Vandaag vieren we dat de NAZI’s gewonnen hebben

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. Dat wordt gevierd, de Duitsers hebben de oorlog verloren en op 7 mei 1945 werd de officiële Duitse capitulatie door generaal Alfred Jodl getekend. Het was over, althans zo leek het wel. Duitsland is in alle opzichten verslagen. Waarschijnlijk waren ze al verslagen vanaf het moment dat de NAZI’s in het land de macht grepen. Duitsland en het nazisme zijn namelijk geen synoniemen. Na de tweede wereldoorlog werd dit wel zo door de rest van Europa ervaren maar, Duitsland is een land met mensen en het nazisme is een ideologie. Die ideologie is nooit verslagen en heeft alsnog bezit genomen van de westerse wereld.

 

‘Vrije’ wereld

Al voor het einde van de tweede wereldoorlog wisten de Amerikanen dat na de Duitsers de Russen het grootste gevaar voor de ‘vrije’ wereld vormden. Na de tweede wereldoorlog was er aan Amerikaanse zijde namelijk een industriële behoefte aan oorlog, de dreiging ervan en het doorontwikkelen van een militaire kracht, omdat invloedrijke figuren hier goed garen bij sponnen. Aan de Russische zijde lag de behoefte aan een vijand. Rusland was communistisch en oppressief. De reden waarom het westen zich ‘vrij’ kon noemen was hoofdzakelijk te danken aan de onderdrukking van eigen bevolking door het communisme.

 

 

De Muur

De tegenstelling werd pas echt duidelijk in het in oost en west opgedeelde Berlijn. Mensen vluchtten van oost naar west en aan de kant van de Russen werd dit tegengegaan met geweld en het plaatsen van DE MUUR. Daarmee was heel erg duidelijk gemaakt welke kant ‘vrij’ was en in die veronderstelling heeft dat westen gefloreerd. Aan de oostkant van die muur bestond een groeiende censuur, die mensen met een ongewenste mening liet verdwijnen in cellen en Siberië. Het communisme kon zich niet staande houden naast de vrije meningsuiting, de onderdrukking hiervan is cruciaal voor het voortbestaan van iedere dictatuur. Ongewenste mensen, tegenstanders van het systeem die invloed begonnen te krijgen, werden bespioneerd en vervolgens een misdaad in de schoenen geschoven. Niet ongelijk aan wat de Trump campagne in de VS is overkomen.

 

Vruchten van het socialisme

De agenda van de communistische Sovjet-Unie was duidelijk. Het economische systeem noemen we socialisme. Een systeem gebouwd op een perverse vorm van materiële gelijkheid, zonder stimulans voor geleverde kwaliteit. De socialistische arbeidsethiek die hieruit volgt brengt een onderpresteren op alle fronten binnen het productieproces. Weinig innovatie en een arbeidsproductiviteit van mensen die hun tijd in een fabriek uitzitten met als grootste doel zich niet te veel te vermoeien. Het socialisme produceert hoofdzakelijk een bureaucratie om iedereen aan het werk te houden. Dus, de groep mensen die nog iets voor de gemeenschap vervaardigt wordt hoofdzakelijk belemmerd door regelgeving en de handhaving ervan. Iets wat we als Nederlanders zouden moeten herkennen in de altijd groeiende overheid.

 

 

Dus, economisch ging het niet zo lekker in de Sovjet-unie. Niet alleen omdat het falende socialisme weinig en weinig nieuws produceerde maar ook door de koude oorlog. De wapenwedloop was een argument om vooral het oosten economisch in toom te houden. Dus, de koude oorlog vond op alle fronten plaats en de restricties kwamen vooral van het westen. Ondertussen werd die koude oorlog in het westen enorm opgepompt zodat mensen gemotiveerd waren middels belastinggeld te investeren. Wil je je vrijheid behouden, dan hangt daar een prijs aan die het collectief betaalde. De oorlogsindustrie groeide waarmee de behoefte aan expansie aanvankelijk werd weggeschreven als het vechten voor de ‘vrije’ wereld.

 

Paperclip

Wat de boekjes je nooit hebben verteld, is dat de technische vooruitgang van NAZI Duitsland zowel de Russen als de Amerikanen hebben gemotiveerd een berg NAZI’s te importeren. De NAZI’s hadden op allerlei vlakken kennis die beide partijen goed konden gebruiken. Denk hierbij niet alleen aan techniek maar zeker ook aan de manier waarop de NAZI’s inlichtingen verzamelden, militair georganiseerd waren, politiek bedreven en hoe zij kundig een hele bevolking wisten te manipuleren. Voor zowel de Russen als de Amerikanen waren de NAZI’s zo bruikbaar dat voor de Nürnberg Trials al de meeste NAZI’s de dans zijn ontsprongen. De evacuatie van NAZI’s naar Amerika geschiedde onder de noemer “Project Paperclip”.

