Kijk naar de troonrede via noNOnSense!!

Vandaag is het de derde dinsdag van September, prinsjesdag. Wij zijn er voor het eerst bij. De noNOnSense Live internet uitzending gaat van 12:00 tot 18:00 een live uitzending produceren gewijd aan de gebeurtenissen deze dag vanuit Den Haag. Kijken dus!!

Geheel tegen de traditie in is de troonrede allang uitgelekt. Het kabinet zegt in de troonrede dat we moeten nuchter blijven want, de betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan kunnen profiteren. Eigenlijk hoeft Willy geeneens meer op te komen dagen in zijn traditionele foute koets. We weten het al dus, we kunnen alleen nog kijken of hij de afgelopen twee weken zijn huiswerk heeft gedaan en het ding behoorlijk voor kan lezen. Geen nieuws en een oppassend vingertje over dat de gedane beloften voor de toekomst vaak zijn niet zijn uitgekomen in het verleden.
We worden met een voorspelling van economische groei naar huis gestuurd maar, ons wordt eigenlijk nooit uitgelegd wat men nou onder die zogenaamde groei verstaat. Het wordt maar al te vaak niet meer economische groei genoemd maar gewoon ‘groei’, als de groei van het mos tussen je tegels, de aanwas van vluchtelingen of de groei van de hoeveelheid dreiging van terreur. Dat laatste heeft allerhande voor ons onmeetbare alarmfasen gehad. We hebben weinig terreur op straat gezien behalve die van een stelletje handlangers van de wet tijdens een onschuldige demonstratie aan het begin van het jaar. Break the system lijkt gebukt te zijn gegaan onder de terreur van de staat waartegen zij protesteerden. Neergeslagen door de ijzeren hand van de democratie …

Dus Nederland met de gratie Gods en de door God getolereerde koning mag je hopen op een extra zakcent. Let wel de belofte is geen belofte maar een interpretatie van een mogelijke voorspelling. Een vaagheid zonder onderbouwing van cijfers en zelfs de cijfers worden anders uitgelegd dan ik zou doen als ik het volk niet zou willen bedriegen. Onze economische groei hangt nauw samen met de groei van de inflatie. Is de inflatie hoog lijkt onze productiviteit meer toe te nemen maar we worden wel armer. Groei is het sleutelwoord dat aan verschillende interpretaties onderhevig is. Jij burger, jij bent achterlijk, kunt niet zelf beslissen over wat goed voor je is, dat heb je bewezen door jaar in jaar uit deze leugens te accepteren en dus wil Den Haag ook het aankomende geenpeil referendum met die reden tegenhouden.
En, ik vind het lullig om te zeggen, echt waar maar, een beetje stom zijn we wel. Met een beetje pech eten we uit de ruif van de voedselbank terwijl het geld dat de staat bij ons claimt wel op moet. Stel je hebt een inkomen van 30 zilverlingen zoals Judas ooit verdiende met zijn nu bijna 2000 jaar durende reputatie als verrader. 30 zilveren munten in de maand. Dan komt de belastingdienst en die zegt, “Oh je hebt wat centen verdiend, 30% is van mij.” en pakt 9 muntstukken van je stapeltje. Dan heb je 21 stukken zilver over en voelt je nog een hele vent! Over alles wat je echter daarna koopt of verbruikt betaal je 21% btw. Dus van die 21 zilverstukken kun je eigenlijk net zo goed meteen er 5 vanaf halen want eigenlijk zijn die van de staat. Jij hebt ze verdiend en de staat claimt het recht op bijna de helft van wat jij hebt verdiend omdat jij van te weinig over hebt om te sparen. Eigenlijk is dat een beetje stom. Toch?

Maar, het wordt erger want, je hebt nog steeds wat centen. Je hebt ook een hoop te betalen. Je moet namelijk ook wonen. Dus huur je een woning die in het kader van de sociale woningbouw in 1965 gebouwd is. Het is een oud hok maar, wel gemoderniseerd door de stichting voor de stichting werd verkocht aan de jongens die geld aan je moesten verdienen van de EU. In ’65 werd die woning voor een slordige 20.000 gulden gebouwd en nu betaal je voor datzelfde huis een slordige 700 Euro per maand. Die Gulden hebben we voor een koers van 2 gulden 20 tegen 1 Euro ingeruild. Jij betaalt dus 1440 Gulden per maand voor een huis dat 20.000 gekost heeft. Jij betaald dus in 14 maanden meer voor dat huis dan het in ’65 heeft gekost.
Dus, hoe is dat tot stand gekomen? We hadden woning stichtingen. Die woningstichtingen maakten wonen mogelijk voor mensen die geen hypotheek konden krijgen en gedoemd waren tot huren. Ze huurden voor prijzen die pasten bij hun inkomsten en waren niet meer overgeleverd aan de private markt. Dit kwam onder andere voort uit de oneerlijke verhoudingen die fabrikanten vroeger hun personeel als optie gaven. Ze konden gaan werken bij de fabriek en in een huis van de fabriek wonen. Daarmee waren ze niet alleen voor hun inkomsten van de fabriek afhankelijk maar, ook had het dak boven de hoofden van hun gezinnen een direct verband met hun werkgever. Daarbij kwam dat de hoogte van de huren aan de grillen van de verhuurder tot stand kwamen. Loonstijgingen konden gelijk gepaard gaan met huurverhogingen.

Ondertussen zijn onder de druk van de privatisering de stichtingen corporaties geworden en dat gaat wonen in de voormalige socialewoningbouw niet goedkoper maken. De privatisering heeft bakken met geld gekost want, de corporaties hebben de woningstichtingen met geleend geld gekocht. Dus, nu betaal je 700 Euro in de maand voor een huis dat voor 20.000 Gulden is gebouwd. Je had nog 16 zilverlingen want, je hebt goed verdiend. Geef er 7 aan je woonstichting. Je hebt er nu nog 9 over van de 30 en je hebt er nog geen biertje van gedronken.
Dan is er nog gas/water en licht te dokken. Ook de distributie van deze eerste levensbehoeften werd vroeger door de overheid geregeld. Hierover werd geen BTW betaald.
Nu is de boel onder de druk van de EU verkocht aan bedrijven die hiervoor flinke schulden bij de banken hebben gemaakt. Deze bedrijven hebben natuurlijk ook aandelen uitgegeven en de aandeelhouders verwachten ‘Return On Investment’. De privatisering is ons verkocht onder het motto dat het goedkoper zou worden maar, onze energierekeningen zijn met een factor 4 gestegen in vergelijk met eind jaren 90. Ook de overheid maakt nu een mooie winst op gas, water en elektriciteit want, die is op de omzetten van deze bedrijven natuurlijk ook weer BTW gaan heffen. Nu vangt de staat 21% zonder hiervoor enige actie te ondernemen terwijl ze voor de privatisering het product voor een vierde van de prijs aanboden. Dus, als je nu 200 Euro betaald, daar ontvangt de overheid 42 Euro van. Vroeger hadden ze 100 Gulden bij je opgehaald nu ontvangen ze van je 92 Gulden 40 zonder je ook maar iets te leveren. Oh ja, even 2 zilverlingen van het stapeltje. je hebt er nog 7 en de maand moet nog beginnen.

Stel dat je dat huurhuis kunt verlaten voor een koopwoning. Dan betaal je bij de aanschaf al 30% teveel vergeleken bij de ons omringende landen. Dat komt omdat de staat het kopen ons heeft gesubsidieerd. De belastingdienst heeft de hypotheekrente aftrekbaar gemaakt, dus was de bank ons automatisch geneigd meer te lenen. Daarmee kon iedereen een 30% meer aan zijn huis uitgeven. Dit heeft in een markt van huizenschaarste de prijs enorm opgedreven, zeker aan het eind van de jaren 90. De grote winnaar was de bank die het geld uit het niets creëerde en daar zelfs een rentevergoeding voor moest vangen. Nederland werd overspoeld met geld dat uit het niets vrij kwam. Iedereen begon steeds meer te verdienen en we gingen nog meer huizen kopen, de bank bleef geld maken en de maatschappelijke geldhoeveelheid groeide maar de productie bleef gelijk. Het gevolg was de met open armen ontvangen inflatie want, dat maakte de staatsschuld relatief kleiner, de uitgekeerde lonen in relatieve zin kleiner en verschafte boekhoudkundig een prachtig plaatje.
Over de Euro wil ik het geeneens hebben want, dat is een diefstal die we nu wel kennen. Het ding had niet de waarde van 2 Gulden 20 en vandaag geven we de Euro als een Gulden uit. Kostte een Golf GTI in 92 iets minder dan 20.000 gulden, kost een Golf 2.0 TSI nu 50.000 Euro. We hebben het hier nog steeds over een Volkswagen Golf. In de ons omringende landen kost zo’n Golf een 10.000 Euro minder. Dat is iets dat we te danken hebben aan de BPM, een belasting de geen enkel ander EU land kent. Onze brandstoffen zijn ook duurder dankzij het kwartje van Kok en terwijl de accijnzen met de olieprijzen meegaan komen daar nog altijd 25 centen uit het Gulden tijdperk bij omdat Wim Kok het had over een tijdelijke maatregel zonder een termijn te stellen.

