Stem jij op de bank of stem je niet?

De provinciale verkiezingen komen er weer aan en dat doet allerhande discussie weer oplaaien. Men belicht politieke partijen en lijkt het erover eens te zijn dat dit kabinet een ramp is. Terugkijkend kunnen we moeilijk zeggen welk kabinet dit niet was maar, dat lijkt velen van ons niet te weer houden van de gang naar het stemhokje.
Stemmen is een verworven democratisch recht en dient ook met respect behandeld te worden. Het is een recht waarvoor gevochten moet worden, zeker in tijden waarin dit recht enorm onder druk staat. Die laatste zin zal menigeen verwonderen want, we kunnen nog steeds stemmen. Er zijn allerlei smaken in de politiek, we hebben een linkerkant en een rechterkant in de samenleving en die twee kanten zijn opgedeeld in clubjes die we partijen noemen. De partijen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen in de samenleving die eenzelfde mening zijn toebedeeld. Als we gaan stemmen dan brengen we onze stem uit op mensen binnen die partijen die ons in beleidsvormende organen van onze samenleving gaan vertegenwoordigen.

Dat lijkt een eerlijk systeem, alleen in de praktijk valt het ontzettend tegen. De verschillende partijen hebben verschillende functies binnen ons politieke bestel. Zo hebben we typische oppositie partijen, partijen als de SP en de PVV, die de regerende partijen het nodige tegengeluid lijken te geven. Ze nemen deel aan debatten en spuien daar hun mening, voeren oeverloze discussies zonder dat daar voor de aanhanger van een oppositie partij ooit een bevredigend resultaat aan uit komt.
Dan hebben we de regeringspartijen, meestal zijn die te vinden onder het CDA, PVDA, VVD en soms D66. Deze partijen vormen regeringen en voeren een beleid dat is uitgezet na de vorming van een kabinet. Daar sterven de idealen die als waarheid verkondigd worden tijdens de verkiezingscampagnes onder de druk van de coalitiepolitiek. Tenminste dat is het bekende excuus.

Onze politieke partijen beloven van alles maar praten nooit over de essentiële zaken binnen onze samenleving. Ze praten over de verdeling van het geld dat beschikbaar is en als daaraan een tekort is, over de verhoging van belastingen. Ze praten over onze deelname aan de EU alsof dit een groot goed is terwijl we onze soevereiniteit als Nederland zijnde steeds meer verliezen. Ze praten echter nooit over geld, tenminste nooit echt over geld.
Via een petitie hebben we onlangs de tweede kamer gedwongen over dit onderwerp te debatteren en hieruit gaan we leren dat dit eigenlijk geen onderwerp voor onze politiek is, anders hadden ze hier al lang over gesproken. Fractioneel bankieren is ‘het geld uit het niets creëren’ dat banken doen. Privé-instellingen in ons land maken geld waarvoor de rest moet werken en hierover wordt rente betaald. Dat geldt ook voor onze staatsschuld. Onze staat ruilt waardepapieren waarvoor een rente vergoeding door ons wordt uitgekeerd in ruil voor geld dat uit het niets is gecreëerd.

Dit is ook de reden waarom er altijd zo op economische groei gejaagd wordt omdat wij de bank meer verschuldigd zijn dan dat er is. Ondanks het gecreëerde geld hebben we namelijk weer meer nodig om aan de nieuwe schuldverplichtingen te voldoen. Daarbovenop komt dan wéér de rente die daarover geheven wordt. Om te kunnen blijven betalen wordt er weer meer gecreëerd en dat kan alleen maar als wij ons geld blijven uitgeven. We moeten huizen en auto’s op de pof kopen zodat er nog meer geld gemaakt kan worden. Door de toename van geld in de maatschappij wordt dit geld steeds minder waard. Inflatie noemen we dat en de politiek vindt dit een prachtig fenomeen. Voor de gebruiker van geld, die het verkregen heeft door energie te stoppen in diensten en producten, is inflatie geen direct gunstige ontwikkeling. Hij moet steeds meer van zijn door werk verkregen geld betalen voor dezelfde producten en diensten. Voor de overheid en de bank is het echter goed want, steeds meer waarde verdwijnt uit de maatschappij in de zakken van de banken.

