Oorlog binnen de EU

Wat betekent het voor ons als een land binnen de EU in oorlog verkeert? Oorlog slaat de laatste jaren met zijn tam tam steeds harder en steeds dichterbij. De EU heeft al talloze keren vliegertjes opgelaten over een Europees leger. Onlangs hebben Christendemocraten de wens uitgesproken om militair in te grijpen in Syrië terwijl er nog een nieuwe EU-bondgenoot in oorlog op onze handtekening wacht. Als het aan de EU en de Nederlandse regering ligt gaan we instemmen met het toetreden van Oekraïne aan de EU. Dit lidmaatschap mag dan wel in een handelsverdrag verpakt zitten maar, het zal ons verwikkelen in zaken die we hadden kunnen zien aankomen. Wij weten het, maar de politiek vindt onze stem niet relevant genoeg om te laten klinken. Wij willen een referendum en wat we daarvoor nodig hebben is slechts 300.000 handtekeningen voor 28 september. Dit initiatief wordt door de website geenstijl geïnitieerd en wij willen nog een keer aandacht schenken aan een laatste kans om te bewijzen dat we in een nog steeds democratisch land wonen.

We kunnen tot 28 september stemmen op het houden van een referendum over het EU associatieverdrag met Oekraïne. Het associatieverdrag wordt gepresenteerd als een vrijhandelsakkoord maar, ondertussen telt dit verdrag wel 323 pagina’s. Jean Claude Juncker heeft tegengesproken dat dit een toetredingsverdrag is maar, is er nog wel een basis om iets te vertrouwen dat uit de EU afkomstig is?
Kijken we naar de voorgeschiedenis van dit verdrag, dan was het al bijna in november 2013 getekend, maar toenmalig president Janoekovitsj van Oekraïne zag daar op het laatste moment vanaf. Het verdrag verplichtte Janoekovitsj tot het doen van politieke en juridische hervormingen hetgeen al een heel andere smaak heeft dan een vrijhandelsverdrag. Een vrijhandelsverdrag haalt administratieve en financiële barrières weg tussen de in het verdrag gebonden landen om beide goedkoper hun waar in het andere land te kunnen slijten. Dat betekent wel dat je juridisch dezelfde taal moet spreken maar, als je handelspartner zich ook meteen met je politiek bemoeit heeft is dat niets meer dan een schending van je soevereiniteit als land.

Onze soevereiniteit is bijna verdwenen. De politici waarop we zo fanatiek hebben gestemd, hebben al ons zelfbeschikkingsrecht als land vergeven aan een orgaan dat niets te doen heeft met de democratische waarden waarmee we allemaal zijn opgegroeid. Nederland is weggegeven aan het grote bedrijfsleven en de tweede kamer heeft zichzelf gedegradeerd tot de backoffice van de Europese commissie. De EU geeft onze politici aanwijzingen in welke richting wij gaan en zij zijn hier slechts om dit beleid aan ons te verkopen.
Janoekovitsj zag de bui al hangen en heeft zijn land voor deze grote fout willen behoeden door niet te tekenen. Dit heeft geleid door een kritiek uit de oppositie van de Oekraïense regering en gesteund door de EU is president Janoekovitsj begin 2014 uit Oekraïne verdreven. De EU heeft een politieke coupe gesteund na het niet tekenen van het ‘vrije handelsverdrag’. Sinds die tijd leeft de Oekraïense burger in een land dat in oorlog is met zichzelf en al tienduizenden mensen het leven heeft gekost.

Nadat de met een staatsgreep aan de macht gekomen president Porosjenko het verdrag heeft ondertekend, hebben de Oekraïense en het Europese parlement het verdrag goedgekeurd. De laatste stap die genomen moet worden om het verdrag in werking te stellen gebeurt door de goedkeuring van alle EU-lidstaten onder het verdrag te zetten.

