Vrij Nederland is tegen teveel democratie

Teveel democratie is niet goed voor de democratie volgens Vrij Nederland. De richting van beleidsbeslissingen zijn te ingewikkeld voor de burger om het allemaal te kunnen bevatten en, dat een minderheid in aantallen de massa kan ophouden is tegen de tirannie van de willoze meerderheid in en stagneert de tred van de democratie. Bij VN is weinig gelegen aan vrijheid als ervoor gevochten wordt en daarmee maakt deze publicatie zijn naam en achtergrond te schande.
Vrij Nederland heeft haar oorsprong gevonden als een verzetspublicatie maar, laat de naam en geschiedenis je niet verwarren. Vrij Nederland is een knecht van de macht geworden, net zoals de rest van de MainStream Media. Het is een schande dat dit elitaire quasi intellectuele blaadje onder die naam nog wordt uitgegeven. Het bevestigt wel het beeld dat we van de politiek en haar media kennen, ze kiezen een perspectief vanuit de linker of de rechterhoek en dienen allemaal dezelfde staat. Niets nieuws dus maar wel bijzonder irritant.

Nee-mocratie

Wel opvallend hoe de grote media outlets zich niet eerder over het democratisch gehalte van de EU hebben gebogen, tot er zand in de machine werd gestrooid. Ja VN heeft gelijk, slecht 427.000 mensen hebben aangegeven een referendum wenselijk te vinden, dat is nog geen 0,1% van de totale bevolking van alle EU-landen bij elkaar en, die hebben de hele EU-molen de wind uit de zeilen genomen. Dat vindt VN plotseling ondemocratisch maar, in het artikel wordt het ondemocratisch handelen van de EU, met als handlanger de Nederlandse regering, in 2005 voor het gemak niet verzwegen. Toen zeiden we in nog sterkere verhoudingen NEE tegen de Europese grondwet, of het latere verdrag van Lissabon. Daar was wat verwarring over omdat de politiek onze ‘domheid’ had onderschat. Gelukkig is de EU doorspekt van democratische waarden en normen en is ons antwoord ons vergeven en gecorrigeerd. Zo heeft de bevolking van Noorwegen twee keer bedankt voor een lidmaatschap van de club waarvan een lidmaatschap schijnbaar niet valt te weigeren.

Vervolgens goochelt men in het artikel met hele plausibele cijfers die duidelijk laten zien dat een klein groepje geuzen een supertanker aan de grond doet lopen. Schijnbaar was heel Europa voor en was een slordige paar miljoen Hollanders genoeg om de boel te stagneren. Daarbij wordt niet vermeld dat de rest van de inwoners van EU-landen niets gevraagd is. Sterker nog, wij hebben zelf aan die bel gehangen om de kans te krijgen onze eigen mening te laten horen. Heb het lef eens om binnen Eu-landen te vragen of ze sans rancune willen uitstappen en we hebben er binnen de kortste keren in hartje Brussel een luxe asielzoekerscentrum met plek voor 10.000 man inclusief conferentiezalen bij.

Nee, we zijn Europescher dan men denkt maar, VN goochelt net zolang met cijfers tot ze de onredelijkheid representeren. De eerste onredelijkheid is dat je als Europesche burger geen enkele andere invloed hebt op het hele ‘democratische proces’ dan het stemmen op lieden die, zonder je te horen, ‘jouw mening’ gaan verkondigen binnen een politiek apparaat. Dit werkt helaas in onze eigen parlementaire democratie niet anders en, als men in Den Haag al niet eens z’n neus voor je ophaalt, dan weet men in Brussel geeneens dat je bestaat. Het wachten is slechts op die gnoom van een Plasterk om de mogelijkheid tot het houden van een referendum verder te frustreren, om het elitaire gezever van VN gehoor te geven.

Verder gaat het stukje in op de verschillende redenen die door het NEE-kamp zijn aangewend om dit antwoord mee te rechtvaardigen. Daarmee gaat VN volledig voorbij aan het feit dat zij haar eigen taak schromelijk heeft verzaakt. Als VN haar lezers had laten weten dat dit verdrag aan de voet heeft gestaan van de EuroMaidan demonstraties en, dat de EuroMaidan demonstraties zijn gebruikt om de toen zittende president middels een coupe af te zetten of, dat die coupe het resultaat werd van een burgeroorlog waarin onze ‘zakenpartner’ grof geweld niet schroomde en minimaal 8000 Oekraïense burgers heeft vermoord, dan is er geen argument meer nodig waarin 300 miljoen plofkippen, de aankomende milieuvervuiling van Exxon en Shell door de winning van schaliegas in Donbass of de enorme zakelijke belangen die biotechbedrijven als Monsanto hebben om met hun producten boeren de slavernij in te duwen om de populatie te vergiftigen.

VN staat voor Vrij Nederland en, als Nederland een beperkte vrijheid kent, dan is dat niet aan dit soort publicaties te danken. Dit soort schrijfsels liggen aan de bakermat van het noodmiddel dat Plasterk de nek gaat omdraaien. Ik stel ook voor de aankomende vernieuwde wetgeving nauwlettend in de gaten te houden. De kans is niet onwaarschijnlijk dat we naar aanleiding van de vernieuwde referendum-wetgeving weer een referendum moeten houden om de laatste buffer van de democratische eigenschappen van dit land te bewaren.
De SP heeft al het politieke moeten doen en functioneert nu als onderhandelaar tussen de NEE-stemmer en de EU. Volgens de SP moet het allemaal socialer terwijl ook de SP weet dat ‘socialer’ als synoniem gebruikt wordt voor ‘politiek haalbaar’. Daarmee is de SP momenteel de doelman van de parlementaire democratie want, Nederland heeft gesproken en gezegd dat Juncker dat verdrag mag proppen in een plek waar het altijd donker is.

Laat die lieden bij VN weten dat je die akelige en gevaarlijke doctrine van ze doorhebt. Laat een commentaartje achter of deel dit op Facebook. Een democratie is zo goed als haar rechtspraak en journalistiek. Dan kunnen we voor het voortbestaan van wat ons aan democratische normen en waarden resteert, ons beter ontdoen dit soort elitaire riooljournalistiek.
Wrijf iedereen die instemt met de EU-propaganda van Vrij Nederland maar eens in wat voor een trage denkers het zijn. Het is Godgeklaagd dat een dergelijke publicatie onder die naam kan bestaan maar, dat verbieden zou iedere vorm van echte vrijheid in de weg staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Mark Rutte heeft ons verkocht als een goedkope hoer op de slavenmarkt. Onze mening is absoluut niet interessant en de prijs die hij kon krijgen was van geen enkel belang.…