Al onze politieke partijen werken daaraan mee want, niemand heeft het erover maar, dit is de eerste reden waarom er altijd geld te kort lijkt te zijn in onze samenleving. Het is niet de crisis maar de schulden crisis die hier debet aan is. Er is te weinig geld in omloop terwijl de rente betaald moet worden. Iedere politieke partij die deze praktijken niet aan de kaak stelt werkt daarmee direct of indirect voor de bank en, het is juist die bank die deze samenleving uitmelkt. Dus, of ze nu SP, PVV of PVDA heten, het maakt niet uit waarop je stemt. Je stemt op de illusie dat je belangen vertegenwoordigd worden en daarom kom je na iedere keer stemmen bedrogen uit.
Verder lijkt er maar één partij zich tegen de EU te verzetten maar, deze partij heeft geweigerd de krachten in de EU te bundelen met andere partijen met gelijke ideeën. Ook hiermee lijkt deze partij iets anders te communiceren dan de rest maar, de daden van deze partij verschillen niet van die anderen.

Al onze politieke partijen zijn pro Europese Unie maar, afgezien van geld dat we niet meer hoeven te wisselen en een eenvoudigere in- en ex-port van goederen heeft de EU ons niets gebracht. De Eu heeft de staat verplicht te privatiseren voor de zogenaamde marktwerking. Dit zou de aangeboden diensten goedkoper maken maar het tegenovergestelde blijkt waar.
Na de privatisering is energie minimaal 4 keer zo duur geworden als ten tijde van de gulden. De zorg is nu volledig uitgekleed en nog steeds onbetaalbaar en over al dit soort voorzieningen ontvangt de overheid plotseling BTW, terwijl dat vroeger nooit het geval was. De staat ontvangt nog steeds hetzelfde van deze voorzieningen maar levert niets meer. De Nederlandse burger betaald zich blauw voor zijn energie en zorg terwijl de dienstverlening van deze voorzieningen ernstig achteruit gegaan is. Toch lijken onze politieke partijen de weg van Nederland binnen de EU voor te staan, niet kijkende naar de hierdoor ontstane problemen maar puur door verwachtingen richting de toekomst te uiten.

De EU is een ondoordringbare vesting waar geen burger zijn beklag kan doen. De EU maakt ons leven continu complexer door steeds met nieuwe wet en regelgeving te komen om alles beter te maken maar, het enige behaalde resultaat van dit tirannieke orgaan is dat de democratie in Europa hieronder zwaar te lijden heeft. Dat alles met dank aan onze politiek.
De ECB sluit duistere deals met banken en de Federal Reserve in Amerika en de Europese burger betaald zich blauw. Onze schuld aan privé partijen buiten Europa neemt dankzij de ECB enorm toe en onze politici raken ook dit onderwerp niet aan. Dat heeft een duidelijke reden en tot er een partij opstaat die ons de volledige controle over een eigen munt wil geven is er geen reden om te stemmen omdat dit slechts gelul binnen de gestelde marges is. Het gaat niet om de verdeling van onze belasting inkomsten, een enorm deel gaat naar de bank. Alle overheidsgebouwen zijn voorzien van dikke hypotheken en daarom betalen wij zoveel extra voor de diensten van de overheid waarvoor wij al belasting betaald hebben. De rek is eruit maar, ze zullen uit je blijven trekken tot je je laatste cent gegeven hebt.