Er zijn genoeg redenen om dit verdrag als Europese burger niet te willen:

 • Ten eerste is Oekraïne een land in oorlog. Oorlog is een zeer dure aangelegenheid. Je verstookt geld om alles te slopen, dus de handelswaarde van   een land neemt alleen maar af.
 • Ten tweede gaat dit land wel gebruik maken van EU subsidies als het aan de door de EU gestelde politieke en juridische normen en waarden voldoet. (dat is vast ergens tussen pagina 1 en 323 te vinden.)
 • Het is nog steeds niet duidelijk wie MH-17 heeft neergehaald. Er zijn twee hoofdverdachten waarvan we met de één in Europees verband een handelsverdrag aangaan terwijl we de Russen nog steeds economisch boycotten voor het innemen van de Krim.
 • We mengen ons middels dit verdrag in de politiek van een land in burgeroorlog. Voordat je het weet sturen we troepen naar een oorlog tegen burgers terwijl we in dit land niets te zoeken hebben.
 • De reden waarom men dit verdrag onder andere zo graag wil is om EU grondgebied uit te breiden, zodat we daar op termijn de bevolking mee kunnen laten betalen aan de Euro. De Euro moet namelijk in massa blijven groeien omdat we zonder die groei de rente van de al gecreëerde Euro’s niet meer kunnen betalen.
 • Natuurlijk zijn daar de gasvelden waar nu zo hevig om wordt gevochten. Die bevinden zich hoofdzakelijk in het oosten van Oekraïne. Sinds de Russen een keer de kraan hebben dichtgedraaid zijn we als Europese gemeenschap naarstig op zoek naar gas en Oekraïne heeft genoeg als ze controle over oost Oekraïne kunnen krijgen. (ook hier zouden we als Europese gemeenschap ons zomaar terug kunnen vinden op de slagvelden rond Donetsk)
 • Als we zover zijn dat we oost Oekraïne heroveren op de separatisten, zullen we onszelf tegenover de Russen vinden op de Krim. Dit gebied heeft voor Rusland een belangrijk strategisch belang en Rusland zal om de Krim vechten als dat nodig is. Dan vinden we ons plotseling terug in een oorlog met de Russen. Iets waar het westen het afgelopen jaar zeker op stuurt. Dit verdrag brengt ons nog dichter bij die oorlog die met gemak kan uitgroeien tot een derde wereldoorlog.
 • De Oekraïense burger zal zonder visum in de EU kunnen verblijven. Dit zal in de praktijk een massale uitstroom uit dit land betekenen. Wie wil er in een arm land dat in oorlog is leven als je gewoon je boeltje kunt oppakken en verhuizen naar een land dat je meer economische kansen biedt?
 • Dit verdrag verandert ook weer iets in de structuur van de EU. Er komen nieuwe organen om dit verdrag heen. Nog meer beslissingsplatformen die buiten de democratie om beslissingen gaan nemen die in theorie kunnen ingrijpen op het leven van iedere Europese burger.

Als iets blijkt, dan is het dat Juncker een leugenaar is. Oekraïne wordt geen lid van de EU maar het verdrag kent wel veel belangrijke karakteristieken van een EU lidmaatschap. Zeggen we niets dan komt Oekraïne bij de EU met alle potentiële gevolgen van dien. Eenzelfde retoriek kennen we als het verschil tussen de Europese grondwet en het verdrag van Lissabon. Achteraf ging het om één en hetzelfde document. Tegen de grondwet hebben we “NEE!!” gezegd in een referendum en vervolgens heeft Balkenende snel het verdrag van Lissabon ondertekend.
Welke Europese burger zit te wachten op nog meer Europese ballast in een tijd dat we overspoeld worden met vluchtelingen van een oorlog waar onze bondgenoten de aanstichters van zijn? Diezelfde aanstichters proberen ons al een tijdje te motiveren met de Russen ruzie te maken zonder dit openlijk te steunen door aan datzelfde boycot deel te nemen. Omtrent Oekraïne bestaan zoveel leugens, aangevuld met die rond de toedracht van de ramp met MH-17. De EU wil de Oekraïne al een hele tijd binnen de poort hebben en dat heeft geresulteerd in een burgeroorlog. Alleen dat zou al een reden moeten zijn dit referendum te tekenen.

