Zwaveldioxide voor een beter milieu?

Zwaveldioxide moet de wereld gaan redden. Dat wordt nu gepropageerd door het klimaat-wetenschappelijke blad Environmental Research Letters. Een permanente wolk van zwaveldioxide zou volgens onderzoekster Kelly McCusker de wereld moeten redden van de zo gevreesde gevolgen van ’global warming’. De straling van de zon moet nu gereflecteerd worden door zwaveldioxide in één grote wolk boven het gehele aardoppervlak in de atmosfeer te brengen. Hoeveel schroeven er bij Kelly loszitten is lastig in te schatten maar, één ding is zeker, ergens heeft iemand moeite met logica.

Wat ons vertelt wordt is dat CO2 een zogenaamd ‘broeikasgas’ is. Het gaat hier niet om zomaar CO2 maar door de mens geproduceerde CO2. Deze CO2 komt vrij door de verbranding van koolwaterstoffen zoals steenkool, aardolie of hout. Er wordt nog op tal van andere manieren CO2 door de natuur geproduceerd maar, de door de mens gecreëerde CO2 levert een ernstig gevaar voor de planeet op. Sinds een filmpje van Al Gore genaamd “An Inconvenient Truth”, moeten we dit geloven. De mens produceert teveel CO2 en om dit terug te dringen zijn we zelfs extra belasting gaan betalen. Dat heeft alles duurder gemaakt dus, moesten we harder werken. Iedereen mag de falende logica achter milieutaxatie met een klein beetje denkwerk kunnen doorgronden.

Nu is het argument dat CO2 infrarood straling zou absorberen. De aarde zou hierdoor niet genoeg kunnen afkoelen, waardoor de aarde opwarmt en daarom wordt de ijsschots waarop de ijsbeer leeft steeds kleiner. Ondanks dit aannemelijk ijsbeer verhaal, dat als voorhamer dient in de educatie rond ‘global warming’, is de berichtgeving aangaande de ijsbeersterfte verre van éénduidig. Zijn er in de jaren 60 zo’n vijf- tot achtduizend witte beren geteld, variëren de cijfers nu van schrikbarend laag tot een slordige 25.000.
De ijsbeer is het logo van de ‘Global Warming’ industrie geworden, net zoals de Reuzen Panda dat voor het WNF is. Schijnbaar doen de beren het verre van slecht in de nieuwe omstandigheden of zijn de omstandigheden rond de noordpool minder ernstig veranderd dan kan worden toegegeven. Je kunt tegenwoordig geen officieel verhaal meer geloven want, er zit altijd een agenda achter die anders is dan het gecommuniceerde doel.

Zo hebben we ‘climate gate’ gehad. Gerenommeerde klimaat onderzoekers manipuleerden de cijfers om de opwarming van de aarde aan te tonen. Via gelekte emails kwam deze ongemakkelijke waarheid naar buiten en dat heeft een kleine rel veroorzaakt want, de MSM heeft hier bijna geen aandacht aan geschonken. Vervolgens zijn er talloze websites opgetrokken om aan te tonen dat het hier slechts om een misverstand gaat. Overal in de media zijn naderhand rectificerende berichten geplaatst om de geloofwaardigheid van het IPCC en het fenomeen ‘global warming’ geloofwaardig te houden.
Als bij de bevolking bekend zou zijn geworden dat er geen door de mens gemaakte opwarming van de aarde was, waarom dan nog extra belasting betalen en voor wat? De opwarming van de aarde zou niets anders dan ordinaire geldklopperij zijn terwijl er een hele nieuwe financiële industrie in ‘Carbon Credits’ is ontstaan. Global warming is dus gewoon dikke vette handel. De Global warming handel is per definitie vervuilend want, als iets geld kost, kost energie en iets dat energie kost schaadt het milieu.

De logica achter de CO2 problematiek is gebaseerd op een feit dat als feit maar niet bewezen wordt. Niemand toont aan dat CO2 infraroodstraling zoveel effectiever absorbeert dan gewone lucht dat doet.
Wij ademen ook CO2 uit. Dit is onderdeel van ons verbrandingsproces. Wij eten koolstoffen en verbinden die met ingeademde zuurstof atomen en stoten vervolgens onder andere CO2 weer uit. Planten nemen weer CO2 in, en zetten dat om in groei en zuurstof met behulp van zonlicht. Dit proces noemen we fotosynthese en planten ruimen dus CO2 eigenlijk op. Nu zou het blokkeren van zonlicht dus een negatieve invloed hebben op de groei van planten en dus de natuurlijke omzetting van CO2 naar gewoon O2 in de weg staan. O2 noemen we zuurstof en dat hebben we nodig om te blijven leven. Willen de klimaatwetenschappers ons dood hebben om de planeet te redden?

