Het EU beleid, incompetentie of moedwil?

Wat is dat met die EU? De afkeer van de burger wordt steeds groter en het beleid van de EU lijkt steeds belachelijker te worden. Zijn die lui gek of zien we niet wat ze doen? Waarom krijgt de EU die onvoorwaardelijke steun van onze regeringen, terwijl ook die regeringen de steun van de bevolking met grote stappen verliezen? Steeds vaker worden beleidsmakers voor “achterlijk” uitgemaakt maar, worden ze alleen zo genoemd omdat wij de logica van de genomen stappen niet zien?
Wij gaan ervan uit dat regeringsleider het beste voor hebben met de landen die zij besturen maar, wij constateren dat ze het tegenovergestelde doen. “Regeringen lopen aan het handje van de EU”, zeggen we, om de kritiekloze implementatie van beleid nog wat logica te geven. We proberen het gedrag van overheden te verklaren vanuit het perspectief dat ons van jongs af aan is aangeleerd maar, vanuit dat perspectief kun je alleen de tegenstelling waarnemen tussen wat we denken te weten en wat er daadwerkelijk gebeurt. Misschien is het tijd om gebeurtenissen en het daaropvolgende beleid vanuit een nieuw perspectief te belichten om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Als we beginnen met een korte opsomming te maken van de problemen die we in Nederland nu kennen. Dan kunnen we misschien kort in de geschiedenis terugkijken naar de oorzaak ervan om vervolgens daaruit nieuwe conclusies te trekken.
De zorg in brede zin is een probleem geworden. Halverwege de jaren 90 bleek het grootste probleem binnen de zorg de groeiende wachtlijsten voor patiënten. Toen gingen er geluiden op dat de zorg beter georganiseerd moest worden en dat kon alleen door ‘vrije marktwerking’. Er was dus een organisatorisch probleem dat niet door mensen moest worden opgelost maar, door lieden die wilden verdienen.
De ‘vergrijzing’ werd als een enorm doem scenario gepresenteerd en uiteindelijk werd de gehele zorg verplicht geprivatiseerd vanuit de EU. De EU legde, onder de noemer van ‘vrije marktwerking’, deze verplichting op met als argument dat een gezonde concurrentie in die markt alles betaalbaarder zou maken. Hierop terugkijkend kunnen we met gemak zien dat precies het tegenovergestelde bereikt is. De zorg is vele malen duurder geworden dan het was terwijl er door zorgwerknemers steeds minder verdiend wordt en er steeds minder zorgpersoneel per bed wordt ingezet.

Alle staatsbedrijven zijn geprivatiseerd voor respectievelijk weinig geld. Energie bedrijven zijn voor een habbekrats verkocht aan buitenlandse ondernemingen en de opbrengsten daarvan zijn wonder boven wonder beland op IceSave rekeningen. Met dat geld had natuurlijk de staatsschuld kunnen worden teruggedrongen maar, het tegenovergestelde is gebeurd, het geld is aan de bank gegeven.
Ondertussen zijn we veel meer gaan betalen voor energie. We betalen nu gemiddeld 4 keer zoveel. De staat berekende vroeger geen BTW over de omzetten van NUTS bedrijven maar, die bedrijfsvorm is opgehouden te bestaan. Voor de overheid had dit een aangenaam gevolg want, de inkomsten uit NUTS bedrijven zijn dus eigenlijk gelijk gebleven zonder dat die overheid hiervoor nog iets levert. De privatisering heeft zich dus tegen de burger gekeerd in plaats van hoe het voorgespiegeld was.  Zeker als de overheid extra BTW inkomsten ging verkrijgen uit omzetten omdat die activiteit plotseling niet meer van de staat was moet de overheid zelf het eenvoudige sommetje hebben kunnen maken. Of, zou de overheid echt zo dom zijn geweest dat dit niet voorzien was?

Het resultaat hiervan is geweest dat we steeds minder overhielden om van te leven en als resultaat daarvan is de beroepsbevolking gegroeid. Steeds meer gezinnen kenden twee kostwinners om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Veel mensen stonden dus niet geregistreerd als werkzoekend omdat zij huis-man of -vrouw waren. Veel van die mensen hielden zich bezig met ‘vrijwilligerswerk’ om aan een eigen behoefte te voldoen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Men had meer tijd om voor elkaar te zorgen en dat droeg ook bij aan een sociale cohesie in dit land.
Alles kreeg een prijskaartje, zelfs het oppassen op kleinkinderen voor gepensioneerden betekende op een gegeven moment belastingvoordeel. Dus, oppas opa’s en oma’s dragen nu betaald de zorg voor hun nageslacht maar, hebben minder tijd om voor mensen in de buurt met behoeften te zorgen. Hierdoor is de markt voor de thuiszorg vergroot en, eerst is die markt ontwikkeld en vervolgens werd deze markt weer te duur dus moest er meer zorgpremie betaald worden voor te duur personeel dat gedeeltelijk zijn arbeidsplek aan de privatisering heeft te danken.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van hoe men met een lange strategische adem onze maatschappij totaal heeft veranderd en, dit beleid is nauwkeurig uitgezet in kleine stappen. Hier is niets ‘doms’ aan behalve dat wij er niets meer van snappen. Ondertussen blijft de problematiek zich voor burgers opstapelen en het effect is dat men steeds meer tijd investeert om zijn eigen problemen het hoofd te bieden. Daarna kijken we naar de tv, zien de wereld aan ons voorbij trekken en na een paar uurtjes entertainment zetten we het kastje hoofdschuddend uit.
We zien machteloos toe hoe mensen worden afgeslacht. We lijken te geloven dat het hier om een soort heilige oorlogen draait, omdat de toon wordt gezet religie met religie in de achtergrond. We zien niet dat dit allemaal is ontwikkeld vanuit de nasleep van 9/11 en we willen al helemaal niet zien dat al dit geweld de VS als grote organisator kent. Wat we wel zien is dat die mensen uiteindelijk op de vlucht slaan voor al dat  geweld en met miljoenen tegelijk door de EU met open armen worden ontvangen. Dan slaat hier de paniek toe en is er geen tijd meer om de juiste vragen te stellen.