Het is tijd dat de EU minimaal pas op de plaats maakt. We zouden als Europese burgers gewoon moeten ophouden de EU te laten bestaan. We hebben niets dan ellende van die EU gehad op wat administratief gedoe langs onze grenzen na. We kunnen zonder de EU ook tot handelsverdragen met andere landen komen, daar hebben we de EU niet voor nodig. We zouden zeker geen politieke eisen aan onze handelspartners mogen stellen als we onze eigen zaken niet eens op orde hebben. Vinden we dat landen de mensenrechten schenden, dan kunnen we besluiten geen zaken met die landen te doen maar al dat soort beslissingen moet je vanuit de soevereiniteit van je eigen land kunnen maken. Onze politiek zwijgt in alle talen en het wil graag zonder tegenspraak dit verdrag zijn doorgang laten vinden. Dit verdrag en de manier waarop het tot stand komt, is een verdere inbreuk op ons zelfbeschikkingsrecht als land. Vanuit onze naam worden er deals gesloten waar we helemaal niet achter staan om het eenvoudige feit dat niemand ons nog vertelt wat er speelt op het Europese toneel. Zolang we van niets weten kunnen we er niet tegen in verzet komen en de schijndemocratie blijft overeind omdat dit soort verdragen wel gepubliceerd worden. We hebben dus allemaal de mogelijkheid gehad er kennis van te nemen en wie zwijgt, stemt toe. Dat is de Europese democratie ten voeten uit en daartegen kunnen we via dit referendum nog in het verweer komen.

Het “Geen Peil” referendum is door politiek Den Haag zeer negatief ontvangen. Men is als de dood gedwongen te worden Nederland verantwoordelijk te maken voor het ploffen van dit verdrag. Alleen dat zou al een reden moeten zijn te tekenen. Laten we eens één keer zien dat we dwars kunnen zijn, dat we niet klakkeloos accepteren dat de democratie verkracht wordt door een stelletje machtswellustige bureaucraten. Laten we massaal tekenen en één keer laten zien dat Nederland zich wél kan verzetten als een land dat zijn eigen waarden en normen kent, en dat de EU die met handen en voeten de laatste decennia heeft getreden. Tekenen kan online via teken.geenpeil.nl.

Met dank aan http://ommekeer-nederland.nl/ voor de video, een interview van Tilasmi Frigge.

4 gedachten over “Oorlog binnen de EU

 • 06/10/2015 om 15:49
  Permalink

  Verdrag van Maastricht;

  Artikel 11

  1.De instellingen bieden de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden.
  2.De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld.
  3.Ter wille van de samenhang en de transparantie van het optreden van de Unie pleegt de Europese Commissie op ruime schaal overleg met de betrokken partijen.
  4.Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen.
  De procedures en voorwaarden voor de indiening van een dergelijk initiatief worden vastgesteld overeenkomstig artikel 24, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  Meer als 400.000 handtekeningen alleen al in Nederland, dan moet die 1.000.000 Europees gezien
  een eitje zijn! De volgende stap?

  Beantwoorden
 • 09/09/2015 om 11:46
  Permalink

  Het kost geen postzegeltje meer Johan, Geenstijl heeft daar een weg omheen gevonden. Je kunt via de link digitaal je stem laten horen.

  Beantwoorden
 • 09/09/2015 om 09:22
  Permalink

  Heerlijk om eens de dag te beginnen met een eerlijk en duidelijk Statement! Hier hoefd niets Meer aan toegevoegd te worden!

  Beantwoorden
 • 09/09/2015 om 08:18
  Permalink

  De derde wereld oorlog is allang aan de gang, een derde en meest vernietigende Europese oorlog in de laatste 100 jaar is een betere omschrijving.
  Met de toestroom van de huidige asielzoekers, en dan ook nog de Oekraïne bevolking, voorzie ik een massa verhuizing van westerse mensen naar Oost Europa en ja, zelfs het grote boze Rusland wat dan o zo economisch veilig blijkt. Ikzelf heb mijn voorbereidingen al getroffen in Hongarije en heb zojuist als expat Nederlander in de buitenlanden de GeenPeil referendum aanvraag ondertekend.
  Om het in GeenStijl taal te zeggen Kost een postzegeltje, maar dan heb je ook wat!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Vandaag is het de derde dinsdag van September, prinsjesdag. Wij zijn er voor het eerst bij. De noNOnSense Live internet uitzending gaat van 12:00 tot 18:00 een live uitzending produceren…