Kinderprostitutie de motor van het beleid

Kinderprostitutie leeft in de bv Nederland. Dat is een stelling waar we, sinds de pedoverhoren, niet meer omheen kunnen. Deze vorm van misbruik en prostitutie is waarschijnlijk niet veel jonger dan de prostitutie zelf. De verkrachting van kinderen kunnen we kijkend naar de natuur als onnatuurlijk en ziek beschrijven. Als kinderen iets bij ons zouden moeten losmaken dan is dat de erkenning van hun kwetsbaarheid en dat ze onze bescherming nodig hebben. Dat betekent dat je dus juist niet kinderen gebruikt en als afval behandeld. In de rechtszaal zijn de namen van hooggeplaatste personen gevallen en, dat was voor veel mensen schokkend maar, we leven in een maatschappij die juist dit soort lieden alle mogelijkheden van de wereld biedt te floreren dankzij deze misdaden.
Pedofilie duikt in alle landen op, en is bijna stelselmatig te vinden in machtscentra. Mensen die macht over anderen hebben zijn procentueel gezien vaker pedofiel dan de rest. Pedofilie is van machtswellustelingen die mentaal eigenlijk niet sterk genoeg zijn om zich te willen meten op een gelijk speelveld. Ze zijn zwak, onzeker en bang. Ze voelen zich beter in het gezelschap van de kwetsbaarheid van anderen en, kinderen zijn de meest kwetsbare groep om volledig op los te gaan. Kinderen zijn mentaal zwakker, gemakkelijk te intimideren en daarom gewilliger als je ze in de watten legt of bedreigt. In het dagelijkse leven verschuilen deze pedo’s zich achter een papieren macht, een macht die de door hen beklede functie met zich meebrengt, zonder dat ze verder van nature respect afdwingen. De pedofiel is harteloos en met een empathisch gevoel dat vooral naar binnen is gekeerd. Angst, harteloosheid en zelfmedelijden, dat is wat de pedo drijft en daarmee dit land leidt.

Natuurlijk is het erg voor de slachtoffers en, is het soms dubieus of de overlevers beter af zijn dan zij die het leven onder het geweld van pedofiele praktijken hebben gelaten. Het misbruiken van kinderen wordt als één van de meest verwerpelijk vormen van criminaliteit gezien. We vinden het enorm vies en het gehele onderwerp is zelfs zo vies dat het nog steeds als een taboe geldt in deze samenleving. Daarbij is het ook strafbaar natuurlijk en, niemand wordt in deze maatschappij zo scheef aangekeken als een veroordeelde pedofiel. Zelfs in de gevangenis is de pedo de laagste vorm van uitschot. Je kunt bejaarden hebben vermoord voor hun spaarpot en krijgt nog steeds meer respect dan de kindermisbruiker in de bak en, dat is ook terecht. Iedereen voelt op zijn klompen aan hoe verwerpelijk zwak en destructief pedofielen zijn, het schuim van de aarde en zo worden ze dan ook behandeld. Iemand die voor pedofilie veroordeeld is geweest, is dus voor het leven getekend in onze maatschappij.
Toch is de schade die zij hun slachtoffers toebrengen niet de enige schade die ontstaat als gevolg van hun perverse activiteiten. Pedo’s zijn chantabel en, dat levert een corruptie op die onzichtbaar is zolang het plegen van de misdrijven niet wordt aangetoond. Sterker nog, pedofielen omringen zich met mensen die allemaal hetzelfde geheim dragen en bezeten zijn van dezelfde drijfveren en zwaktes. Praktiserende pedo’s, die niet de hele dag rond de speeltuin hangen, komen elkaar tegen in etablissementen waar het kindervlees wordt verkocht. Ze schuiven elkaar baantjes vanuit machtige posities toe waardoor zij een steeds grotere invloed kunnen uitoefenen op het beleid gevoerd bij departementen van de overheid.

De bovenwereld raakt met de onderwereld vermengd. Zo hebben we mogen horen dat op de woonboot van Klaas Bruinsma ook vaak hoge ambtenaren te vinden waren. Daardoor kreeg Bruinsma een ongeziene invloed in de politiek en met name binnen het ministerie van justitie. Zo is het aannemelijk dat de liberalisering van het softdrugs beleid een zaak is die we met name aan Klaas Bruinsma hebben te danken. Noemen we Klaas Bruinsma, dan kunnen we de relatie tussen Mabel Wisse Smit en Bruinsma niet overslaan. Combineren we dat gegeven met het feit dat zowel de namen van prinsen Claus en Friso, in verband met pedofilie, in de rechtszaal zijn genoemd, dat in diezelfde rechtszaal ook die van Bruinsma viel, dan mag iedereen zich afvragen hoe Mabel zich in de koninklijke familie heeft weten te trouwen.
Het bewijst allemaal niets, al heeft Oltmans op de Nederlandse televisie nog insinuaties gemaakt over Friso’s seksuele voorkeur. Oltmans liet blijken Friso als vriend te beschouwen en voorzag hem van een vaderlijk advies aangaande zijn heteroseksuele uitstapje. “Doe het niet Friso”: sprak Oltmans kijkend in de camera. Ook Oltmans was geen onbekende in de etablissementen waar jonge jongens geprostitueerd werden. Kwamen Oltmans en Friso mekaar in Paardenstraat weleens tegen of gingen ze samen? Is er door Mabel chantage als middel gebruikt om via het koningshuis een functie bij Goldman Sachs te krijgen? We weten het niet, het is allemaal speculatie en dat is het enige dat je kunt doen over een wereld die de gelederen zo gesloten houdt.

Om die gelederen gesloten te houden, raken steeds meer mensen betrokken bij dit soort schandalige praktijken. Zo hebben we mogen begrijpen dat Raphael Beth als medewerker van de GGD Amsterdam een rapport heeft uitgebracht met cijfers die er niet om logen. We hebben het hier over honderden minderjarige jongens die in handen van deze vorm van prostitutie zij gevallen. Beth zocht ze op in bordelen, parken en op het centraal station. De politie deed dat ook maar leek over de minderjarige knulletjes heen te kijken waardoor dit soort zaken gewoon konden blijven bestaan.
Als de GGD zoveel kinderen in kaart weet te brengen en de politie kan ze niet vinden, dan zou de politie een opleiding bij de GGD moeten volgen of, er is iets heel anders aan de hand.
Tegenwoordig valt politie en justitie onder hetzelfde departement. Daardoor zijn mensen van binnen het departement eigenlijk niet meer in een rechtbank te veroordelen maar, andersom werkt dat systeem net zo goed. Welwillende politiemensen ontbreekt het aan rugdekking als het om dit soort misdrijven gaat. Daarom worden zedendelicten gepleegd door hoge ambtenaren door de politie genegeerd. De kinderprostitutie valt buiten de rechtsstaat, verhult zich in een dikke nevel die alles aan het zicht probeert te onttrekken en niemand die de macht heeft gekregen om hier iets aan te doen, durft nog te kijken, is gekocht of participant.

Iedere politicus in Nederland weet hiervan maar, ook zij zitten in hetzelfde schuitje als die politieman. In Den Haag durft men niet, heeft men een chantage middel om zijn positie te handhaven of is men participant. Er heerst hierdoor een landelijk gedoogbeleid op kinderhandel en kinderprostitutie. Niemand doet wat want, die macht is overal en zal geen spaan van je heel laten als je hier iets tegen onderneemt. Demmink had controle over de AIVD. De AIVD werd ook ingezet door het koningshuis tegen Edwin de Roy van Zuydewijn. Met de binnenlandse veiligheidsdienst als rechterhand is de pedocratie in Nederland een kracht die nauwelijks te stuiten is. Als de rechtszaak van Bart van Well iets aan het licht heeft gebracht, dan is het dat dit land geregeerd wordt door een niets ontzienende pedocultuur, die bestaat dankzij de onderlinge chantage die voortkomt uit diezelfde cultuur.
Als je op Google gaat zoeken op het seksueel misbruiken en vermoorden van kinderen, dan kom je al snel op pagina’s terecht die je zaken laten lezen over Satanische sektes. Satanisme komt overal ter wereld voor en er zijn rituelen waar offers gebracht worden op de meest sadistische wijzen. Hier is weinig bewijsmateriaal voor, zoals we bewijsmateriaal willen ontvangen in deze maatschappij. Mensen die zeggen aan dit soort praktijken te hebben deelgenomen kunnen we niet op hun woord geloven. Het zijn éénlingen die iets vertellen waarmee ons voorstellingsvermogen niet geconfronteerd wil worden. Die mensen worden genegeerd omdat het te erg en geen harde bewijzen kent maar, wie durft nog te ontkennen dat het niet waar zal zijn, als de politie geen kinderen vindt en Raphael Beth honderden?

Ondertussen wordt dit land steeds gekker. Zo zijn we onlangs naar de stembus geweest om later een klap op onze bek te kunnen krijgen. Het beleid moet door, tegen alle argumenten in, omdat onze pedocratie een nog hogere politieke macht dient. Laten we er vooral niet vanuit gaan dat het in Brussel niet gebeurt. Jean Claude Juncker’s volgelingen krijgen allemaal die kus, alsof het een rituele inlijving voor het oog van de camera is. Je kunt het nooit bewijzen omdat de misdaad de gelederen van deze broeders in het kwaad gesloten houdt. Daarom mag het ook niemand verbazen dat het met de Demmink verhoren niet tot een serieuze aanklacht mag komen.
Fred Teeven heeft zich vandaag beroepen op artikel 13, beroepsgeheimen en andere rechten om niet onder ede te hoeven liegen door te zwijgen. Zolang wij als volk de acceptatie van dit zwijgen door vrouwe Justitia tolereren, zullen we nooit de waarheid uit dat soort monden horen komen. Er bestaat geen recht in deze ‘rechtsstaat’ tot de zaak Demmink tot in zijn laatste vertakking volledig is uitgezocht en voor het publiek ongecensureerd ter inzage klaarligt. Want, ondanks dat Demmink beschuldigd is van pedofilie, mag dit niet als bewezen worden geacht met onvoldoende bewijsmateriaal. Dat zijn de spelregels van de rechtsstaat en daar blijft de pedocratie zich op handige wijze achter verschuilen. Dat de naam Demmink wel in de rolodex zaak voorkomt maakt Demmink natuurlijk wel verdacht ondanks dat Teeven dit vandaag ontkende. In 2007 heeft Teeven nog met collega’s in de kamer verzocht Demmink op non-actief te stellen. Bijna 10 jaar na dato deed hij dit verzoek maar Demmink was nooit een verdachte …

Het spoor van leugens schetst de vreselijke waarheid dat de pedocratie nog jaren kan blijven bestaan. Dankzij het gebruik van eigengemaakte regels die in de rechtszaal deze vorm van staatsinrichting blijven ondersteunen, komen we nooit tot de waarheid in de rechtszaal van deze ‘rechtsstaat’. De macht verkracht zelf kinderen en liegt dat het gedrukt staat. We weten allemaal dat dit gebeurt en staan machteloos te kijken terwijl deze praktijken voortzetten en we zelfs blijven stemmen op lieden die de pedocratie zo hoog in het vaandel dragen. Je komt alleen via politieke partijen op de kieslijst en in die politieke partij kom je alleen hogerop met voldoende wisselgeld. Je moet het vertrouwen van de pedocratie eerst winnen, wil je hogerop komen. Dus, kun je alleen maar winnen door besmeurt te zijn met de vuiligheid die je nooit gaat bestrijden.
De volksvertegenwoordiging is gestorven en kunnen we definitief verbranden. Uit de as van de verbrande corruptie kan een nieuwe rechtsstaat als een feniks herrijzen en zullen we de heersende wetgeving moeten herzien want, de wet beschermd het kwaad waartegen zij behoort te zijn. Onze overheid is een criminele organisatie die de kinderprostitutie gedoogd omdat de pedocratie niet zonder kindermishandeling kan overleven. De rest van het overheidsbeleid is een direct gevolg van de misdaden die op kinderen wordt gepleegd en vervolgens verzwegen wordt. Het wordt doodgezwegen en daardoor leek er niets aan de hand te zijn maar, door het zwijgen van ambtenaren is het tegenovergestelde duidelijk geworden, ook al valt dit niet te bewijzen binnen de wetgeving die zij zelf hebben vormgegeven.

Bekijk de video WeAreChangeRotterdam hierboven als ondersteunend bewijs voor dit verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Marcel Vervloesem is de bekendste pedojager van de Benelux en waarschijnlijk daarbuiten. Vervloesem heeft de hele Zandvoort-zaak blootgelegd en justitie heeft het weer begraven. De ontdekker van het bewijsmateriaal werd…