We hadden voor de privatisering een ziekenfonds. Iedereen die onder een bepaalde inkomensdrempel zat, had recht op het ziekenfonds. Mensen die meer konden betalen moesten zich particulier verzekeren. Dat ziekenfonds kostte 50 Gulden. Daarmee had je recht op passende medische aandacht en had je nooit geldzorgen gekoppeld aan je gezondheid. Ook al had je geen geld, je had recht op een goede verzorging net als iedere ander. Nu betaal je 4 keer zoveel voor de ziektekosten verzekering en je mag je medicijnen zelf betalen. Kun je geen dure medicijnen betalen en vergoed de verzekering ze niet dan heb je een probleem dat je mag oplossen door op je andere uitgaven te bezuinigen.
Leggen we nog even een zilveren munt weg voor de verzekering die je verplicht bent af te nemen van een commerciële partij. Je hebt er nog 6 en al dat betalen maakt je hongerig maar je hebt geen brood in huis want, je hebt nog geen tijd voor boodschappen doen, je moet nog meer betalen.

Je hebt een autootje voor de deur staan, daar schrijf je 100 tot 150 Euro per maand op af. Je had het graag anders gezien maar, met de bus kun je nergens meer komen. Ook het openbaar vervoer is geprivatiseerd en de commerciële partijen zagen niets in onrendabele lijnen. Die zijn geschrapt. Als je nu met het openbaar vervoer naar je werk moet, dan ben je zo twee en een half uur per dag extra kwijt om die 25 kilometer naar je werk te overbruggen.
Die auto kost je 50 Euro per maand aan houderschapsbelasting. Of je het ding gebruikt of niet, jij betaald voor het op de stoep hebben staan van een gekentekende auto. Dat is een halve zilverling, je moet dat ding verzekeren, dat kost je 600 Euro per jaar dus nog een halve zilverling per maand.
Je werkt 200 dagen per jaar, je werk is 25 kilometer rijden. Je hebt een auto met een gemiddeld verbruik, het is geen nieuwe. Je auto loopt 1 op 12. 25 X 2 = 50, 50 X 200 = 10.000/12 = 833 liter benzine. Je tankt niet bij Shell want je hebt een hekel aan het feit dat het koningshuis geen belasting betaald. Jij tankt weloverwogen bij Esso en BP dus verdwijnt een deel van je centen in de portemonnaie van de familie Rockefeller of het Britse koningshuis. Voor die 833 liter betaal je 1 Euro 60 per liter als je dat deelt door 12 heb je dat nodig om per maand om te kunnen werken. 833 X 1,60 = 1333 Euro, dat delen door 12 mag je nu afdragen. 1 zilverling van je stapeltje
Dus mag er nog twee Euro van je stapeltje af. Je hebt nog 3 zilverlingen over maar, je bent nog niet klaar.

