MH-17 een moordcomplot?

Het MH-17 rapport van de onderzoekscommissie is afgelopen week verschenen en dan laait het hele MH-17 vuur weer op. Het rapport heeft niets nieuws onthuld. Men heeft vrij gewichtig een frame met het model van een Boeing 777 getoond, waar volgens de makers een enorme hoeveelheid werk in is gaan zitten maar, geef een paar MTS-ers wat materiaal en in twee weken heb je exact hetzelfde staan. Het geheel was keurig gedaan maar, dat we hier meer dan een jaar op hebben moeten wachten is ronduit belachelijk te noemen. Daar hebben we nog maar weinig geluiden over gehoord maar, we hebben 14 maanden moeten wachten op een boekje met een gelijmde kaft waarin geen echte onthullingen worden gedaan.
Waarom pikken wij dat? Waarom nemen wij genoegen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Men durft daadwerkelijk vast te stellen dat de slachtoffers weinig geleden hebben. En wij gaan zonder verdere informatie aangaande de toedracht van deze terroristische daad weer naar huis? Waarom laten wij ons wederom met een kluitje in het riet sturen, terwijl de hele natie langs de weg stond te janken toen er lijkenauto’s vanuit Eindhoven naar Hilversum reden met menselijke restanten? Weten we niet meer wat we voor het publiceren van het onderzoeksrapport al wisten?

Waarom is het zo belangrijk aan te kunnen tonen dat het een BUK-raket geweest moet zijn die MH-17 heeft neergehaald? De separatisten in Oost-Oekraïene hadden namelijk pas een maand voor het incident de beschikking over BUK-raketsystemen. Die hebben ze op het leger van Kiev buit gemaakt op de dertigste juni voor het incident. De separatisten beschikten echter niet over vliegtuigen dus, die BUK’s zijn eigenlijk door Oekraïne aan de separatisten geleverd.
Dit schept de theoretische mogelijkheid dat de separatisten MH-17 hebben neergehaald. De separatisten zijn in de val getrapt door met een betrekkelijk gemak wat van die BUK’s van het leger van Kiev afhandig te maken. De BUK-raket is de enige mogelijkheid dat de separatisten de schuld kunnen krijgen voor het neerhalen van MH-17. We gaan totaal voorbij aan het feit dat Kiev geen enkele strategische reden leek te hebben om met die BUK’s langs het front te rijden.
Als de separatisten die BUK’s hadden laten rijden, dan was MH-17 niet neergehaald. De separatisten hebben met het veroveren van de BUK installaties zichzelf al in het verdachten bankje geplaatst voordat de daad gepleegd was. Zij hebben Kiev de mogelijkheid gegeven hen een internationaal verafschuwde daad in de schoenen te schuiven ten behoeve van een politiek doel.

We weten ook allemaal dat de MH-17 van de officiële vluchtroute is afgeweken. De ware toedracht en redenen kennen we nog steeds niet. We hebben geen verslagen van de gesprekken tussen MH-17 en de verkeerstoren in Kiev, hetgeen toch een essentieel onderdeel is in een onderzoek naar de toedracht van ieder vliegtuigongeluk.

vluchtroute Mh-17
De mensen die deze gesprekken hebben gevoerd zijn nooit gehoord en na die tijd nooit meer gezien op hun oude werkplek. Het onderzoeksrapport doet niets met deze opmerkelijke informatie en dat is niet een hele dikke min voor deze rapportage maar, dat maakt ook de totstandkoming van dit rapport tot een dubieuze zaak.

Verder is er geen onderzoek gedaan naar het vluchtpad van de bewuste BUK-raket. Het lijkt mij bijzonder interessant te weten van waar dat ding is afgeschoten. Geen woord daarover en we weten allemaal dat dit soort raketten een behoorlijk rookspoor achterlaten dus, aan de hand van de satellietfoto’s van de VS zou toch met gemak moeten kunnen blijken waar die raket vandaan kwam. Dat deze informatie cruciaal is hoeft niemand uitgelegd te krijgen maar, het rapport blijft weg van de zoektocht naar deze informatie.
Dat er een jachtvliegtuig van Kiev in de buurt van MH-17 was, is lange tijd door Kiev ontkend. Dat dit wel belangrijke informatie is, is ondanks talloze getuigenverklaringen altijd door de autoriteiten ontkend. We hebben aanvankelijk de Russische radarbeelden gezien waarop het toestel al was geïdentificeerd maar, deze beelden zijn door de hele wereld genegeerd omdat het een BUK moest zijn. De separatisten hadden geen vliegtuig maar een BUK gekregen …

