Rotterdam en Bilderberg delen Aboutaleb met Dresden

Rotterdam en Dresden hebben als steden een pijnlijke overeenkomst. Beide steden hebben zwaar moeten lijden onder de bombardementen in de tweede wereldoorlog. Daar komt straks nog een nieuwe pijnlijke realiteit bij, beide steden zullen Ahmed Aboutaleb straks onderdak hebben geboden. Ahmed Aboutaleb, de door de PVDA geplante burgervader van Rotterdam, is namelijk uitgenodigd voor Bilderberg 2016. Dat dit door onder andere Prins Bernhard, in 1954 opgerichte praatclubje alles nastreeft dat democratie in de weg staat en, een vervolgstap is van een beweging die de tweede wereldoorlog heeft veroorzaakt, dat moet voor zowel Rotterdam als Dresden als natrappen voelen.
Vanuit de organisatie van de Bilderbergconferentie bekeken is de deelname van Ahmed Aboutaleb een logische stap. Abou is een voorganger als het gaat om de onderdrukking van de minima. De minima wordt door de Bilderbergers gezien als een groep van “useless eaters”, mensen zonder nut en functie, niets anders dan extra te voeden monden en dus eigenlijk als de molensteen om de nek van hun samenleving. De burgermeester van Rotterdam zet deze groep aan het werk, in Rotterdam moet je namelijk werken voor een sociale uitkering. Je mag de Rotterdamse straten schoonhouden en, op die manier kan de gemeente Rotterdam zelfs personeel ontslaan die ze later hetzelfde werk laten doen als voorheen maar dan voor minder.

Gelukkig voor Bilderberg is Abou’s interesse in zijn nieuwe club sinds het opnemen van deze video iets toegenomen. Anders hadden ze het zonder hem moeten doen …

 

Abou is als Marokkaan op het wereldtoneel een absoluut voorbeeld van succesvolle integratie. Een voorbeeld hoe sociaal verraad geen grenzen kent in een monopole wereld waarin je de macht zelfs voorgaat in het beleid dat je nastreeft. Aboutaleb is een snelle leerling. Hij heeft gezien hoe de klok slaat en heeft zichzelf losgemaakt van zijn laatste stukje geweten om te likken aan de hielen van de macht. Abou streeft geen sociale cohesie na, zoals zijn partij ooit deed vermoeden maar, creëert een dictatoriale macht van regeltjes die onderdeel van het sociale contract moeten worden. Dat past haarfijn in het grotere plaatje van het corporatistische goed dat de Bilderbergers zo aanhangen.
Daarbij mogen we niet vergeten dat de tweede wereldoorlog vanuit datzelfde gedachtengoed was ontstaan. Het corporatisme zoals Mussolini in Italië introduceerde gold voor Hitler als voorbeeld waarmee de Duitse oorlogsmachine werd opgebouwd. In een corporatistisch systeem maakt het bedrijfsleven uit hoe de regelgeving moet worden aangepast om de groei van bedrijven te bespoedigen. Met de investeringen in de Duitse industrie vanuit de VS en Engeland tussen de jaren ’30 en ’42, is het leger van NAZI-Duitsland opgebouwd. De Duitse arbeider kon weer aan de slag al waren de lonen en omstandigheden van een discutabele kwaliteit. Voor iedereen was werk maar, in de economische wederopbouw was natuurlijk geen geld voor enig sociaal beleid.

 

Je moet je inhouden om Aboutaleb niet voor NAZI uit te schelden maar, er zijn wel duidelijke facistische trekken in de man z’n beleid zichtbaar. Dat levert voor dit soort lieden bijna onbegrensde carrière kansen op. We zien dat bij alle politieke stijgers. Erkent de Bilderberggroep politici, dan staat ze zeker een aardige carrière te wachten. Wat er op deze conferenties besproken wordt, dat mogen we niet weten. De deelnemers wordt de “Chatham house rules” opgelegd. Dit betekent dat er buiten de muren van de conferentie-accommodatie inhoudelijk niet over de conferentie gesproken wordt, zelfs niet door het NRC, dat toch vaak een mannetje binnen die poorten heeft.
Natuurlijk draagt een dergelijke geheimhouding bij aan de speculatie maar, zet je politici, bankiers en grootindustriëlen bij elkaar, dan is dat een recept voor toekomstige ellende van de wereldbevolking. Dit zijn de groepen die het beleid van de wereld uitstippelen, zonder democratische inspraak en niet zonder gevolgen. Steeds meer wordt duidelijk dat er een machtige groep op deze aardkloot is die één wereldregering met één leger wil neerzetten. Daarom zien we in Europa ook zo’n sterke centralisatie van de macht. Onze regering heeft te luisteren naar de EU en doet dat gedwee. Die EU moet als een blauwdruk gaan dienen voor bestuursvormen op overige continenten en, men hoopt landsgrenzen en nationaliteiten te elimineren. Op die manier neemt de cohesie onder groepen mensen af en, dat maakt grote groepen mensen met meer gemak te besturen.

Nederland is daar een aardig voorbeeld van. De in Nederland woonachtige mensen zijn volledig gefractioneerd en men krijgt steeds meer de drang zijn eigen hachje te redden omdat niemand voor je opkomt als je in het gedrang komt. Dat is een beweging die meneer Aboutaleb in Rotterdam extra vaart gegeven heeft. Het beleid van de gemeente Rotterdam heeft onder zijn beleid wanstaltige vormen aangenomen. André van der Louw en Bram Peper zouden hem de stad uitzetten maar, Bilderberg haalt dit soort mannetjes met liefde binnen.
Het zegt allemaal wat over de wereld waarin wij leven. Het geeft aan wat we moeten doen. We moeten al dit soort zaken bespreken. Geen ‘one-liners’ roepen maar, mekaar in de ogen kijken en de wereld eens rustig doornemen. Sinds de moord op Pim Fortuyn kunnen we niet meer ontkennen dat er iets ernstig mis is in dit land. Sinds 9/11 hebben we de gehele wereld zelfs zien veranderen en, daar passen jongens als Aboutaleb zich op aan. Zij begrijpen de machtsstructuur in de wereld en spinnen goed garen door zich aan te passen aan de wensen daarvan. Dus, houd hem in de gaten want, Aboutaleb is voor de komende jaren de tip voor de top.

Dat met enige oplettendheid de zo fel begeerde deelnemerslijsten van de Bilderberg conferenties al kunnen worden voorspeld, heeft www.WeAreChange.nl met deze video’s bewezen. Zij zullen vanuit Dresden dan ook weer verslag doen van dat wat geen burger hoeft te weten. Bezoek https://www.facebook.com/WeAreChangeRotterdam/?fref=ts via Facebook, volg de live verslagen, bekijk de videoverslagen en doneer iets voor de vrije pers want, via de NOS hoor je helemaal niets.

13319934_1037778036276682_3350200764682410212_n

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
De Bilderberg conferentie wordt dit jaar in Dresden gehouden. Deze conferentie was het onderwerp dat door de reguliere nieuws-outlets werd gemeden maar, zelfs in de MainStream Media erkent men tegenwoordig…