Je hebt nog gemeentebelastingen, de kosten verbonden aan het ophalen van je huisvuil, hondenbelastingen, verzekeringen zoals je persoonlijke WA verzekering en je inboedelverzekering. Je bent lid van een sportclub, gebruikt een mobiele telefoon, hebt een internetaansluiting om alleen al te kunnen betalen en een dagblad zodat je vol met meningen de waanzin van deze illusie braaf blijft accepteren. Dat alles schalen we in op 1 zilverling anders kun je niets meer eten. je hebt nu nog 2 zilverlingen over. Dat is 6% van het bedrag dat je voor belastingen en kosten om maatschappelijk mee te kunnen komen hebt moeten maken. Je hebt aan alle verplichtingen voldaan om mee te mogen doen en gaat eerst naar de winkel om shampoo, douche zeep, scheermesjes, tandpasta en deodorant te kopen. Je werkt en wilt niet ontslagen worden omdat je erbij loopt en zelfs ruikt als een zwerver. Je moet dus ook kleren kopen om er een beetje fris bij te lopen. Dat alles bij elkaar kost je nog een zilverling. Je hebt 1 zilverling over. Je gaat met de fiets naar de buurtsuper. Die is duurder dan de Lidl in de naburige stad maar, je kiest ervoor nu iets te eten, dan ga je komend weekend wel WC papier halen en genoeg goedkope producten om in ieder geval de brandstofkosten terug te halen. Je mag de maand rondkomen van 1 zilverling van de dertig die je hebt verdiend. Dat is 6% van de 30 zilverlingen die je je baas gekost hebt. Je baas heeft een soortgelijk probleem. Ondanks dat jij je helemaal kapot werkt is het moeilijk voor zijn productiebedrijf om iets te verdienen omdat de concurrentie uit lagelonenlanden alleen nog op kwaliteit achterblijft maar, het bedrijf voelt de hete adem van Azië in zijn nek en zal waarschijnlijk het loodje leggen. Jouw arbeidsproductiviteit ligt vele malen hoger met de technieken die je bedrijf heeft ontwikkeld maar, het belastingklimaat in Nederland maakt alles zo duur dat er bijna geen eerlijke cent meer valt te verdienen.

Je probleem begon al 200 jaar geleden. Toen kwam Willem van Oranje uit Engeland de plas over nadat Engeland de slag bij Waterloo gewonnen had. Willem nam een bankier van de Rothschilds mee en die heeft DNB opgericht. DNB maakte het geld en liet de staat hier rente voor betalen en daarom moesten mensen met inkomsten een deel van hun verdiensten inleveren. Ja, om de rente te betalen. De staat heeft je allerlei voorzieningen aangesmeerd die aanvankelijk goed functioneerden maar, uiteindelijk geprivatiseerd zijn met geld dat bij Rothschild weer geleend werd. De geldhoeveelheid groeit maar de productie niet en dat betekent dat alles duurder wordt of dat jou zilverling minder waard wordt.
Je hebt nooit een kans gehad want niemand heeft je geleerd hoe simpel de truc werkt waarom jij je de blubber werkt voor een paar centen maar, de clou wordt op Prinsjesdag weer akelig duidelijk. Zij hebben 70% van je inkomen binnen geschraapt en gaan dat ‘herverdelen’. Dat betekent dat jij van geluk mag spreken dat je werk hebt want de lieden zonder werk zijn slechter af.
Geld blijft altijd schaars want het maakt zichzelf uit het niets met rente. Er is nooit meer geld in de markt dan we verschuldigd zijn dus we moeten altijd ‘nieuw’ geld hebben om de rente te betalen. Ons financiële systeem is een piramidespel en daar werkt de hele tweede kamer aan mee.

Vandaag is de koning uitgenodigd om een paar A-viertjes voor te lezen die onder andere Jeroen Dijsselbloem heeft geschreven. Onze koning Willem is vernoemd naar zijn voorouder Willem I. Willem I is de snuiter waaraan je je bedankje kunt adresseren voor die zilverling die je per maand mag eten tenzij je wasmachine het begeeft. Het wordt tijd dat je je abonnement op je dagblad laat verlopen, de tv uitzet en eens zelf gaat onderzoeken wat hoe deze wereld werkt. Ga je stemmen op partijen die je van alles beloven tot ze in de regering zitten en iets mompelen over verkiezingsretoriek? Je wordt genaaid, jij moet overleven maar, jij bent zeker niet de enige die onder dit systeem lijdt. Het brengt milieu vervuiling, oorlog en armoede in de wereld omdat dit systeem is gebouwd op kunstmatige schaarste. Geld verdwijnt via banken uit onze maatschappij en de overheid gaat het restant verdelen onder bedrijven terwijl je oma verzuipt in haar luier. Je buren eten uit de ruif van de voedselbank, ze hebben het krap maar ogen nog heel tevreden en zeggen dat men het in andere landen nog zoveel slechter heeft. Dat laatste heeft direct met ons financiële systeem te maken en dat mechaniekje werkt vrij simpel, daar zou je je over moeten inlezen. Er is geen politieke partij gezeteld in Den Haag die dit probleem bespreekt want, dit is het systeem dat zij ons verkopen en zolang je gaat stemmen geef je je akkoord aan hen af om deze gang van zaken voort te zetten.
Steun geen zaken die je vrijheid beknoppen, steun je vrijheid en ga niet meer stemmen.
Onze regeringen hebben hun 30 zilverlingen allang binnen. Ze hebben het volk behandeld zoals Judas met zijn beste vriend om is gegaan. Blijven we stemmen dan blijven we betalen aan hele grote criminelen terwijl onze zogenaamde leiders hun graantje meepikken. Stoppen met stemmen is de eerste stap op de weg die vreedzaam kan leiden tot verbetering. Stem je straks toch na het begrijpen van dit verhaal dan ben je medeplichtig aan je eigen ellende en die van al die anderen. Jouw keuze, doe wat juist is.