Omdat onze politieke partijen onze belangen niet behartigen, daar zijn tot nu toe ook geen uitzonderingen in, heeft het geen enkele zin om te stemmen. Het hele systeem is uit op onze inzet en arbeid en we gaan alleen maar meer betalen om in ons eigen land te mogen leven. Dankzij de banken crisis is dit in een stroomversnelling geraakt en als je daar genoeg van heb dan kun je die stem alleen laten horen door niet meer te stemmen.
Als je aan dat alles wilt meewerken, dan moet je stemmen. Als je niet weet wat je moet doen, blijf dan gewoon thuis want, dan blijkt straks uit de opkomstcijfers de dalende steun voor dit gehele systeem en dat gaat leiden tot de discussie die in deze maatschappij zo hard nodig is.
Een veel gemaakte denkfout is dat het ‘niet stemmen’ andere partijen ten goede komt. Hoe dit fabeltje tot stand is gekomen laat zich raden maar, hoe de stemming en telling daadwerkelijk gaat is eenvoudig uit te leggen: Iedere stemgerechtigde krijgt in Nederland een stemkaart en men weet hoeveel stemkaarten verstuurd worden. Het verschil tussen het aantal uitgegeven stemkaarten en de weer ingeleverde stemkaarten, gedeeld door het aantal uitgegeven stemkaarten maal 100 is het opkomstpercentage. Dat percentage laat zien hoeveel procent van de Nederlandse stemgerechtigden is gaan stemmen dus, ook hoeveel er thuis zijn gebleven.
Er zijn ook mensen die blanco stemmen, die erkennen wel het systeem als positief maar kunnen geen partij vinden waar zij achter kunnen staan. Die mensen zouden zich kunnen afvragen of een dergelijke partij in het huidige bestel überhaupt kan bestaan.
De zetels worden verdeeld naar de verhoudingen die inzichtelijk worden vanuit de verkiezingsuitslag op basis van de stemmen van de groep die wel is gaan stemmen. Dus blanco of niet stemmers hebben geen invloed op de zetelverdeling. Daarom geef je je stem niet weg aan partijen waarop je niet gestemd hebt als je niet of blanco stemt.

Dus, ga je stemmen, dan stem je in met de huidige politieke gang van zaken. Je zult enkele details veranderd willen zien maar, je denkt dat de algemene koers van dit land in orde is. Je accepteert van onze politiek dat niemand je op de hoogte heeft gebracht van het geld dat gecreëerd wordt door privé-instellingen, omdat je dit niet politiek relevant acht. Je vind het wel prima dat er een bovenlaag in deze samenleving is die parasiteert op de brede onderlaag. Je vindt het geen enkel probleem om te blijven betalen aan hen die zoveel hebben dat anderen verhongeren. Je vraagt je af waarom men niet in vrede kan leven maar, accepteert dat mensen zich als beesten gedragen en je kunt je niet indenken dat aan het bron van iedere oorlog een belang van de bank ligt. Je vindt het wel prima zo en hoopt dat de staat je kan blijven beschermen tegen de grote boze buitenwereld zolang je de staat maar kunt betalen.

Stem je niet, dan weet je dat je niets zult veranderen zolang het huidige systeem blijft bestaan. Je creëert misschien een discussie als er genoeg mensen zijn die ook niet meer gaan stemmen en geeft daarmee een duidelijk signaal af naar het systeem. Hoe meer mensen niet stemmen hoe minder draagkracht het systeem heeft om te blijven bestaan zoals het nu is. Daarmee breng je een potentieel op verandering teweeg of je verandert niets. Je zult de komende verkiezingen niet met genoeg zijn die ook niet stemmen om een verandering te weeg te brengen, men zal je zeggen dat je geen recht hebt het systeem te bekritiseren maar, jij bent met je collega niet stemmers de groep die dat juist als enige mag. De rest faciliteert de ellende die we met stemmen over onszelf en anderen afroepen. Zij hebben gestemd dus, schijnbaar hebben zij het zo gewild of er nog nooit op deze manier tegenaan gekeken.

