Overeenkomsten tussen Trump en Fortuyn. Heiligschennis.

Voor sommigen is het alsof je een vorm van heiligschennis pleegt. De zichtbare overeenkomsten tussen Pim Fortuyn en Donald Trump mogen geeneens voorzichtig benoemd worden, zonder dat men daar schande van spreekt. Zelfs het links/rechts paradigma wordt weer uit de kast getrokken, “Pim was links noch rechts.” Wat betekent dat? Dat betekent dat deze mensen Trump als een uitgesproken rechtse bal zien. Hoe komt dat? Omdat ze voor het gemak de NOS gebruiken ter aanvulling van hun diepgaande wetenschap.

Er bestaat de kans dat dit stuk een paar zielen zal kosten maar, Loyalist is altijd een platform geweest dat met de ondersteuning van feiten grote lijnen wil duiden. Waarover gaat dit? Het gaat over dit artikel, dat enige kritiek te verduren kreeg van een trouwe Fortuyn achterban die haar objectieve waarnemingsvermogen heeft laten vertroebelen met een diepe liefde. Dat is begrijpelijk. Ikzelf voel nog steeds het verlies van de man die de toekomst van dit land zou hebben veranderd. Met Fortuyn waren we nog eerder in een artikel 50 procedure terechtgekomen dan de Brexiteers in het Verenigd Koninkrijk.

 

Trump Fortuyn

 

 

 

De media overeenkomst

En begrijp me niet verkeerd, ik waardeer de mensen die Pim Fortuyn niet zijn vergeten. Als we naar de huidige realiteit in de VS kijken, dan zien we dat Donald Trump eenzelfde behandeling krijgt als Pim Fortuyn in de laatste jaren van zijn leven kreeg in Nederland. Dat met aftrek van de cultuurverschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Dat beide heren totaal verschillende personen zijn blijft daarin onaangetast. Het gaat slechts om een media en het volledige politieke spectrum dat zich tegen het succes van een politicus keert. Dat is een duidelijk overeenkomst.

 

De demonisering

Voor de gevestigde macht was Fortuyn een enorm gevaar, en de helft van Nederland zou weleens op Fortuyn kunnen hebben gestemd volgens de peilingen. Net als destijds in Nederland zijn er nog steeds mensen die in stilte Trump steunen en daar liever niet openlijk voor uitkomen. Datzelfde hebben we in de aanhang van Fortuyn gezien. De media heeft beide heren zo ernstig gedemoniseerd dat het vermelden van steun aan die beweging op een verjaardagsfeestje diepgaande sociale gevolgen kan hebben. Dat is een overeenkomst die overigens niet alleen Trump en Fortuyn hebben maar ook Wilders heeft een gedeeltelijk zwijgende achterban die wel hun stem op hem uitbrengen en dat niet publiek maken. Dat allemaal omdat de MSM en politiek zich als een blok tegen deze politici hebben afgezet. Het publiek wordt dusdanig geïndoctrineerd met vergelijkingen die bijvoorbeeld verwijzen naar de tweede wereldoorlog en genocide, dat een deel van de bevolking niet openlijk haar steun aan de gedemoniseerde durft te geven.

 

Links of globalisme

In het betreffende stuk wordt gezegd: “De kogel kwam van links.” Dat was een term die rond de dood van Fortuyn vaak werd gebruikt. Natuurlijk kwam de kogel niet van links. De kogel kwam uit de hoek van de heersende macht en dat noemen we op dit moment globalisme. Daarmee is ook direct de moord op Fortuyn te vergelijken met die op Kennedy. Over de moord op Kennedy worden vele organisaties en personen aangewezen als hoofdverantwoordelijk. Al die mensen en organisaties hadden iets gemeen met dat wat men toen het “Militair Industrieel Complex” noemde. De term is verandert en diezelfde macht is gebleven. Kun je daarmee Fortuyn gelijk aan Kennedy noemen? Natuurlijk niet.

 

Technocratie

Fortuyn verzette zich tegen het doorslaande bureaucratische socialisme, hetgeen we ook graag technocratie noemen. Hij was voor een herstructurering van verschillende departementen van de overheid. De overheid was te bemoeizuchtig en overal waar de overheid zich mee bemoeit gaat nog steeds meer stuk dan er verbeterd wordt. Zo wilde hij logisch en simpel dat het onderwijs door mensen afkomstig uit dat onderwijs werd vorm gegeven. Datzelfde idee had hij over de zorg. De organisatie van dergelijke departementen behoorde volgens hem toe aan mensen die de praktijk kenden en vanuit die wetenschap tot verbeteringen binnen die organisaties kwamen.