Men wil dus zwaveldioxide in de lucht pompen. Zwavel was in de jaren 80 een enorm probleem. Zwaveloxide zorgde voor zure regen. Nu weten we wel dat zwaveldioxide en zwaveloxide een atoom zuurstof verschillen maar, kan die zwaveldioxide ook zure regen veroorzaken? Is zwaveldioxide zo stabiel dat het niet onder natuurlijke omstandigheden zwaveloxide kan worden?
Zure regen is namelijk wel een probleem. Zure regen zorgt dat de PH-waarde van de grond verandert en daar kunnen veel planten slecht tegen. Als er niets meer groeit, dan is er weinig wat de CO2 nog omzet in zuurstof en daar krijg ik het nu al benauwd van.
Omdat er dan minder wil groeien, zal er ook een voedselschaarste ontstaan. Dat zijn volgens mij geen ontwikkelingen die je kunt voorstaan als je nog iets over hebt voor de mensheid. Dus wat willen die klimatologen nou eigenlijk bestrijden? Willen ze al het leven op aarde offeren aan het welzijn van een ijsbeer die het nog koud genoeg heeft? Bestrijden ze niet hun eigen mascotte door de boel te vergassen om de temperatuur van de aarde te laten dalen naar een ‘Man Made Iceage’? Zijn die lui in de toekomst verantwoordelijk voor de grootste en laatste genocide in de geschiedenis? Moeten we dit soort doorgeslagen wetenschappers en alle beleidsmakers die in deze waanzin meegaan opsluiten in speciaal hiervoor ingerichte centra?

Er bestaat al heel lang een vermoeden dat men op allerhande manieren aan het klimaat sleutelt. Zo zijn er de bekende HAARP systemen die tot allerhande zaken in staat zijn. We hebben het weer zien veranderen de afgelopen decennia. Dit komt ondermeer door het enorm toegenomen vliegverkeer want, als de lucht s’ochtends straks blauw is en in een tijd van luttele uren totaal dichttrekt omdat vliegtuigen ook uitstoot hebben, dan zouden we daarin ook een oorzaak kunnen vinden voor de verandering binnen ons klimaat.
Kan iemand zich nog herinneren hoe helder de lucht was toen er niet gevlogen kon worden omdat de vulkaan in IJsland was uitgebarsten? We hebben 3 dagen achter elkaar een strak blauwe lucht gehad. Dat zullen we onder het kopje ‘toeval’ moeten wegschrijven want, dit was een vrij unieke gebeurtenis.
Helemaal schrijnend is het dan ook dat de luchtvaart kerosine verstookt die vrij is van belastingen en accijnzen. Deze belastingen worden niet doorgevoerd omdat dit de concurrentie positie tussen verschillende luchthavens zou beïnvloeden. Daarvoor in de plaats betalen verbruikers voor ‘emissierechten’. Dit is een hele vreemde handel waarin de prijs van emissie is gekoppeld aan de schaarste binnen diezelfde handel. Met andere woorden, Al Gore en consorten verdienen waanzinnige bedragen aan de vervuiling van de planeet en niemand die je gaat uitleggen waarom dat nou zo’n fantastisch idee is.
Het laat zich ook makkelijk raden hoe juist die emissiehandel graag investeert in wetenschappers die nog budget zoeken. De hele global warming is een industrie waar niemand beter van wordt als je niet een gesjeesde wetenschapper bent of goeie vriendjes in de handel hebt.

Iedere Euro die we uitgeven moeten we eerst verdienen. Om die Euro te verdienen verbruiken we energie en dat verbruik schaadt het milieu. Dus iedere Euro die we aan deze flauwekul uitgeven werkt contraproductief en de beste beslissing voor het milieu zou zijn om onze overheid drastisch te beperken, de creatie van geld uit het niets en de heffing van rente daarover af te schaffen, zodat we belastingen tot een minimum kunnen beperken en daardoor minder gaan werken.
De bank en de staat zijn dus buitengewoon schadelijk voor onze planeet en we kunnen zonder de bank en de overheid tot een minimum beperken zonder daar iets voor te hoeven inleveren. Een echte win/win situatie zou ik zeggen, een betere beslissing dan op de Partij Voor De Dieren te stemmen of Groenlinks. Zo groen zijn die gasten schijnbaar niet. Kies voor het milieu en stem niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Nederland schendt haar eigen waarden en normen omwille van de godsdienst. Dat blijkt uit de wetgeving rond ritueel slachten. Het onverdoofd slachten van dieren is in Nederland verboden uitgezonderd voor…