Praat hier met de mensen in je omgeving over, laat een andere kant van het verhaal zien dat ze misschien al denken te kennen en overtuig ze als ze de bereidheid tonen te luisteren naar je argumenten. Deel dit artikel, lok de discussie uit en kijk wat het teweeg brengt. Ook al gaan mensen niet om als een blad aan een boom, dan hebben ze toch een voor hen misschien nieuw idee gehoord. Geef ze de tijd, laat het inzinken en misschien bereiken we dan ooit een verandering die we samen de juiste richting kunnen geven.

18 gedachten over “Stem jij op de bank of stem je niet?

 • Pingback:Democratie bestaat uit coalitie- en gedoog-partijen - Loyalist

 • Pingback:Waarom stoppen met stemmen?

 • Pingback:Nederland wordt aan z'n TV opgehangen - Loyalist

 • Pingback:Stop de geldtovenaars! Teken het Burgerinitiatief Ons Geld! |

 • 13/02/2015 om 21:50
  Permalink

  Herenigt door transparantie: ” Burgerlijke bijdrage aan een non- fictief democratie, een onbetaalbaar recht!”

  Gij die zich niet kan verdedigen, wordt op z’n knieën afgericht. De recht van de sterkst en de barbaarse verschijnselen van de afgelopen jaren maken de kern van onze maatschappelijke probleem zichtbaar. Ik heb hierover de niet uitgesproken symbolische democratie. De lekkernij voor de intellect, echter maatschappelijk de toppunt van vakkundig uitzinnigheid en zinloosheid. Symbolisch democratie en een democratisch leefwijze produceren compleet twee verschillende samenlevingen. In burgerschap, pleit ik voor dat we de democratie concept in onze samenleving laten aarden, dat het meer wordt dan een stemrecht! Weg met symbolisme! Meer transparantie van de overheid in zijn geheel en minder over de politieke blik vangers. Transparantie rechtvaardigt democratie! Dat de meeste burgers niet exact weten waarover ze stemmen, is zeker niet een kwestie van de intellect! Non-fictief democratisch leefwijze is een vierjarige niet onbekend of onduidelijk. Het is een kwestie van met z’n allen weer herdenken, dat weten waarover we stemmen belangrijker is, dan het gebruiken van ons stemrecht. Een selectief geïnformeerd samenleving kan werkelijk zichzelf laten ophangen door het gebruiken van zijn eigen stemrecht. We zitten samen in een treintje. Met veel bravoure je plekje innemen en de stemrecht principe verdedigen zonder de transparantie principe tot het hogere te verheffen, is een klassieke voorbeeld van niet begrijpen van wat de Holocaust principe inhield. Verdedig je recht op maximale transparantie boven je stemrecht, want dan hoeven we achteraf niet met z’n allen af te vragen, hoe het in godsnaam heeft kunnen gebeuren! Zolang informatievoorziening, over onze maatschappij en de besluiten die we kunnen nemen als burgers, niet op de kwantiteit- en kwaliteitsniveau van smartphones innovatie zich bevindt, bedrijven we met z’n allen symbolische democratie. Eenzijdig informatievoorziening, frustratie en de stijgende onzekerheid gecombineerd met de verbeelding dat de stemrecht de ultieme oplossing is, zal ons doen verbazen welke redenatie sprongen gemaakt zullen worden. Het gaat niet om ‘voor of tegen’ en ook niet over links of rechts stemmen, het gaat om het bereiken van grootschalig verantwoord geïnformeerd burgerschap gekoppeld aan een stemrecht (informed consent principe). Jaren lang belastinggeld betalen heeft niet doen voorkomen dat innovatie op het gebied van democratie op een misselijkmakend laag pitje staat en daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor. In een non-fictief democratisch samenleving is transparantie een recht van ieder burger. Ieder burger kan daaraan bijdrage leveren door niet nog meer belastinggeld te gaan betalen, maar door mogelijk te maken dat innovatie op de gebied van democratie een primaire prioriteit is. In moeilijke tijden ontstaat verwarring, laat je niet beet nemen door je angsten. Transparantie is de medicijn! Ga aan de gang. We bevinden ons in een situatie van overvloed aan kennis. Er zijn genoeg burgers. Dit is geen overheidskwestie, dit is een burger kwestie! Dit is geen autoriteit kwestie, maar een deelnemers kwestie! Laat je niet betalen voor werk dat bijdraagt aan het legaliseren van een fictief democratie. Het is je recht op transparantie die op lange termijn ieder van ons beschermt en niet enkel en alleen het zetten van een kruisje in een hokje. Doneer je kennis en vaardigheden aan het legaliseren van democratie en maak een einde aan de stemhokgalgje. De grillige stoelendans en de wantvertrouwen onderling heeft een pijnlijke niveau van een gefragmenteerd maatschappij bereikt. Laten we EERST samen een transparant grondplaat aanleggen voor dat we gaan stemmen, want dan komen we SAMEN door de KUNSTMATIGE crisis heen.