Vervolgens is dit rapport tot stand gekomen onder de controle van de landen die slachtoffers hadden onder de passagiers van MH-17. Normaliter is daar natuurlijk ook het land bij betrokken waar het ongeluk heeft plaatsgevonden maar, in dit geval kon dat natuurlijk niet. Oekraïne is niet alleen het land waar zich deze gebeurtenis heeft voorgedaan maar, ook één van de potentiële daders. Dat dit hetzelfde is als een verdachte actief te betrekken in een moordzaak waarin hij een potentiële dader is, lijkt ons allemaal te zijn ontgaan. Sterker nog, er is zelfs een verdrag waarin alle partijen hun veto mogen uitspreken over de te publiceren informatie. Dus, wordt er een vingerafdruk van Kiev op het moordwapen gevonden, kan Kiev ervoor kiezen dit bewijs te vernietigen.

Als we dan de vraag durven te stellen over wie er wat te winnen had slachtoffer te mogen spelen en een ander het boetekleed te laten dragen, dan had de regering van Kiev hiermee een enorm voordeel te behalen. Dat voordeel van Kiev is ontstaan vanuit een druk van de EU en de VS. De inname van de Krim door de Russen en de onafhankelijkheidsstrijd van Oost Oekraïne zijn voorvallen die zowel de EU als de VS aardig in de vingers snijden.
Oekraïne is de speelbal geworden van de nieuw opgelaaide koude oorlog tussen de Russen en het westen. De Russen spelen niet mee met het geopolitieke spel van de Amerikanen. De Russen accepteren de mono-pole wereld niet die als strijd voor democratie door de VS en consorten gevoerd wordt. Zo heeft Putin na het krijgen van de macht in Rusland de roof vanuit het westen op de Russische burger gedeeltelijk ongedaan weten te maken. Hij heeft de door Jeltsin gestarte uitverkoop van Russisch staatsgoed gedeeltelijk weten terug te draaien en hij heeft de Russische economie zelfs vrij weten te maken van het IMF en de Wereldbank. Daar zijn zij, die de controle over het geld hebben en daarmee de wereld besturen, niet van gediend. Daarom moeten de Russen op de knieën worden gedwongen want, die Russen zijn daarmee een gevaar voor het systeem dat de totale macht over de wereld probeert te grijpen.

Met de Duitse eenwording hebben de Russen afspraken gemaakt met de Duitsers. Die afspraak was simpel; geen verdere uitbreiding op het afgestane grondgebied van NATO troepen richting de Russische grenzen. Iedereen ging akkoord en vervolgens is die afspraak gebroken. Overal langs de Russische grenzen noemt de NATO zich nu “thuis”. De Russen zijn omsingeld door de westerse militaire macht terwijl we iedere keer nog graag geloven dat Rusland de ‘agressor’ is.
Dat moet de ramp met MH-17 ook laten zien. De Russen worden hier als agressor neergezet. De Russen steunen ‘rebellen’ in een land waar, onder de vlag van de EU, een coupe is gepleegd. De EU heeft een hele kwalijke rol moeten spelen in dit geopolitieke spel. De VS zat sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie al te roeren in de politiek van Oekraïne. Dit heeft al eerder bijna tot een burgeroorlog geleid en gaat nu de geschiedenis in als de Oranje revolutie. De gronden voor dit gebeuren lijken terecht, het ging hier om verkiezingsfraude maar, het heeft een regime aan de macht gebracht die Oekraïne ook weer in de uitverkoop gooide. De oligarchen voelen zich net zoals ten tijde van het Rusland van Jeltsin meer op hun gemak in een wereld van westerse invloeden. Na de Oranje revolutie heeft de toen gekozen regering ook meteen het IMF binnen gehaald en met dat geld nog meer westerse invloed in die oligarchie gekocht.