 

Platform

De arrogantie van de zittende macht heeft Fortuyn indirect een platform gegeven. Zoals ook nu luisterde de politiek toen niet naar Nederland, iets dat nu wel voor het gros van de mensen in dit land duidelijk wordt. In de VS is dat niet anders. Had de federale overheid geen schijt aan de Amerikaanse burger gehad, dan had Donald Trump geen platform gehad. Beiden hebben aangetoond hoe de media en de politiek hun handen in elkaar sloegen, ongeacht van welke zijde van het politieke spectrum zij eigenlijk waren. Dus, dat wat we als ‘links’ kenden sloeg dezelfde taal over Fortuyn uit als het toenmalige ‘rechts’. Dat hebben we nog eens teruggezien na de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Toen werden Nederlandse partijleiders van verschillende stromingen naar hun mening over de nieuwe Amerikaanse president gevraagd en ze trokken allemaal dezelfde teleurgestelde smoeltjes op één na. Ook binnen de Republikeinse partij waren een hoop ‘Anti-Trumpers’ aanwezig.

 

Nationalisme

Zowel links als rechts is tegen mensen die een vorm van Nationalisme aanhangen. Dat was Fortuyn namelijk wel. Pim Fortuyn was er voor Nederland. Hij vond dat de identiteit van de Nederlandse cultuur onder het multiculturalisme gevaar liep en benoemde dat. Daarbij kwam dat integratie te weinig tot positieve resultaten leidde met een toename van criminaliteit als gevolg.
Een variant van dat probleem kent de VS dankzij de 20 miljoen illegale migranten die binnen de grenzen van de VS in hun wetteloosheid beschermd worden. Het probleem is niet één op één gelijk maar, er zijn duidelijke overeenkomsten te zien. Beiden vinden in globalisten hun vijanden.

 

Handelsverdragen

Ook vanuit een economisch perspectief was Fortuyn een nationalist. Natuurlijk willen we met de rest van de wereld handel drijven maar, alleen onder condities waar we beter van worden. De controle daarover zijn we aan de EU kwijtgeraakt. We handelen nu onder Europese handelsverdragen en na het GEENPEIL referendum valt niet meer te ontkennen dat we daar geen enkele invloed op hebben.
In de VS ging het weinig anders. Ook daar zijn onevenwichtige handelsverdragen ondertekend ten koste van de eigen economie. Trump haalt daar nu een streep doorheen en onderhandelt opnieuw. Dat zijn handelingen waar de Amerikaanse economie baat bij heeft en het Amerikaanse volk ten goede komen. Zowel Trump als Fortuyn hebben het welzijn van eigen land als hoofddoel gehad. Dat heet Nationalisme en dat delen ze. De mensen binnen zo’n land bescherm je met grenzen, niet anders dan dat je de voordeur niet openlaat als je van huis gaat.

 

Gelijkheid?

Nergens wordt de stelling betrokken dat Trump en Fortuyn gelijk zijn. Niemand is gelijk alleen voor ons allemaal dienen dezelfde wetten te gelden. Dat is het de manier waarmee op Loyalist het begrip ‘gelijkheid’ wordt geïnterpreteerd. De vergelijking is niet onterecht ondanks de verschillen. Wij in Nederland hebben onze Trump op 6 mei 2002 verloren omdat onze Trump niet te centen had zichzelf effectiever te beveiligen. De staat weigerde hem te beveiligen en gaf daarmee de gelegenheid voor de gepleegde moord.