  Burgerlijke bijdrage aan een non- fictief democratie, een onbetaalbaar recht!
  Neem uw recht, praktiseer uw recht, wacht niet af en vraag er niet om!

  Beantwoorden
 • 13/02/2015 om 18:47
  Permalink

  ik stem TEGEN!
  Vroeger had je op internet nog Politics.nl, een site van iemand die bij alle stemmingen in de 1e en 2e kamer het stemgedrag van alle politieke partijen bijhield. Daar had je wat aan! Niet die flauwe frauduleuze vergelijking van verkiezingsprogramma’s! We weten allemaal dat elke partij maar wat roept maar als puntje bij paaltje komt zijn hun belangrijkste verkiezingspunten het eerste dat ze inwisselen voor het regeerpluche! Daarom voelen we ons als kiezers zo in de zeik genomen.
  De EU? Is dat democratisch? Welnee, dat is de Corpocratie ten top: daar lopen per ambtenaar (56000) bijna 5 lobyisten van de grote bedrijven en die liepen daar niet als t niks uithaalde. Vandaar dat binnenkort de TTIP ons als Trojaans Paard door de strot wordt gedrukt: einde democratie!

  Beantwoorden
  • 13/02/2015 om 18:51
   Permalink

   Oh ja: bij Politics.nl kwamen we er dus achter dat de meeste partijen, vooral rechts! Het meest tegen hun eigen verkondigde ideeën koos! WAT RAAR!
   Ook zochten zij uit wat er van de plannen die het staatshoofd bij Prinsjesdag moest voorlezen, terecht kwam: 60% van die plannen werden niet eens aangevangen! En voor de rest, 40%, kregen ze vaak een dikke onvoldoende!
   Wat raar hè dat we niet meer zo’n vertrouwen in de politiek hebben?

   Beantwoorden
 • 13/02/2015 om 14:38
  Permalink

  Ik ga wel stemmen , maar dan op de SP ! de laatste verkiezing heb ik uit strategische redenen gestemd op de Partij v/d Arbeid , met als doel dat de VVD geen meerderheid kan vormen , Ik ben bedrogen de PvdA gaat samen met de VVD regeren , met af en toe steun van D66 / CU en de SGP , walgelijke vertoning , de sociaal democraten en met de christelijke partijen die politiek voeren , niet in het belang van de gewone burger , maar vaak ten gunste van het groot kapitaal !!

  Dat noemt men Landsbelang / christelijk en ook nog sociaal , een aanfluiting , met name de gepensioneerden betalen dubbel aan een crisis waar de gewone burger part noch deel aan hebben gehad ! Schande !!

  Beantwoorden
 • 13/02/2015 om 12:31
  Permalink

  hoe dan ook, de strekking van het verhaal…..
  Banken op hun gat en een andere vorm van overheid. Zie het als stam oudsten bij indianen, Alles voor de mens en z’n overleving en niet voor de bedrijven en overheden. In overeenstemming met de natuur en wat die kan hebben. want dat is onze gezamenlijke moeder.