De economie verslechterde zich omdat het geld maar één kant op vloeide. Daarop is de pro-Russische president van voor de Oranje revolutie, Janoekovytsj, opnieuw aan de macht gekomen. Daar waren de oligarchen minder gelukkig mee en die zijn vervolgens een enorme propaganda begonnen over een verdrag met de EU. Het associatieverdrag met de EU heeft een cruciale rol gespeeld in de nu in Oekraïne heersende burgeroorlog.
Het publiek is grootschalig beloofd dat met dit verdrag zij bij de EU zouden gaan horen. Er zijn gouden bergen beloofd en Janoekovytsj heeft lang de schijn moeten ophouden in de onderhandelingen rond dit verdrag mee te gaan. Uiteindelijk heeft hij niet getekend en dit was voor de burger, vooral jonge mensen, een onbegrijpelijke daad. Ze zijn gaan demonstreren en ze hebben steeds meer aanhang gekregen. De media heeft hieraan zoveel aandacht gegeven dat steeds meer mensen met hen het aftreden van Janoekovytsj gingen eisen. De mondiale media aandacht richtte zich steeds meer op de Oekraine. Niet omdat men persé EU-lidstaat wilde worden, maar omdat de regering zo ontzettend veel geweld gebruikte om de demonstraties neer te slaan.

De volksopstand welde verder op en richtte zich nu tegen het overheidsgeweld, waarop Janoekovytsj Oekraïne heeft moeten ontvluchten. Vervolgens kwam Porosjenko aan de macht en die heeft bijna als eerste politieke daad het vrijhandelsverdrag met Oekraïne ondertekend. De demonstranten waren enorm blij want, nu konden zij van al het goede dat de EU hen ging brengen gaan genieten.
Vervolgens heeft Rusland de Krim ingenomen. De Krim heeft voor de Russen een strategisch belang dat zij niet konden overhandigen aan een regering die middels een coupe aan de macht is gekomen. Oost Oekraïne wilde bij Rusland horen en dat leverde een groot probleem op want, precies daar bevinden zich de gasvelden waar alle grote westerse oliemaatschappijen al licenties voor hadden getekend. Daar lag ook één van de belangen van de EU dus, werd er door Kiev militair ingegrepen.
De vrijheid en welvaart van de EU die de Oekraïense jeugd beloofd was keerde zich tegen haar eigen burgers voor de belangen van het westen. De regering van Kiev had echter grote moeite om het gebied van de separatisten in handen te krijgen. De regering van Kiev kon hulp gebruiken van de NATO landen en, om militaire steun van het westen acceptabel te maken, is MH-17 uit de lucht gevallen.

Nu moet echter alleen nog bewezen worden dat de separatisten dit gedaan hebben. Oekraïne had direct allerhande bewijslast uit de kast getrokken. Zo was daar een telefoon gesprek tussen een separatist en een Russische kolonel waarin letterlijk werd gezegd dat de separatisten een ‘foutje’ hadden begaan. Kiev kon met gemak bewijzen dat de separatisten over de middelen beschikten want, die hebben ze zelf geleverd. Dat de separatisten geen enkel politiek of ander doel hadden om tot deze daad over te gaan wordt volledig genegeerd. Nog voordat de OVV (onderzoeksraad voor veiligheid) van start ging met het opstellen van het onderzoeksrapport, is door de getroffen landen, inclusief Oekraïne, een geheimhoudingsverdrag ondertekend. Ook dit pleit wederom niet voor de Westerse zaak.

Er zijn tal van bewijzen die een andere richting op wijzen maar, als de daders de separatisten moeten worden, dan zal het westen haar best blijven doen om toch naar de ‘Russische separatisten’, zoals ze al steeds vaker genoemd worden, blijven wijzen.

Ik zou ook iedereen willen aanraden om te kijken naar de Netflix documentaire “Winter on Fire”. Daarin wordt akelig duidelijk hoe onder de druk van EU propaganda deze crisis is ontstaan en, hoe de Oekraïense burgers een totaal ander idee hebben gekregen van het associatieverdrag als de Europese burger wordt voorgespiegeld.

