Kennedy wist het …

Het was John F. Kennedy die de pers op haar verantwoordelijkheden wees. “De pers heeft de taak het publiek te informeren en te alarmeren over zaken die misgaan. Alleen als dit soort zaken aan het licht komen, kunnen ze gecorrigeerd worden.” De pers is de waakhond van de democratie en, die waakhond is in Nederland vergiftigd met dezelfde belangen als die, die de overheid sturen. Daarom is de MainStream Media in Nederland momenteel stil.
Het rommelt in Nederland, het rommelt in Europa en het rommelt in de wereld. Mensen gaan in Europa de straat op, in Frankrijk demonstreert men tegen de ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt, in Engeland wil men dat Cameron zijn biezen pakt en zo zijn er nog tal van plekken dwars door heel Europa waar de heersende onrust fysieke vormen aanneemt.

Ook Nederland had de straat op moeten gaan. We hebben afgedwongen gevraagd te worden wat wij van het associatieverdrag vonden, we hebben in duidelijke aantallen gezegd dat we het niks vonden en, dan gaat Rutte met Porosjenko praten en is visumvrij reizen tussen Oekraïne en EU-landen een feit geworden. Dit is een punt in dit verdrag dat voor EU-landen alleen maar tot onrust kan leiden en juist dit punt wordt Porosjenko als een opwarmertje meegegeven.
Daaruit blijkt de totale minachting van de Nederlandse politiek en die van Brussel voor de inwoners van Europa. Je bent voor de vorm gevraagd maar, de wet ondersteund niet de gedachte dat er ook naar dergelijke referenda geluisterd dient te worden. Natuurlijk is door onze omhooggevallen geschiedenisstudent gezegd dat het kabinet serieus ging kijken naar de resultaten van het referendum maar, dat waren slechts verzachtende woorden om de euforie niet te laten omslaan in woede. We wisten allemaal dat ons antwoord niet serieus genomen zou worden maar, om meteen het visumplicht in de ring te gooien, dat lijkt een zet in een pokerspel dat Rutte vreemd genoeg zal gaan winnen.

Het visumvrij reizen tussen de EU en Oekraïne biedt EU-landen geen enkel voordeel, hooguit overlast. Dat kunnen we op onze klompen aanvoelen want, we zijn ervaren op dit gebied. We hebben aanvankelijk veel Polen op bezoek gehad en, die vonden hier werk tegen tarieven waar voor Nederlanders afspraken golden die niet voor onze nieuwe Poolse vrienden golden. Hierdoor ontstond een valse concurrentie op de arbeidsmarkt terwijl er ook geen sociale premies werden afgedragen. De markt werd scheef getrokken, terwijl de flexibilisering van de arbeidsmarkt al zorgde dat Nederlandse werknemers volledig in de kou bleven staan.
Vervolgens kregen we daar bovenop de Bulgaren en Roemenen op de stoep. Deze mensen zijn grote concurrenten van de Polen geworden want, de Bulgaren wilden zelfs werken voor belachelijk lage lonen. Dat geeft al de armoede weer waarmee deze landen te kampen hebben. Het gevolg was dan ook dat er steeds meer Nederlandse auto’s zonder sleutel of papieren hun weg vonden richting het oosten van Europa. Later werden auto’s in Nederland zelfs op de stoep van eigenaren gedemonteerd, zodat ze in onderdelen de grens over konden. Het heeft ons niets gebracht behalve een wat dubieuze carrière van VVD politicus van Baalen die zo’n heilig geloof in deze landen had.