  Beantwoorden
 • 13/02/2015 om 07:47
  Permalink

  We hebben het zelf mogelijk gemaakt dat de hebzuchtige van deze wereld eeuwenlang hun zakken hebben kunnen vullen! Verandering is alleen mogelijk door consistent en rücksichtslos te zijn! Misschien moeten we besluiten om bij de supermarkt voortaan met kiezelstenen te betalen!

  Beantwoorden
 • 12/02/2015 om 16:53
  Permalink

  Op welke partij zou je in godsnaam moeten stemmen als je tegen het systeem bent. Iedere partij werk mee aan het systeem. Er is in NL geen enkele partij die ronduit tegen dit systeem is en eventueel uit Europa wil stappen. Het systeem is al eeuwen geleden opgezet en nog niet uitgeroeid alleen maar sterker geworden

  Beantwoorden
 • 06/02/2015 om 18:10
  Permalink

  Ik werd eigenlijk een beetje bang dat de tokkies en minder bedeelden in de wereld het nu juist altijd goed hadden gedaan door niet te stemmen en met een pilsje en zak chips op de bank te blijven kleven!
  De kritieken hieronder geven me gelukkig weer wat hoop.
  Ik ben ook niet voor het systeem in Nederland.
  In Griekenland zie ik hoop op verandering of althans schoppen tegen de de hedendaagse gevestigde EU orde van Juncker.
  Ja, zodanig dat ze beveiliging van Rusland hebben gevraagd en gekregen. Een EU toenadering die ik toejuich maar van heel andere aard dan Timmerfrans ooit had kunnen bedenken voor zichzelf.
  Wie weet gaan de Grieken nog wel eens bescheiden belasting betalen die wordt geheven met een groene envelop en logo” hamer X sikkel”
  In ieder geval sta ik achter zo’n verandering ook in Nederland

  Beantwoorden
 • 06/02/2015 om 10:10
  Permalink

  REKEN AF!

  Begrijpelijk en jammer om de machteloosheid van iemand die teleur gesteld is in de politiek te lezen. Jammer om dan de handdoek in de ring te gooien en je machteloze deel te laten winnen. Niet stemmen is niets doen. Je houdt daarmee je eigen teleurstelling in stand. Of denk jij echt dat Buma en Pechtold na de verkiezingen bij elkaar gaan zitten om de lage opkomst te bespreken. Ze wentelen zich in de macht. Nooit komt een lage opkomst echt aan de orde. De meerderheid van de mensen die wel zijn gaan stemmen, ook al is dat maar 30%, bepalen welke politieke richting we op gaan. En heb jij je wel eens afgevraagd welke mensen er thuis blijven?
  Rechtse mensen gaan stemmen vanwege de macht, kerkelijken stemmen vanwege de plicht en linkse mensen zouden moeten gaan stemmen uit solidariteit.
  Houdt op met jammeren en klagen, kom van de bank af en ga iets doen!
  Je hebt 3 mogelijkheden:
  1) verhuis naar een land waar ze het volgens jou wel begrepen hebben
  2) kom in actie en richt je eigen politieke partij op
  3) kom in actie bij een bestaande partij, gebruik je stem (macht) om van binnenuit de partij te sturen in de richting die jij wil.
  Je klaagt over de SP? Zij hebben de afgelopen jaren er veel PvdA leden bijgekregen die morrelen aan de richting van de partij. De campagne “REKEN AF” laat volgens mij zien dat ze de juiste richting hebben. De SP heeft de betere alternatieven (zie SP.nl), actieve SP-leden bepalen samen welke kant de partij opgaat. De partij is actief, heeft duidelijke standpunten en staat daarvoor! Ze laten zich niet gebruiken voor VVD-afbraak-beleid en ja daarom zitten ze niet in de regering en zijn ze geen gedoogpartner. Daar waar Pechtold de SP verwijt geen verantwoordelijkheid te nemen, heeft hij het over de standvastigheid van de SP.
  -studeren moet voor iedereen toegankelijk zijn (D66 onderwijs partij?)
  -zorg lichamelijke, geestelijke en thuiszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn
  -energie, gas water licht moet toegankelijk zijn zonder dat Groningers de rekening betalen
  -openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn
  -iedereen heeft recht op werk en wonen
  -werk moet lonen
  -we moeten stoppen met de villasubsidie, waarin mensen met een huis van boven de 4 ton een gratis extra salaris krijgen. We betalen meer aan hypotheekrente aftrek dan aan uitkeringen.
  Wie deze zaken belangrijk vindt, moet er voor strijden!!! Op de bank zitten helpt niet, niet stemmen zeker niet.
  Juist nu is het belangrijk om te gaan stemmen, we kunnen dit kabinet naar huis sturen!!!
  Hoe? Simpel! Ga stemmen op 18 maart (bv op de SP) in mei kiezen de staten leden een nieuwe Eerste Kamer. Wanneer dit kabinet niet meer samen met de gedogers een meerderheid heeft in de Eerste Kamer, zal het kabinet vallen!
  Dus ben je het niet eens met het beleid van dit kabinet, dan stem je niet op:
  VVD, PvdA, CU, SGP of D66. Vergis je niet in het CDA dat 92% van het beleid steunt.
  Ze laten net als Pechtold kritische geluiden horen en stemmen vervolgens mee.
  Dan blijven PVV en de SP over.
  Heb je een hekel aan je buitenlandse buren, dan stem je niet op de SP.
  Maar ik verzoek je, REKEN AF, STEM SP!