Ik sympathiseer met de mensen in Oekraïne omdat zij, ongeacht aan welke kant van dit conflict zij staan, net zo bespeeld worden als wij. Het belang en de inhoud die zij hebben ingepompt gekregen over dit verdrag lijken, na het zien van die documentaire, nogal te verschillen van wat wij te verstaan hebben gekregen. Aan de andere kant is het wel een bijzonder goed geproduceerde docu en, doet vermoeden dat het nodige aan subsidiegelden beschikbaar is gesteld om de productie mogelijk te maken.
Zolang we ons laten leven door de propaganda, kunnen we nooit de waarheid achter dit soort zaken zien. De waarheid is dat onze overheden geen enkel respect hebben voor menselijk leven en altijd over lijken zullen gaan om hun doelen te bereiken. Loop je niemand voor de voeten, dan kun je prima verzanden in je eigen kleine persoonlijke problemen maar, loop je de macht teveel voor de voeten, dan is die macht bereid om de levens van tienduizenden te offeren. Bij dat soort getallen is 300 niets. 300 mensen hebben de dood gevonden aan boord van MH-17. We noemen ze slachtoffers en, dat is precies wat ze zijn. Ze waren al geofferd voordat ze aan boord van dat vliegtuig stapten.

17 gedachten over “MH-17 een moordcomplot?

 • 19/10/2015 om 13:38
  Permalink

  Je schrijft in het begin van je relaas waarom wij mensen het zomaar pikken. Hierop wil ik wel tegen in verweer gaan. Ik pik dit ook niet zomaar. Het wordt mij opgedrongen, net als jij en miljoenen Russen die een heel ander verhaal publiceerden wat ik veel geloofwaardiger vind en ook niet gehoord wordt in de internationale boevenbende!
  Democratie is de dictatuur van 50% + 1 over de rest, en als je de laatste stem bureau gangen nagaat vraag ik me die meerderheid ook af?

  Over de Agressie van Rusland, kon je laatst ook weer vragen stellen?
  https://www.youtube.com/watch?v=Gp5SGViUUVs#t=11
  Agent probeert dure misdaad Mercedes inmiddels poging tot moordwapen te stoppen in Moskou.
  In Amsterdam had de bestuurder al een partoonlading kogels in zijn hoofd gehad van oom agent hoor!
  Rusland is volgens mij helemaal niet zo agressief, en ja, als ze dan boos zijn, dan moet je duiken. Zie ISIS Syrië anno nu, en Duitsland 1945.
  De geallieerden wisten niet hoe snel ze D.Day moesten beginnen om te redden wat er te redden viel. (Gelukkig )voor Europa kwamen ze nog net op tijd halverwege Berlijn. De bevrijding van NL was een HOAX. een gehaaste corridor naar Berlijn.

  Beantwoorden
 • 19/10/2015 om 10:45
  Permalink

  Het vliegtuig is afgeweken van de koers die minimaal 20 vliegtuigen daarvoor wel hebben genomen. Nergens wordt beweerd dat het vliegtuig een illegale route heeft gevlogen, terwijl hier achteraf wel de vraag is gesteld of het wel zo’n verstandige route was. We weten niet hoe het besluit tot stand is gekomen dat het vliegtuig deze van overige vluchten afwijkende koers heeft genomen dus, is het interessant om, zoals men in de link aangeeft, de verkeersleiding in Kiev te ondervragen. De mevrouw die MH-17 door het Oekrainse luchtruim heeft begeleid is sindsdien nog niet bevraagd.
  100% legaliteit maakt niets goed. Er is communicatie geweest tussen Kiev en MH-17, de Oekrainse geheime dienst heeft direct na de crash de VL in Kiev gereinigd van alle data aangaande MH-17 dus, genoeg redenen tot vragen.
  Hoe denk jij als luchtvaart expert dat de koerswijziging van MH-17 tot stand is gekomen?

  Geloven moet je verder maar in de kerk doen. Doe ermee wat je wilt. Dit is geen technisch rapport over de totale vlucht maar, geeft context aan algemeen verkrijgbare info. Wat wel belangrijk is heb je schijnbaar gemist.

  Beantwoorden
 • 19/10/2015 om 10:21
  Permalink

  Eerst iets over luchtvaart kennen voor je er over schrijft, zou ik zeggen. Een vliegtuig op die hoogte spreekt niet met de verkeerstorens. Het vliegtuig zat op een 100% legale route, boven de no-fly zone… Als ik dit lees moet ik de rest van je artikel dan geloven?

  Beantwoorden
  • 19/10/2015 om 11:51
   Permalink

   ik meen me stellig te herinneren dat vlak nadat de ramp had plaatsgevonden er een bericht was dat er vanuit de verkeerstoren iemand het vliegtuig verteld had af te wijken en lager te gaan vliegen..(….)

