Vrij Nederland wel op de radarbeelden

Ik heb onlangs Vrij Nederland op m’n radar gekregen en, tegen de trend die door de regering van Kiev is ingezet in, maak ik mijn radarbeelden wel beschikbaar. Vandaag is er op VN een stukje van Stephan Sanders gepubliceerd dat wel zo dom is dat het eigenlijk te gênant is voor woorden. Sanders gaat door voor columnist en schijnbaar kwijt dat de man vrij van enige op feiten gebaseerde ratio en historisch besef. Dat is een soortgelijk gebrek als de EU en de Nederlandse regering aan lijken te lijden. In het geval van Stephan Sanders vraag ik me af of hij niet beter kan of, dat hij ergens 30 zilverlingen onder zijn keyboardje heeft gevonden.
De Vrij Nederland columnist heeft nog steeds moeite met de uitslag van het referendum. Er is een overduidelijke meerderheid behaald en de opkomst limiet is gehaald ondanks de tegenwerking van de overheid. De overheid wilde dat we instemden met het associatie verdrag maar, de overheid schroomde zich niet om het aanbod van stemlocaties te minimaliseren, zodat misschien het minimum aantal stemmen niet eens gehaald zou worden. Dan was er geen NEE te horen geweest en was de wereld van de EU, de Nederlandse regering en Sanders weer in orde geweest.

Het volk heeft gesproken zou je zeggen en, daar kan Sanders het niet bij laten zitten. Op een pedante wijze begint hij, met drogredenen, af te geven op de motivatie van de stemmer. Vervolgens praat hij alle angstige praathoofden na over die toch zo belangrijke bufferzone tussen de EU en de Russen. De Russen hebben de Krim geannexeerd toen de, door het associatieverdrag geforceerde, burgeroorlog uitbrak. Dat ook die mensen toen in een referendum met een enorme opkomst duidelijk hebben gekozen voortaan de Russische vlag te hijsen, is Sanders om het even. Dat die mensen zich nu veilig voelen op de Krim zal Sanders een biet want, volgens het verdrag was ook de Krim al bijna EU-grondgebied.
Dat de Russen de Krim hebben veiliggesteld is echter sinds die tijd een argument geweest de Russen imperialisten te noemen en, als we kijken naar alle activiteiten die onze bondgenoot Amerika buiten haar grenzen ontplooit, dan is imperialisme ook iets waar je je terecht zorgen over moet maken. Net zoals de Panama Papers is ook in Sanders verhaal geen evil bastard uit de VS te vinden en, als je zaken op een dergelijk eenzijdige manier belicht dan is daar zelfs de reputatie van moeder Theresa niet tegenop gewassen.

Het meest ergerlijke is echter dat Sanders met MH-17 begint te goochelen. Hij neemt voor het gemak aan dat de Russen het hebben gedaan. Zijn wereldbeeld blijft echter nog steeds verstoken van de bewijzen die Porosjenko en de Nederlandse staat achterhouden. Er is een verdrag ondertekend met vijf landen waarin ieder land een vetorecht heeft informatie aangaande de toedracht van de ‘ramp’ tegen te houden. Alleen dat verdrag is al een referendum waard want, daarin ligt de Onderste steen van onze Mark diep begraven. Dat het tegen de logica van het doen van objectief onderzoek in gaat om een dergelijk verdrag met één van de verdachte partijen af te sluiten ga ik verder niet uitleggen. Daar zal Sanders misschien een reden voor kunnen verzinnen, geef hem een paar jaartjes denktijd want, nadenken lijkt een gave die bij Sanders nog wat ontwikkeling heeft te gaan.
Waarschijnlijk heef hij zich nooit verdiept in de informatie die aangaande MH-17 beschikbaar is. Hij hoeft dat ook niet want, alle hem bekende kanalen hebben hetzelfde gezegd dus zal het wel zo zijn. Dat zou je als ‘opmerkelijk onverstandig’ kunnen omschrijven, ware het niet dat hij zo’n arrogante toon hanteert dat het gewoon echt te dom wordt om eigenlijk op te reageren. Om mensen die op straat tegen een boom aanlopen wordt vaak gelachen maar, Sanders loopt hier tegen een bos. Het is te dom om deze joker nog grappig te noemen, soms is dom gewoon gevaarlijk. We hebben nog steeds geen reden om bang te zijn voor de Russen en, als we kijken naar wat voor een ellende de VS in de wereld aanricht, dan zou daar onze focus moeten liggen.

Vervolgens durft Sanders nog te zeggen dat de Oekraïners de EU in hun invloedssfeer willen hebben en dat Rusland daar niet tegen kan. Sanders heeft politicologie gestudeerd en ook nog eens filosofie. Je zou beter verwachten van iemand met een dergelijke achtergrond en, ik zou graag van deze afdelingen van de UVA willen horen waarom het toch zo met Sanders is misgegaan. De beste houdt er een schoolplein filosofie op na, zonder oog te hebben voor de decennia lange de westerse manipulatie van Oekraïne sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie.
Met het uiteenvallen van de Sovjetunie is Gorbatsjov door, toenmalig minister van buitenlandse zaken van de VS, James Baker beloofd dat de NAVO “geen centimeter” naar het oosten zou opschuiven. De VS heeft precies het tegenovergestelde gedaan, de NAVO is enorm uitgebreid sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie. De NAVO is ontstaan uit angst voor de dominantie van de Sovjetunie en daarmee lag het in de lijn der verwachting dat de NAVO zou inkrimpen maar, het tegenovergestelde is waar gebleken. In het ‘handelsverdrag’ met Oekraïne is er wat papier gewijd aan ‘militaire samenwerking’. Dat dit als bedreigend door Rusland kan worden ervaren is een kant van waaruit de propaganda van Sanders niet wil kijken of het simpelweg niet kan. Rusland is een imperialistisch land want, de Krim was van Porosjenko en Poro is van ons.