Deze angst zal omslaan in een maatschappelijke onrust. Die onrust zal ons steeds verder verdelen waardoor de thematiek van de maatschappelijke probleemstelling verder zal polariseren in ‘voor’ of ‘tegen’. De oorzaak van de problemen blijkt al van ondergeschikt belang te zijn en, dat lijkt precies volgens het scenario te verlopen. We keren ons tegen mekaar en een groep vluchtelingen, zonder nog te kunnen nadenken over hoe we op dit punt belandt zijn en hoe we hier vandaan komen.
EU landen zullen verder destabiliseren. Uiteindelijk leidt deze destabilisatie tot een ingecalculeerde puinhoop. Alles zal bij mekaar komen in een grote climax. ‘Vluchtelingen’ zullen zich misdragen, ongeruste burgers zullen hiervoor alle vluchtelingen de schuld geven, met de Islam als stok om mee te slaan. Daardoor zullen geïntegreerde Mohammedanen zich in deze strijd mengen en hebben we straks een heilige burgeroorlog omdat onze kortzichtigheid al was ingecalculeerd door hen die dit georganiseerd hebben.

Die druk kan nog verder worden opgevoerd met ernstige tekorten in de woningmarkt, een nieuwe financiële crisis, en een oorlog met de Russen om de verwarring compleet te maken. De chaos zal compleet zijn en die zal worden hersteld door de dictatuur van de EU. De EU zal allerhande zaken verplicht stellen aan het nieuwe Europese burgerschap en we zullen daaraan gevolg geven want, het kan niet slechter worden dan het was. Stuit de EU nu nog op burgerlijk verzet, dan is de burgerbevolking straks zo murw dat het met alles akkoord gaat in ruil voor rust en vrede.
Onze regeringen werken hard mee aan dat EU-plan. Overal in Europa zien we eenzelfde beeld ontstaan. Burgers van verschillende Europese landen hebben hetzelfde beleid te ondergaan, nationale belangen hebben het veld geruimd voor het Europese mandaad. We zijn als burgers de controle kwijt en reageren niet meer op de uitgezette richting van beleid maar, op de symptomen van een systeem in wording. Dit systeem zal pas volledig tot bloei komen als de EU met geweld de orde gaat herstellen in de door haar gecreëerde chaos en daarvoor zullen we de EU dan dankbaar zijn.

3 gedachten over “Het EU beleid, incompetentie of moedwil?

 • 10/11/2015 om 12:49
  Permalink

  Ik denk ook dat de EU zal worden uitgewoond door vluchtelingen, asielzoekers en andere buitenlanders, waarbij er voor de goedwillende hardwerkende Europeaan een plekje wordt gecreëerd in de nieuwe derde wereld zoals we die nu kennen als Libië, Syrië en Irak. Lekker allemaal om Israël heen. Huisje boompje beestje autootje ontspanning, veiligheid gegarandeerd door de overheid want terroristen zijn allemaal naar Europa en andere landen verbannen.
  Niemand heeft banden met het land, zoals Maxima voorspelde de Nederlander bestaat niet meer, Israël kan naar hartenlust uitbreidden, zal niemand een probleem mee hebben. Het idee is eigenlijk al in 1920 ontstaan in Duitsland. Proeftuintjes Rodesië en Zuid Afrika zijn gevallen wegens onvoorzien uitstel door Russische interventie tot Berlijn1945.

  Beantwoorden
 • 10/11/2015 om 12:27
  Permalink

  Onlangs is het Sint Nicolaas feest veroordeelt door de VN, die zich eigenlijk niet met eeuwenoude kinderfeestjes moet bezig houden maar met oorlogen en vluchtelingen problemen.
  Maar goed, voor Nederland vond de VN het nodig Zwarte piet in de ban te doen tegen de wil van een groot deel van autochtone Nederlandse bevolking. (polariseren in ‘voor’ of ‘tegen’.)

  Ik dacht dit gaat wel heel ver, wat zal het volgende zijn. Pipo de Clown die als verklede persoon buitenlanders angst aanjaagt? Of de Cliniclowns mogen niet meer?

  Nee, afgelopen week wist ik het. Sesam straat. Pino, meneer Aart, Bert en Ernie, Vergeetachtige, etc. etc. waren politiek het gesprek van de week bij alle politieke partijen.
  Mocht Sesamstraat nu wel of niet op televisie zoals de kindertjes gewend waren, of werd het achter de betaalmuur van het internet geplaatst. Ik heb het niet eens echt goed gelezen zo debiel vond ik het onderwerp

  Ik wordt hier stil van. Onze politiekers laten openbaar zien dat in eigen land over geen zinnig onderwerp meer een beslissing kunnen nemen, dat alles door USA/Brussel wordt beslist

  Overigens is het tijdstip van Sesamstraat al meerdere keren in televisie land historie het doelwit geweest van louche tijdrovers om er sport of journaal op te zetten.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Zwaveldioxide moet de wereld gaan redden. Dat wordt nu gepropageerd door het klimaat-wetenschappelijke blad Environmental Research Letters. Een permanente wolk van zwaveldioxide zou volgens onderzoekster Kelly McCusker de wereld moeten…