  Beantwoorden
 • 05/02/2015 om 14:04
  Permalink

  Denk er aan dat als je een nieuwe eerlijke politieke partij wil oprichten je van te voren goed laat beschermen. Kijk wat er met Pim Fortuyn is gebeurd. Ja ik neem nog een trekkie

  Beantwoorden
 • 05/02/2015 om 11:58
  Permalink

  begrijp ik het dus goed…?
  Blanco of niet stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling.
  Stemmen dus wel!

  Met stemmen kun je dus de zetelverdelingen wel beinvloeden,en zelfs zetels wegstemmen ten gunste van iets anders..(deden de Grieken ook, bijv.)

  En plots komt het: stemmers bevestigen het systeem (het “systeem” is dus erg ongewenst, of zo.Dus bevestigen van het systeem is kwaadaardig, oid.De stemmer wordt dus kwaadaardig..)
  Dus niet stemmen is goed,dan ben je cool,

  Alleen gaat dan de zetelverdeling zich wel heel erg tegen je keren en dan ben je goed de Sjaak.

  Het “systeem”hè….
  Nou is structureel niet kiezen ook een “systeem” als gedacht middel tegen “het systeem”. Alleen het doet niks tegen “het systeem”want “het systeem” gaat gewoon een eigen gang

  Ik heb zelden zulke lulkoek gelezen..Uitgangspunt: Calimero,per definitie machteloos, afhankelijk en opportunistisch voor wat betreft de uitkomst. Bezit je ziel in lijdzaamheid,zou ik zeggen

  Welaan: neem nog een hijs..er staat wiet genoeg op tafel..
  De schrijver zal heus wel aanhang vinden onder de groep die graag thuis achter de kachel blijft liggen en zichzelf slachtoffer van “het systeem”zal noemen.

  Beantwoorden
 • 05/02/2015 om 05:05
  Permalink

  Helaas deel ik je mening. Op dit moment zijn er geen politieke partijen die het roer durven om te gooien, echter steeds meer mensen beginnen dit te begrijpen maar je zal je met een legertje moeten omringen want de huidige landverradende regerende macht is daar niet van gediend. Sterke zet van nieuwe premier van Griekenland eerst bescherming vragen aan Poetin, wat zijn ze ineens aardig voor hem.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Onze minister van financiën moet bij de AFM vragen of banken zomaar, de door hun in rekening gebrachte, rente kunnen verhogen zonder opgaaf van reden. De reden van de Rabobank…