 

 

Project Paperclip stond onder leiding van Allan Dulles, een goede vriend van Prescot Bush. Bush was een NAZI-bankier en vader en opa van twee Amerikaanse presidenten. Tot aan de Pearl Harbor heeft hij Amerikaans geld in de Duitse oorlogseconomie gepompt. Dulles was van de OSS, de inlichtingen organisatie van de VS voor de stichting van de CIA. De CIA is in het leven geroepen met de nieuw uit NAZI-Duitsland geïmporteerde kennis. De CIA is dus een organisatie opgebouwd uit NAZI’s, waarmee de diepere ideologie van het nazisme in de VS zeker heeft overleefd. Ook de Russen hebben veel geleerd van de NAZI’s als het over spioneren gaat. De KGB richtte zich zowel op binnen als buitenland en werd terecht gevreesd. Zeker richting het binnenland had de KGB veel weg van de terreur van de Gestapo in Hitler Duitsland, hetgeen niet onder toeval is weg te schrijven.

 

Derde Rijk

De droom van het nazisme was het derde rijk. Dat begon met een Europa dat onder één regime moest vallen maar, dat was nooit het einddoel van de expansiedrift geweest. Het nazisme wilde de wereld overheersen. Van die gedachte zijn we nog steeds niet bevrijd. Als we kijken naar het gedrag van de VS sinds de tweede wereldoorlog, dan wordt dat gedreven door het voeden van het militair industrieel complex en de ideologie die daarmee gekoppeld is. Die ideologie noemen we nu “globalisme”, een religie aangejaagd door Sociaal Democraten die zich onder tal van noemers verschuilen.

 

EU

De EU is een creatie van ondermeer de CIA. Novini.nl heeft daar een degelijk artikel over geschreven dat als onderbouwing van dit verhaal de moeite van het lezen zeker waard is. Als de CIA ontsproten is met NAZI ideologie, dan herken je met meer gemak het globalisme en de verwezenlijking daarvan in de EU. De EU is dus een voortzetting van het nazisme en dat maakt bevrijdingsdag tot een bittere pil van leugens. Op bevrijdingsdag wordt gevierd dat de Duitse bezetting van Nederland ophield en vervolgens hebben we in een 70 jaar durend project ons volledig met het nazisme omgeven. We zijn erin gestonken met woorden over vereniging en nooit meer oorlog. We hebben dezelfde munt gekregen en onze economieën proberen te versmelten. Dat heeft ons in materieel opzicht al veel gekost. De wereld wordt geregeerd door NAZI’s en degene die zich tegen het globalisme keert wordt “NAZI” genoemd.

 

 

 

Globalisme

Het gevecht tegen het globalisme heeft een interessante wending genomen. In Rusland is daar met harde hand een einde aan gemaakt door Vladimir Putin. Daarom wordt Putin in de media voor van alles uitgemaakt zonder harde bewijzen. Putin regeert met strakke hand en zo’n man was nodig in een Rusland dat zich als eerste land in deze wereld heeft ontworsteld aan dat globalisme.
Nu hebben we een Donald Trump in de VS die president is geworden omdat het globalisme dacht dat het niet meer fout kon. Hadden de Democraten een goede kandidaat gehad, die zich had ingezet om te winnen, dan was Trump geen president geworden. Daarmee zijn we als wereld tot nu toe door het oog van de naald gekropen. De wereld weet nog steeds niet wat dat globalisme nou eigenlijk is. Het klinkt wel lief, “De wereld is van ons allemaal dus waarom zouden we grenzen hebben?” De achterliggende gedachte is dat grenzen niet meer nodig zijn als de hele wereld onder één regime valt.

 

Bevrijdingsdag

We zouden dat ter ere van hen die aan beide kanten van het conflict hun leven zijn verloren mogen bestuderen. Zeker op een dag als deze, waarop een bevrijding wordt gevierd die absoluut kortzichtig is. Het Duitsland van voor de oorlog heeft aan de propaganda en de pressie van het nazisme gecapituleerd. Die capitulatie heeft geresulteerd in een enorme oorlog gedreven door de grootheidswaanzin van die religie. Die religie verschilt propaganda-technisch niet veel van de klimaatwaanzin, de overgevoeligheid voor racisme of de ontspoorde gender-politiek.