   Dat zou opzet kunnen verklaren.Veel financiele belangen mee gemoeid en een invasie vanuit het Westen met het vliegtuig als aanleiding om de separatisten weg te vegen zou dan in logisch lijn liggen ( Mac Cain in de VS had dergelijke taal, nadien is hij voor schut gezet door Trump en is zijn “oorlogsdeskundigheid” als militair held naar de achterkamer verhuisd..hij was immers alleen maar krijgsgevangene geweest..maar hield wel van de hem toebedeelde militaire glorie..)

   De hetze tegen de Russen was destijds volop aan de gang en worden later onder invloed van de VS door de EU uitgebreid met boycots en treiterijen
   EU leiding als kleuterklas van smiespelende kinderen..en MSM die daar maar wat graag aan meededen. De Russen zijn onbetrouwbaar (…) en deugen niet..(of zijn ze juist betrouwbaar in de hen toebedeelde onbetrouwbaarheid)

   Van begin af aan was het natuurlijk al duidelijk dat de”onderste” steen van Rutte niet meer zou worden dan show en indrukken/manipulatie, het geheel moest vol ornamenteel vertoon -als idee voorgesteld door begrafenisondernemers en meteen door ons politieke volkje als enorme uitkomst overgenomen)gaan verlopen en de uitkomst stond toen in grote lijnen al vast.
   Er is gewoon gewerkt vanuit een framing en daar is ‘bewijs”bij gezocht n binnengeinterpreteerd.(Amerikaanse stijl)
   Politiek correct afgewerkt. de vuile handen onder verwijzing richting Russen, alles politiek correct en over 25 jaar horen we dan welke smeerlappen hier aan hebben meegewerkt

   Wat bij de eerste foto’s helder was, bleek later ook niet meer terug te komen.
   Als en iets ontploft, dan scheurt alles open..en aan barrels
   De kogelgaten.glad inschot en uitgebogen franje aanade binnenkant, zijn nooit meer ter sprake gekomen.
   De afmetingen zijn van boordgeschut (straaljagers)( verhaal van ene Duitse expert..)

   Het rapport lijkt niets anaders dan ene politiek rapport..brengt niets nieuws en laat een aantal dingen achterwege..vooral als het niet goed valt in het politieke verhaal.

   Dat Rusland de toegewezen rol niet accpeteert lijkt me heel begrijpelijk.

   Beantwoorden
  • 22/10/2015 om 16:07
   Permalink

   Dat is dus “bij deze” net zo wetenschappelijk vastgelegd als dat hele MH17 rapport door de vriendjes.

   Beantwoorden
  • 22/10/2015 om 16:09
   Permalink

   Beste Geert Barts,
   Dat is dus “bij deze” net zo wetenschappelijk vastgelegd als dat hele MH17 rapport door de vriendjes.

   Beantwoorden
 • 18/10/2015 om 14:35
  Permalink

  Beste auteur, ik zou graag alles in dit artikel willen aannemen, het komt namelijk over als een erg logisch geheel. Ik mis echter bronvermelding, ik zou deze graag terugzien in uw artikel, als dit niet mogelijk is zou in ook zeer ontvankelijk zijn voor enkele andere bronnen over dit onderwerp of een artikel dat zich wel van een bronvermelding bedient.