Je hoopt na al die vlakgeschaafde onzin dat het snel voorbij is maar, het brein van Sanders kon er nog steeds niet mee uit de voeten dat het NEE-kamp gesproken had dus resumeert hij nog even dat ‘de Russische agressie’ met de annexatie van de Krim, het neerhalen van MH-17 een voortborduursel op de koude oorlog is. Hij is zich niet bewust van het feit dat hij de grootste imperialistische macht op deze aardkloot steunt. Een bondgenoot die sinds de tweede wereld oorlog al 30 miljoen mensen heeft vermoord en landen binnenvalt zonder dat iemand zijn muil nog opentrekt. Amerika heeft schijt aan soevereine landen en gaat en staat met legers waar het de VS schikt zonder het ook maar te vragen. Zo waren de Russen op verzoek van de nog steeds zittende regering van Syrië gevraagd of zij de, door onder andere de VS, gesponsorde rebellen wilden helpen bestrijden. De Russen hebben hun missie volbracht en zijn weer naar huis gegaan, terwijl de VS nog dagelijks bombardeert op Syrische doelen zonder instemming van Assad.
Als Sanders iets heeft bewezen dan is het dat het altijd weer erger kan. Hij haalt een voorbeeld aan uit 1938 en vergelijkt het imperialisme van Hitler met dat van Rusland. Chamberlain had in 1938 Sudetenland opgegeven aan Hitler, daarbij vergetende dat het al niet op het Britse eiland lag. Dat Sudetenland een stukje Duitstalig gebied was dat voor WOI bij Oosterijk hoorde en daarna bij Tsjechië, wordt vergeleken met de situatie op de Krim en in direct verband gebracht met het grote gevaar vanuit het oosten. We weten allemaal wat Duitsland na 1938 nog meer heeft gedaan dus, is voor Sanders de Krim de voorbode op een te voorspellen toekomst.

Dit soort kinderachtige feitenpikkerij en daar een toekomstbeeld uit weten te wringen toont nog enig intellect, ware het niet dat je dan wel met enorme oogkleppen op het nieuws tot je moet nemen. Overigens is dat precies wat de MainStrem Media doet, daar maakt deze vrolijke Frans deel van uit en, waarschijnlijk geloven dit soort quasi intellectuelen ook nog hun eigen propaganda. Opvallend daarbij is dat hij de NEE-stemmer van een “blanco brein” beticht terwijl hij zelf in dit stuk bewijst breinloos de doctrines die ons de afglopen 2 jaar voor de voeten geworpen zijn nog rustig eens even opboert.
Bij Vrij Nederland is men schijnbaar zo bang voor de Russen dat we alleen als sterke EU kunnen overleven tegen deze imperialistische grootmacht. Dat er zoiets bestaat als een internationale gemeenschap buiten de EU, daar is ons licht in donkere dagen Sanders zich niet van bewust. Sanders ziet alleen het grote gevaar in Rusland terwijl we onze soevereiniteit volledig overdragen aan een ondemocratisch Europa dat uit veiligheidsoverwegingen persé een confrontatie met de Russen zoekt.

Al dat gelul over het goeie buren willen zijn met Oekraïne is er alleen maar op geënt om te pas en te onpas bij de buren over de schutting te kunnen kijken, zodat we de buren van de buren constant kunnen laten weten dat we er zijn. Het wachten wordt dan slechts tot de buurman van onze goeie buur ons hoofd een keer met z’n bats van de schutting veegt.
Van de andere kant, Sanders heeft politicologie gestudeerd dus mogen we met een gerust hart een autoriteit noemen op dit gebied. Hij is daar zelf in ieder geval een dergelijke mening toebedeeld en, daar haalt hij dan ook die arrogante toon vandaan. Het erge is dat een hoop lieden, die nog steeds oefenen op het praten met een hete aardappel in hun strot, deze informatie tot zich zullen nemen en de helft ervan misschien zullen onthouden. Dus, als je straks een mislukte kakker in de kroeg hoort zeggen: “Die Russen zijn allemaal klootzakken”, sla hem dan zo hard als je kan op zijn smoel en vergeet vervolgens niet te vermelden dat hij Stephan Sanders maar moet vragen waarom hij een dergelijke behandeling heeft verdiend.

Sanders is een EU adept, een zombie van Jean Claude Juncker en zou eigenlijk zoals iedere willekeurige zombie in de televisie serie “The Walking Dead” beëindigd moeten worden. Dit soort lieden brengt deze maatschappij uit balans, daar zijn ze voor opgeleid en waarschijnlijk weten ze geeneens beter. De arrogantie is een bonus die ze bij studentenverenigingen krijgen opgespeld.
Dit soort zombies hebben lang genoeg de publieke opinie gekaapt. Er is nog een heel leger van dit soort zombies en de enige manier om hun gekreun te dempen is door niets meer van dit soort media kanalen af te nemen. We moeten onze omgeving met de waarheid achter dit sort kanalen confronteren en het volgende referendum aanvragen. Het wordt tijd dat we onze mening laten horen, of men het wel of niet wil horen maakt niets uit, laat je horen en geef je stem aan de organisatie van het Nexit referendum.

IMPERIALISME

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Gisterenavond heeft de parlementaire democratie weer net gedaan alsof het echt bestaat. Het was een aardig toneelstuk in de tweede kamer en alle acteurs verdienen daar wel een applausje voor.…