 

Kennedy

Er zijn mensen die beweren dat Fortuyn is neergeschoten omdat hij de JSF buiten de deur wilde houden. Dat kan waar zijn maar, het niet aanschaffen van de JSF was slechts een minuscule reden in vergelijking met alle andere belangen die er speelden. Fortuyn had de EU aan het wankelen gebracht. Misschien dat Nederland onder zijn leiding de mogelijkheid had gezien om tot een andere regeling met de EU te komen. Dat had andere landen uiteindelijk hetzelfde kunnen doen besluiten en dat had het globalistische project een zware klap gegeven. Die belangen zijn vele malen groter dan 8 miljard voor een paar vliegtuigen. Het enige dat we over de dader kunnen zeggen is dat Volkert van der Graaf een bekende was van de AIVD. Of van der Graaf een opdracht van de AIVD of een andere organisatie heeft gekregen weten we niet. Dat Fortuyn verschillende kalibers aan kogels in zijn lichaam had weten we wel.

Dus, er zijn wel overeenkomsten tussen de opkomst van Fortuyn en Trump. Zo zijn er ook overeenkomsten tussen de moord op en Kennedy en die op Fortuyn. Die overeenkomsten mogen geduid worden, zonder dat je van heiligschennis wordt beticht.

 

Marokkanen

Verder is het zo dat een falende integratie tot overlast leidt. Ik heb in het artikel de Marokkaanse jeugd geduid. Natuurlijk spelen culturele verschillen een grote rol en juist daar komt ook die integratie om de hoek kijken en dat begint voor de jeugd op school. Er zijn in Nederland genoeg goed geïntegreerde Marokkanen die een prima onderdeel van deze samenleving vormen. Daar zijn verschillende oorzaken voor zoals, achtergrond, omgeving, en de begeleiding die zij buiten die omgeving krijgen. Dat geldt voor ieder kind. Als je kinderen duidelijk maakt dat ze geen waarde hebben, dan verliezen ze de ambitie om mee te doen. Kunnen daarnaast nog steeds religieuze factoren een rol spelen? Natuurlijk maar, dat is niet het enige.

 

Laag IQ

We zouden er goed aan doen om over onderwerpen na te denken, voordat we met een solide mening informatie verwerpen. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen waarom zaken misgaan, het is maar zelden zo simpel bij sociaal/maatschappelijke problemen dat er slechts één reden dat aan de voet van de berg van al die problemen ligt.
Een gebrek aan IQ is ook een oorzaak van waaruit criminaliteit ontstaat. Of is dat ook weer omdat mensen met een laag IQ met gemak buiten de maatschappij vallen? Een gezonde maatschappij zorgt voor de zwaksten. Doe je dat niet of niet goed dan leidt dit tot problemen. We hebben nog heel wat problemen geïmporteerd na de dood van Fortuyn en we gaan helemaal niets oplossen door dit allemaal aan een religie te hangen, tenzij je die religie verbiedt en dan ben je weer een heel groot deel van je vrijheid kwijt.

 

Blikveld

Denk na voordat je een stelling inneemt. Denk je alleen vanuit je eigen perspectief, dan blijf je oorlog voeren en blijft alles zoals het is of wordt het zelfs erger. Als je denkt dat er iets verandert wanneer Mark Rutte vertrokken is, dan vergis je je. Als je denkt dat religie de grote boosdoener in deze wereld is, dan zit je ernaast. Als je denkt iets te kunnen oplossen door het te verbieden dan ben je een onderdeel van het probleem.
Pim Fortuyn mogen we vooral herinneren om zijn pragmatische oplossingen voor tal van knelpunten. Die knelpunten zitten in het ontwerp van het model waarin we als samenleving gedwongen worden. Daar zouden we in een groter blikveld ons in mogen verdiepen in plaats van op slechts de details los te gaan. Je mist het grote plaatje als je er met je neus bovenop zit.

 

Video interview

Bekijk het interview en herken het gebrek aan argumenten dat de interviewster heeft. Ze heeft niets anders dan politiek correcte stemmingmakerij. Luister goed naar wat Fortuyn zegt ever de moderne samenleving en integratie. Kapstok zijn de vijf punten waarop hij de islam als een achterlijke cultuur betitelt. Dat onderdeel van de islam kunnen we aanvechten als de wet enige handhaving zou kennen. Dat ligt niet aan de islam maar, dat is de overheid die graag het contrast zo hard mogelijk maakt. Vraag je af waarom dat is in plaats van het berusten in het feit dat de religie de oorzaak van de problemen is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
De beloften van Mark Rutte blijken bij het ontvangen van de eerste loonstroken toch wat tegen te vallen. Verschillende AOW-ers hebben bij het AD hun schriftelijke beklag gedaan. De AOW…