Geheel volgens de werkwijze van onze overheid ga ik je de door mij dubbele BTW nog even teruggeven. Ik heb de BTW eerst van je afgepakt en heb je hem daarna nog een keer laten betalen. Ik ga dit een meevaller noemen en geef je iets terug dat je al had overhandigd. Ik verkoop je een sigaar uit eigen doos en jij zult nu wel staan te juichen. Dacht je dat je zilverlingen op waren heb je er plotseling toch nog 5 om de maand mee door te komen. Het wordt krap, zeker als je nog eens 10 zilverlingen per jaar aan het onderhoud van je auto kwijt bent, je stofzuiger zich verslikt of je computer het begeeft. Dus wees mij dankbaar voor een niet ingecalculeerd voordeeltje, zie het weer zitten, post YOLO op Facebook en droom van witte stranden op tropische eilanden en zeg tegen iedereen: “Ach, we hebben het niet zo slecht.”
We hebben het minder slecht dan velen. Velen gaan gebukt onder het zelfde systeem maar zitten minder dicht bij de bron als wij nu nog doen. Dat anderen het slechter hebben dan wij mag nooit de maatstaf zijn voor de potentiële progressie die we hadden kunnen doormaken als we eerder waren begonnen met zelfstandig nadenken. Misschien mogen we ooit nog een troonrede horen als deze verschuiving heeft plaatsgevonden maar, volgens mij hebben we dan geen koningshuis of troon nodig. We hebben geen leiding nodig maar, we moeten zaken wel organiseren. We hebben geen leiders nodig maar, mensen die onze belangen behartigen en naar buiten onze mening verkondigen. De grootste vijand van onze belangen is de overheidscorruptie waaraan wij nu zijn blootgesteld. Maak daar een eind aan, laat je stem gelden en stem niet.

10 gedachten over “Kijk naar de troonrede via noNOnSense!!

 • 02/10/2015 om 00:17
  Permalink

  Oh ja hierbij vergat ik nog iets……. en een ander betaalmiddel de gulden gaat niet meer maar die dure euro moet er uit !!!!!!!!!!! Ze hebben ons belazerd uitgezogen en uitgehongerd !!!!! Lekker he om nog een nederlander te zijn ik zou me kapot schamen als ik in dat kabinet zat met hongerige en arme burgers om me heen….. zit je kekker in je torentje !!!!!!

  Beantwoorden
 • 02/10/2015 om 00:08
  Permalink

  Weet je wat ik nu niet snap ? Heel nl wordt uitgeperst en niemand maar dan ook niemand doet er geen ene moer aan heel veel mensen hebben commentaar hoe het tegenwoordig gaat maar laten we er met zijn allen er wat aan doen om het niet nog erger te maken we moeten het gewoon niet meer pikken genoeg is genoeg dit moet gewoon stoppen en we willen ons geld terug de grenzen sluiten alle schit er uit en met die schit bedoel im ik die onze centen oovreten die wijzelf keihard nodig hebben om te overleven hier ! En dan heb ik het nog niet eens over de zorg ! Het is gewoonweg verschrikkelijk wat hier gebeurt in nederland eigen volk eerst !!!! Is dat teveel gevraagd ! Ik denk dat er meerderen er zo over denken ik heb niet de middelen om iets te doen maar laten we het met zijn allen doen nederland wordt wakker !!!! We moeten met zijn allen iets doen als als het zo door gaat wordt het nog een burgeroorlog de eerste verkrachtingen zijn al binnen het zal maar 1 van je dierbaren zijn……… kom op mensen…….. dit moet stoppen ………..