 

Vaccin tegen propaganda

Mensen die niet in staat zijn na te denken vallen ten prooi aan dit soort waanzin en dat leidt tot vreselijke slachtingen. Bij die waanzin mogen we zeker de bestaande godsdiensten, die als politiek middel worden ingezet, niet vergeten. Het is allemaal meer van hetzelfde en functioneert bij de gratie van de dommen. Mensen die alles geloven zonder ergens over na te denken zijn het grootste gevaar voor alle mensen. Je hebt slechts enkelingen nodig die handig een nieuwe religie implanteren en de massa slaat ermee op hol. Dat met alle gevolgen van dien. Willen we dat voorkomen, dan moeten we onze persoonlijke verantwoording hierin erkennen. Wij zijn het vaccin tegen propaganda. We zouden met meer zijn, als er niet zo verschrikkelijk veel mensen bang waren hun mening te uiten. Bevrijdingsdag lijkt mij de ideale dag om hierover na te denken en te bedenken wat we onze kinderen aandoen als we niets ondernemen.

 

Weet waarop je stemt. Een partij die zich niet tegen de EU keert, steunt het globalisme en maakt zich daarmee aan nazisme schuldig. Weet wat je steunt en uit welke een steeds grotere onzin vandaan komt. Kijk naar de massa media die je dat linkse getetter willen laten geloven. Kijk naar de echte diversiteit van meningen die je in de MSM nog worden aangeboden. Alle tekenen zijn er en we hebben dus absoluut geen enkele reden om Bevrijdingsdag te vieren.

8 gedachten over “Vandaag vieren we dat de NAZI’s gewonnen hebben

 • 23/05/2019 om 00:32
  Permalink

  Lees het boek ” The nazi roots of the Brussels EU”

  hoofdstuk twee gaat over Walter Hallstein: Prominent Nazi Laawyer – and key architect of the Brussels EU.

  De EU is niet anders dan pan B van de Nazi’s.

  Beantwoorden
  • 28/05/2019 om 13:17
   Permalink

   recht voor z’n raap Johannes heb het boek ook aangeschaft en is een openbaring.Misschien als verplichte leerstof op het voorgezet onderwijs ? Dit zal wel niet gebeuren maar meer en meer burgers worden wakker !

   Beantwoorden
 • 06/05/2019 om 06:03
  Permalink

  Een aardig goede samenvatting van de huidige politiek-industriele samenzwering, waar VREDE beloofd wordt en ONDERDRUKKING gerealiseerd. Het meest treffende en meest kwalijke en gevaarlijkste is natuurlijk het fanatiek D66 streven van Rob Jetten naar een Europees Leger. Het is wrang dat hij zelfs op Bevrijdingdag dat propageert, terwijl we juist op die dag herdenken dat het VORIGE Europese Leger, namelijk de Wehrmacht met daarin de SS troepen, werden verslagen. Een ieder die een beetje benul van geschiedenis heeft, en nog een greintje belang hecht aan persoonlijke vrijheid, kan bedenken welk een satanisch plan door D66 wordt uitgebroed, en dat samen onder een hoedje met de ‘Religie van Vrede’.

  Beantwoorden
 • 05/05/2019 om 19:04
  Permalink

  Ohm namo narai !

  De contradictie op 5 mei :

  We zijn zo vrij om U in kamp Vucht de separeer in te gooien als U Allahoe Akbar roept !

  Tsunami Giri Babba

  Beantwoorden
 • 05/05/2019 om 18:30
  Permalink

  Ben het eens met dit artikel, tot waar gezegd word, dat globalisering sociaal democratisch beleid is. Dit is pertinent niet waar, globalisering is neo liberaal en niet sociaal democratisch. De sociaal democraten van Scandinavië, doen er alles aan om globalisering van hun stukje aarde te voorkomen.

  Beantwoorden
  • 05/05/2019 om 18:42
   Permalink

   Nee, niet globalisering. Dat is iets heel anders. Globalisme is nazisme en de NSDAP verkocht aanvankelijk sociaal democratie aan arbeiders. Een soort PVDA on steroids …

   Beantwoorden
  • 06/05/2019 om 06:08
   Permalink

   Dat geldt misschien voor noorwegen, de andere landen zijn al verloren, met name Zweden

   Beantwoorden
 • 05/05/2019 om 16:29
  Permalink

  Precies. Na W.O. II zeiden we allemaal “Dit nooit weer”. Niet alleen #WeThePeople, maar ook de Deep State (schaduwregering) zoals Bill Cooper zei en schreef. De Deep State besloot vanaf nu is het motto “een silent war with quiet weapons”. Gelukkig maken wij nu de uitvoering mee van “The Plan to Save the World” met een briljantie die we lang niet meer gezien hebben!! (Zie Qmap.pub onder video’s)

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *