzoekersbeleid is een veilig gebied dat een beperkt belang kent, in tegenstelling tot zaken die het financiële systeem aangaan of onze relaties met landen zoals Rusland. Het asielzoekersbeleid is een show voor de kiezer om te laten zien dat er weldegelijk verschillende politieke smaakjes binnen de BV Nederland zijn.

In tegenstelling tot alle corruptie, diefstal en absoluut wanbeleid, kan het asielzoekersbeleid een kabinetscrisis veroorzaken en dat betekent misschien dat we weer mogen stemmen. Dat dit een lastige tijd voor onze politiek is om de stemmer nog naar de stembus te lokken is duidelijk geworden in de onlangs gehouden provinciale verkiezingen. 51% van het stemvee is wijselijk thuis gebleven en dat was een belangrijke stem richting de macht dat wij deze democratische illusie zat zijn.
Steeds meer mensen beginnen te doorzien dat we niet leven in de democratie die ons wordt voorgespiegeld. Willen we mee gaan spelen in deze maatschappij en invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen deze maatschappij en de wereld, dan moeten we stoppen met stemmen. Zolang we blijven geloven in het huidige politieke bestel geven we de macht aan Den Haag en die vertegenwoordigen een andere identiteit dan de Nederlandse burgerij. Als we met groeiende aantallen wegblijven uit de stemhokjes, groeit automatisch de bewustwording rond onze zogenaamde volksvertegenwoordiging.
Dus, een kabinetscrisis op dit moment zou een grote strategische fout zijn van onze politiek maar, dat sluit niet uit dat men die gaat maken. Zoals gezegd, politieke partijen staan hoofdzakelijk voor hun eigen instandhouding. De mensen die deel uitmaken van de toppen van deze partijen hebben ook hoofdzakelijk hun eigenbelang voor ogen. Daarom is corruptie geen probleem in Nederland en kan Fred Teeven straks gewoon minister van justitie worden. Corruptie is slechts een symptoom van de ziekte waaraan deze maatschappij lijdt. De vraag is hoelang we corruptie blijven gedogen dus, blijven stemmen.

7 gedachten over “Geen crisis in het kabinet over corruptie

 • 20/04/2015 om 19:43
  Permalink

  Er is met stemmen nog een algemene mis opvatting.
  Mensen gaan stemmen op een politiek figuur met het idee dat die dan het volk gaat dienen. Ja, dat denken de mensen echt!
  Die mensen zijn er nog steeds niet achter, dat zij dat politiek figuur machtigen hun stem te gebruiken.
  Zodra ze gestemd hebben in het hokje, zijn zij hun stem kwijt, niets meer te vertellen voor de komende vier jaar. Je stem heb je “weggegeven” Dat waar je eigenlijk zo zuinig op moet zijn geef je zomaar weg aan iemand die er alles mee doet, behalve “voor jou” belangen opkomen.
  Nee, je kosten gaan niet omlaag, je inkomen gaat niet omhoog. Ja je euro is nu wel 30% minder waard.
  Leningen en rente dat is wat de politiek stilzwijgend toelaat waardoor alles steeds duurder wordt.

  Beantwoorden
  • 21/04/2015 om 11:41
   Permalink

   ook daar zit veel waars in….wat dat betreft zijn er slechts slechte en minder slechte partijen… 😉

   Beantwoorden
 • 20/04/2015 om 12:07
  Permalink

  ik denk dat de PVV in samenwerking met de nieuwe partij waar Brammetje moskofiets in zit, maar eens de knuppel in het hoenderhok moeten gooien…van de andere partijen hoeven we denkelijk nix te verwachten….

  Beantwoorden
  • 20/04/2015 om 18:07
   Permalink

   Als je hier op Loyalist leest hoef je van geen enkele politieke partij iets te verwachten. ze steunen allemaal zonder uitzondering de geld creatie door de particuliere bankiers en de rente daarop.
   Zolang ze dat onderwerp niet aanroeren, mogen ze beperkt elkaar de tent uitvechten. Maar dat is dus allemaal show en glitter.

   Beantwoorden
 • 20/04/2015 om 10:14
  Permalink

  Rupsje Corrupsje blijft gewoon doorvreten. Net als het kabinet, en hun baajes.

  Beantwoorden
 • 20/04/2015 om 05:55
  Permalink

  Een prima stukje, maar inderdaad : hoe lang accepteren we dit criminele kaninet nog…… Als het aan mij ligt : geen dag meer !!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Fons de Poel noemde kamerlid Jesse Klaver “snotneus”. Nu valt heel Nederland over de Poel terwijl hij voor het eerst openlijk heeft laten zien uit wat voor een hout hij…