  Beantwoorden
 • 22/09/2015 om 18:35
  Permalink

  Er gloort een beetje hoop.
  De laatste verkiezingen was de opkomst in NL 49% stemmen 51% niet stemmen Dat is al democratische winst voor de niet stemmers.

  Griekenland waar je vandaag de dag niet meer weet welke koers bezuinigen of niet ??? er gevaren wordt is er 44% stemmers en 56 % niet stemmers. een grote overwinning voor de democratie
  Helaas is de EU autocratie of dictatuur!
  Volgens mij hebben ze in België stemplicht. Dat zal binnenkort wel voor heel de EU gaan gelden.
  Dus Loyalist, hoe groter je succes waar ik echt achter sta, hoe kleiner je kans op winst.

  Beantwoorden
  • 25/09/2015 om 14:12
   Permalink

   Als je beweert dat we in een totalitair tiranniek systeem leven dat zich verschuilt achter een schijndemocratie, dan gelooft men je pas als de schijndemocratie doorzien wordt. Dus, die schijndemocratie is het eerste wat je moet neerhalen. Het gevolg daarvan zal zijn dat het systeem ons aan de oren bij de les zal proberen te slepen en dat zal zich met een hoop dwang en onredelijkheid laten zien.
   De zaken zullen zich eerst negatief ontwikkelen maar, het beest zal wel zijn kop laten. Mensen gaan niet massaal in opstand komen als ze leven in het idee dat het wel goed zit met de democratie. Niet alleen een democratie wordt geregeerd door de meerderheid. Alles dat de accpetatie van de meerderheid vindt, blijft bestaan. Waar wij mee bezig zijn, is mensen te motiveren de grenzen van het systeem te pushen zodat het zich laat zien.
   Laat ze maar komen met nog meer idiote regelgeving. Laat ze maar verder burgers uitknijpen om de macht te behouden. Dat is een gevecht dat je gaat verliezen en, hoe langer het duurt hoe ernstiger de zaken zullen worden. De acceptatiegrens van de burger blijft meeschuiven met de grenzen die de overheid oplegt, als dit geleidelijk genoeg gaat. Het systeem ervaart druk van alle kanten. Iedere vorm van beleid leidt tot boe-geroep en toch stiefelt het beleid door zonder te luisteren. Dat gaat opvallen en daar gaat men op reageren. Uiteindelijk komt er teveel spanning op die boog, uiteindelijk zal die breken.
   Waarin dat gaat resulteren is afhankelijk van de reactiesnelheid van de burgerij. Alles is afhankelijk van die burger die niet in zijn eigen macht gelooft maar, uiteindelijk zal het systeem hem niets laten. Hij zal misschien vechten omdat hij zich alles heeft laten afnemen of, omdat hij nog iets heeft dat hij wil beschermen. Uiteindelijk moet ie vechten en dat is beter nu dan morgen.
   Hoe langer we wachten Johan, hoe dieper het absolute dieptepunt wordt. Uiteindelijk stevenen we af op een crisis die wel mede door deze site is geholpen maar, deze crisis stond al in de sterren geschreven sinds de slag bij Waterloo. Dus, hoe sneller het erger wordt, des te groter ons succes. We hadden het graag anders gezien maar, wij hebben deze situatie niet gecreeerd. Wij hebben slechts een kleine rol in een onomkeerbaar proces dat ieder totalitair regime over zich afroept en dat regime kennen we eigenlijk als het financiele systeem.

   Beantwoorden
 • Pingback:Hoedjesdag en noNOnSens Prinsjesdag

 • 15/09/2015 om 13:27
  Permalink

  Uitstekend verhaal en verplichte kost voor alle parlementariërs. Om te begrijpen hoe ze de zaak door hun onbenul hebben vernacheld.

  Beantwoorden
 • 15/09/2015 om 09:17
  Permalink

  Een helaas mooi helder stukje! Als iedere NL-er dit eens zou lezen, zou er misschien nog hoop zijn.
  Ik hoop alleen maar dat de haatbaarden nog eens in actie komen in Den Haag, Brussel etc etc…

  Beantwoorden
  • 15/09/2015 om 13:39
   Permalink

   Dat haatbaarden in actie komen? Dus je hoopt op terroristische aanslagen op Den Haag, Brussel etc etc….?

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
De vluchtelingencrisis veroorzaakt een paniek in Europa die niet onbegrijpelijk is. Tja, waar moet je heen met al die vluchtelingen? Dat is de grote vraag waar veel Europese burgers zich…