Nu heeft Rutte de Oekraïners hetzelfde gegeven als de landen die menig west Europeaan al heeft doen zuchten al hadden ontvangen. Een land van 45 miljoen inwoners die met elkaar in oorlog leven en gezamenlijk 100 miljard Dollar verdienen. Nederland verdient 866 miljard Dollar en verdeelt dat over 17 miljoen hoofden. We hebben drie keer zo weinig mensen en verdienen 8 keer zoveel centen. Hoeveel Oekraïners denk jij dat binnenkort op de stoep staan?
De vluchtelingen crisis is in potentiële aantallen niets vergeleken bij wat ons hier te wachten staat. De media zwijgt in alle talen, totdat men straks moord en brand mag schreeuwen over de incidenten die onherroepelijk gaan plaatsvinden. Er zijn in het verleden genoeg mensen, die langs de route naar het oosten woonden, op gewelddadige wijze beroofd door verse lidstaat genoten. De burgers in EU-landen weten nog niet wat ze overkomen gaat maar, afgezien van het feit dat de arbeidsmarkt geneigd zal zijn van de goedkope aanbieders van arbeid gebruik te maken, zal een golf van criminaliteit een spoor van vernieling door het land trekken en zullen we ons uiteindelijk wenden tot de veroorzaker van deze ellende om onze problemen op te lossen.

Mark Rutte heeft juist het, voor de Europese burger, meest voelbare deel van het associatieverdrag weggegeven aan een oligarch, een crimineel en een oorlogsmisdadiger. Als Rutte hiermee wegkomt, dan is de rest van de deal al rond. Als dit geen mensen in Nederland op de been brengt dan gaat het niet meer gebeuren en is de kans op echt protest tot aan de volgende stap geweken. Je wordt straks onder de voet gelopen bij de buurtsuper door lieden die zwaaien met Oekraïense en Turkse paspoorten. Je gaat steeds meer belasting aan Brussel afdragen en, er komt nog een tijd dat je Brussel’s eigen belastingdienst op de stoep krijgt als je betaling weigert.
We hebben verloren, we laten alles toe omdat we sociaal en tolerant moeten blijven. We zijn versnipperd in ons gedachtengoed waardoor we geen mening meer hebben. We hebben allemaal hetzelfde probleem maar, kijken niet graag naar waar het ontstaat en reageren alleen maar op de symptomen. De één denkt dat de Islam de grote vijand van onze manier van leven is, de ander hoopt alleen dat hij zijn hypotheek kan blijven betalen en de meesten van ons vreten nog steeds de drogreden dat we ‘sociaal’ moeten blijven.

Er is niets sociaal aan een beleid dat mensen in de problemen brengt. Om die hypotheek te kunnen blijven betalen moet je je baan blijven behouden en, dan komt Darwin op de werkvloer. ‘Survival of the fittest’ zal steeds meer gaan gelden, onder de druk van stijgende werkeloosheidscijfers. Onze reserves worden uitgehold door een hoge constante inflatie en daar kun je geen Islamiet de schuld van geven. Het grootste probleem is onze, door de EU aangestuurde, regering. Er bestaat in Nederland geen volksvertegenwoordiging maar, alleen volksmennerij. Je wordt gemend door het clubje dat nog iets bij je losmaakt en die onderhouden je geloof in een kapot en corrupt systeem.
We kunnen dit alleen oplossen als we ons onder het juk van die EU uitwerken. Zonder de bescherming van die EU zijn jongens als Mark Rutte een vaderfiguur kwijt en staan ze naakt tegenover een woedende menigte die om uitleg vraagt. De EU, aangestuurd door grote corporate belangen, heeft Nederland gekaapt met regelgeving en het herverdelen van geld middels subsidies. Dat blijkt uit alles, Brussel beslist, we hebben geen keuze en, het gewoon te vreten. De democratie is vergaan en straks zijn referenda aangaande EU beleid geeneens meer mogelijk. Ze hebben liever niet al die opschudding bij de EU. Liever geen burger die zijn mening kenbaar maakt maar, dat iedere burger het uitgezette beleid gewoon lijdzaam volgt. Je theoretische vrijheid ben je al lang kwijt, als je die ooit hebt gehad, en je praktische vrijheid zie je iedere dag verder als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wil je dat terugdraaien, zullen we eerst de EU moeten verlaten.