  Beantwoorden
  • 18/10/2015 om 23:07
   Permalink

   Allereerst bedankt voor je reactie.
   Bij deze is middels het toevoegen van links die wijzen naar bronnen die met het gebruik van Google te vinden zijn, gehoor gegeven aan je wens. Overigens is het beter om zelf te zoeken naar die bronnen en zelf de informatie te verifiëren. Ik ben van mening dat een lezer zichzelf mag overtuigen ipv zich te beroepen op bronvermeldingen die simpelweg bij de tekst gekozen kunnen worden. Het is die eigen verantwoording en de moeite die we willen steken in een eigen waarheidsvinding, die we in het verleden al zoveel verzaakt hebben dat er behoefte is gebleken aan een alternatieve media.
   Een actief participerende lezer neemt deel aan een proces en laat zich niet beperken tot de hem voorgeschotelde bronnen. Alle gepubliceerde informatie is voor ons allemaal vrij toegankelijk dus, lees het stuk en doe je eigen onderzoek. We hebben ons lang genoeg van alles laten voorkauwen en het wordt tijd dat we zelf gaan bepalen wat plausibel is en wat niet. Veel informatie verdwijnt. Zo zijn er kranten artikelen niet meer te vinden en, die gebruik ik het liefst bij bronvermeldingen omdat die juist dat geaccepteerde tegenovergestelde geluid leveren.
   Zomaar iets aannemen omdat het plausibel klinkt is een dubieus argument om iets mee aan te nemen. De feiten in dit stuk aangaande de BUK installaties van de separatisten zijn van een ondergeschikt belang aan het politieke klimaat wat ten grondslag ligt aan het lot van MH-17. Net zoals 9/11 gebeurt niets zomaar. Want zeg nou zelf, een stelletje coke snuivende, bezopen hoerenlopers zijn geen jihadisten die de volgende dag met katers nog even een stelletje Boeings in gebouwen vliegen binnen de streng bewaakte grenzen van de VS.
   Mocht je ook daarover een andere mening zijn toebedeeld dan verwijs ik je graag door naar het gehele internet en de google zoekmachine.

   Bedankt voor je reactie, ik ben je gedeeltelijk tegemoet gekomen.

   Beantwoorden
 • 18/10/2015 om 08:29
  Permalink

  Er is geen vliegtuigongeluk geweest dat zo zwaar gepoliticeerd is als vlucht MH-17. Al na drie uur wisten Obama, Merkel , Rutte en hun ministers van BuZa wie de dader was: Putin. Reeds de volgende dag brulden de staats-media: “Putin hat mein Sohn ermordet!”. Maar als er ook maar een spat van bewijs was geweest dan hadden ze dat echt wel op tafel gelegd. Dat konden ze niet.

  Omdat een BUK-raket een vet en minutenlang zichtbaar spoor langs de hemel trekt heb ik voorlopig de grootste moeite te geloven dat het hier een grondaanval betreft. Blijft over een raket-beschieting door een bekend (want dienstopdracht) jachtvliegtuig waarvan ook de vlieger bekend is. Doordat het onderzoek naar de ware toedracht rond het neerhalen van de Boeïng zo ontzettend lang op zich laat wachten is bij mij slechts de indruk gewekt dat we hier te maken hebben met een mislukte poging van de NATO om de georganiseerde veenbrand in Oekraïne verder uit te breiden tot een wereldbrand van formaat. Om voor de zoveelste keer te mogen spelen met vuur in het bos van een ander.

  Rest het Mark Rutte en Frans Timmermans om de om het leven gekomen passagiers en hun familieleden van harte te bedanken voor hun toffe hulp aan de NATO.

  Beantwoorden
  • 19/10/2015 om 14:00
   Permalink

   Ik dacht ook dat de piloot van het jachtvliegtuig postuum was geëerd door de Oekraïne president

   Beantwoorden
   • 19/10/2015 om 14:45
    Permalink

    Ik doe dat vaker Johan, precies om die irritatie los te maken bij een groep die minder alert is dan jijzelf. Het wordt ons inderdaad opgedrongen omdat wij ons niet binnen die 51% begeven. Het is een manier om mensen betrokken te krijgen en, irritatie werkt altijd beter dan lieve woorden. Het was beslist niet tegen de mensen gericht die betrokken zijn bij de berichtgeving en inhoudelijk reageren op argumenten. Juist niet. Maar, tegenwoordig moet je eerst mensen bijna beledigen wil je nog iets van hun aandacht kunnen vangen. Vandaar die zin.
    Ik was deze Oekrainse onderscheiden piloot helaas vergeten. Dankjewel voor de aanvulling.

    http://joostniemoller.nl/2015/01/brekend-beschuldigde-oekraiense-piloot-kreeg-onderscheiding-mh17/

    Beantwoorden
    • 23/10/2015 om 19:18
     Permalink

     Ik wist al eerder dan Davis, Merkel en Rutte wie de daders waren, de Jezuïeten namelijk.
     Door middel van een betrouwbare derde partij natuurlijk.
     Die partij zijn dan pauselijke Ridders en broederschappen binnen de NAVO en Brics constructies en hun geheime diensten.

     Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
9/11 was een vreselijke en vooral live in beeld gebrachte gebeurtenis die een golf van geweld heeft gebracht. De emails van Tony Blair bewijzen dat een jaar van te voren…