De kranten berichten niets omdat er momenteel teveel te zeggen valt. Alle kranten melden vandaag iets over een irritatie die motorclubs teweeg brengen bij justitie. Dit soort clubs zijn misschien wel de grootste vijand van een systeem, dat met bureaucratische middelen een loopje neemt met de laatste rechten van een stelletje lastig te motiveren lijfeigenen. We hadden de Mainstream Media allang de rug moeten toekeren maar, het NOS journaal wordt nog steeds bekeken al heeft de NOS je nooit verteld over het gevaar waaraan je bloot werd gesteld. Zelfs als je het journaal niet meer kijkt, steun je nog steeds zenders die alleen maar met bullshit komen terwijl je alles langzaam verliest dat je ooit als gewoon hebt kunnen beschouwen. Je bent verkocht door je eigen tv omdat het ding je nooit heeft gewaarschuwd voor het paard van Troje dat met de EU is binnengehaald.
Zolang we allemaal met oogkleppen op voor de buis blijven hangen, en hopen dat het morgen weer mooi weer is, zal mooi weer uiteindelijk het enige zijn dat je nog als positief zult ervaren in een wereld waar George Orwell nog zo krachtig voor heeft gewaarschuwd. “1984” van Orwell was science fiction maar, de fiction is er wel af. Het is al tijden hier en nu groeit het in zo’n tempo dat we vlak voor de grote herstructurering staan waarin vele mensen de dood zullen vinden want, we stevenen af op een grote oorlog in Europa. Het wordt tijd dat we onze muil opentrekken, onlangs hebben we de kans gehad en slechts 32,2% was bereid stelling in te nemen en slechts 61,1% had het bij het rechte eind.

referendum

Het wordt de hoogste tijd dat we de waarheid massaal onder ogen gaan zien, ons gaan organiseren en de strijd aangaan. We zijn afwachtend geweest, hebben gehoopt dat alles na de crisis weer beter zou gaan maar, het tegendeel is waar. De beloofde economische groei is alleen maar inflatie gebleken en met een eerlijk financieel systeem hadden we die groei geeneens nodig gehad. Je hebt de banken gered door ervoor te betalen en diezelfde bank heeft sindsdien duizenden gezinnen op straat gezet. De zorg die ouderen verdiend hebben en aan de commercie verkocht en, ondanks dat we nu vier keer zoveel betalen werken er te weinig mensen op teveel bejaarden. Als jijzelf zorg behoevend bent, ga je financieel kapot aan de kosten van je medicijnen maar, je bent verplicht van dit systeem deel uit te maken, anders komen ze het bij je halen. Straks komen mensen uit Oekraïne die betere levensomstandigheden hier zoeken. Dat is begrijpelijk maar, kunnen we dat betalen?
De spanningen in dit land zullen verder toenemen, terwijl de overheid met veel geld gesponsorde terroristen bestrijd. We zullen overspoeld worden met mensen die denken dat ze hier hun geluk gaan vinden en als ze dat niet vinden, hebben we een probleem. Zelfs als ze werk vinden zullen de mensen die nu in de bouw of de schoonmaakbranche nog een paar centen verdienen hun werk verliezen. Het is niet zo lastig om je te kunnen voorstellen waartoe dit gaat leiden. Wil je dat?  

Denk na, de waarheid is minder complex dan de leugens eromheen. Iedereen die voor 1986 geboren is kent de uitdrukking: “De Russen komen”. Oekraine hoorde toen nog bij Rusland en, vanuit die wetenschap, komen de Russen alsnog.

EC-EU-enlargement_animation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Frans Timmermans ziet niets in een Nexit referendum, echt veel meer argumenten voor een dergelijk referendum lijken dan al niet meer nodig. Alles wat jankende Frans voor Europa goed acht…