9/11 de katalysator voor het totalitaire imperialisme

9/11 was een vreselijke en vooral live in beeld gebrachte gebeurtenis die een golf van geweld heeft gebracht. De emails van Tony Blair bewijzen dat een jaar van te voren de plannen voor de oorlog met Irak al gesmeed waren. Die oorlog moest er komen en het ontbrak alleen aan een geldige reden. Dit is in overeenstemming met het relaas van Generaal Wesley Clark. Het resultaat van de strategie die hieraan ten grondslag ligt, is opgeschreven in dit CIA rapport.

Hierin wordt de Islamisering gebruikt om de globalisering van de wereld als een oplossing hiervoor te kunnen aandragen. Men heeft voor Europa een ISIS 2.0 gepland. De chaos die dit teweeg zal brengen, zal ons de stabiliteit van een wereld met één overheid en één leger doen omarmen. Dat zal de voorspellingen van Orwell’s “1984” volledig tot ontplooiing laten komen.
De directe aftrap voor deze finale was 9/11. De aanslag op de Twin Towers heeft de oorlog met Afghanistan gebracht onder de vlag van “The War on Terror”. Het feit dat we een land verantwoordelijk kunnen hebben houden voor de vermeende terroristische daad van een individu, kan nooit als aanleiding gelden voor een oorlog maar, dankzij de emoties die het vallen van de Twin Towers met zich meebracht, hebben we dit allemaal geaccepteerd als een legitieme reactie. Kijken we vervolgens naar de toedracht van de aanslagen in de VS met verkeersvliegtuigen, dan roept dat allemaal vragen op die nooit zijn beantwoord. De vragen zijn teveel om op te noemen maar, er zijn tonnen aan artikelen geschreven die deze vragen stellen en daarop op specifieke punten antwoorden geven. Het antwoord op die schuldvraag is niet nieuw maar, door de geschiedenis maar al te vaak waarheid gebleken.

https://www.youtube.com/watch?v=LA59t3G7Xqk

 

Brzezinski
9/11 is de katalysator geweest voor de ellende waarin we ons nu bevinden. Een dergelijk evenement was nodig volgens Zbigniew Brzezinski. Brzezinski heeft bij de CFR (Council on Foreign Relations, een denkclubje dat volgens de geleerden geen enkele invloed heeft op de uitvoerende politiek) gezegd dat de VS “A new Pearl Harbor” nodig had. Daarmee bedoelende; een incident waardoor de VS tot militair ingrijpen kan overgaan in het Midden Oosten.
Brzezinski is politiek het eerst echt in beeld als adviseur aan de Carter Administratie en heeft vervolgens in allerlei praatclubjes de Zionistische agenda verspreid en aangevuld. Opmerkelijk is dat Brzezinski de politieke peetvader van Barack Obama is. Obama en Brzezinski ontmoeten elkaar voor het eerst in 1981. Jaren later treedt Brzezinski weer op als adviseur aan het witte huis dat wordt bewoond door Barack Obama.

 

Destabilisatie Midden Oosten
Obama heeft het Amerikaanse stemvolk beloofd dat het leger van de VS zich zou terugtrekken uit Irak terwijl er nooit een vorm van politiek stabiliteit in Irak is bereikt. Onlangs hebben we mogen vernemen dat de VS miljarden pompt in obscure clubjes, die ze zeggen juist te bestrijden, zoals ISIS en anderen. Dat deze legers van ingehuurde terroristen vervolgens de gehele regio destabiliseren, Ghadaffi vermoorden en vervolgens naar Syrië door te stomen, past in de agenda van meneer Brzezinski en het politieke Zionistische plan dat hij ondersteunt.

Nu hebben we te maken met de massa immigratie die destabilisatie tot gevolg kan hebben. Ondanks dat Putin wat roet in de lunch van Brzezinski gooit, verloopt nog steeds alles volgens plan. Europa raakt gedestabiliseerd door de vluchtelingenstroom. Men is bang voor wat hen te wachten staat en angst is een emotie die de meest vreselijke dingen met mensen doet maar, emotie maakt ook reacties los die volledig voorspelbaar zijn. Momenteel heerst in Europa de toenemende angst voor de gevolgen van deze massa immigratie en, dat is deels niet onterecht maar, speelt wel volledig in de kaart van de agenda die sinds 9/11 in de praktijk wordt uitgevoerd.

Destabilisatie Europa
Wij werken, als Europeanen, namelijk mee aan deze agenda. Wij zullen onszelf radicaliseren tegen de Islam en, daarvoor is angst de grootste motivator. Als wij westerlingen ons radicaliseren, dan keren wij ons niet richting het geloof maar richting het fascisme. We keren ons direct tegen bevolkingsgroepen die wij gevaarlijk achten en proberen een politiek front te vormen, dat in het verleden al menige schoonheidsprijzen aan zijn neus voorbij heeft zien gaan.
In Islamitische landen ziet dit fascisme er anders uit. Islamieten radicaliseren zich met het geloof als medium. We hebben dat zien gebeuren in Afghanistan na de uittocht van de Russen. De Taliban heeft een regime neergezet op basis van de Sharia en, daarvan hebben wij met afgrijzen menige steniging via Youtube kunnen meebeleven. Het heeft ons een angstbeeld gegeven van waaruit we straks vormen van ons eigen fascisme zullen rechtvaardigen. We reageren hetzelfde als de Islamieten maar, de vorm is anders omdat wij die religieuze homogeniteit niet kennen.
Het Iran van 1952 is een mooi voorbeeld van hoe een democratische Islamitische matschappij kan radicaliseren tot, in dit geval, het Islamitische fundamentalisme. Iran was een moderne vrije samenleving, tot de CIA genoeg had van Mossadeq. Daarna kwam de Sjah aan de macht. De Sjah bracht alleen tirannie en is uiteindelijk verdreven door het Islamitisch fundamentalisme van Khomeini.

 

PVV vrienden van Israel en Amerika
Op dit moment groeit de PVV als kool uit die angst voor dat Islamitische fundamentalisme. Dat fundamentalisme zal ook hier landen als wij ons zo tegen Islamitische medemensen blijven verzetten. Het geluid van de PVV is alleen angst gedreven zonder dat het op alle punten onwaar is. Dat maakt dit geluid geloofwaardig maar, zeker niet de oplossing.
De PVV vindt haar oorsprong in Israel en ontvangt ook fondsen vanuit die hoek. Israel ligt in het centrum van de ellende die we nu ervaren. Israel heeft een agenda samen met Brzezinski en dus is de PVV eigenlijk niet meer dan een onderdeel van de ellende die hier is gebracht met het doel onze samenleving te destabiliseren. Stemmen op de PVV en iedere partij, is vergelijkbaar als het pissen in je eigen badwater. Het lucht misschien op maar het doel van het baden wordt teniet gedaan. We zullen ook zien dat als de PVV gaat regeren, zij haar beloften aan haar kiezers niet waar gaat maken. Het gehele gedachtengoed leidt tot niets meer dan de angst die onze ergste dromen gaat waarmaken.

 

Uit de EU
Willen we de banden breken met de Zionistische agenda, dan moeten we onze hele parlementaire democratie niet accepteren zoals ermee geadverteerd wordt. Er is geen enkele partij die niet meewerkt aan deze agenda. Daarop is de PVV geen uitzondering en zeker niet het antwoord. Geen enkele politieke partij legt de achtergronden bloot van waaruit problemen zijn ontstaan en beginnen pas te acteren op het moment dat jij het probleem op je af ziet komen. Op dat moment heeft de politiek de aandacht en verlenen wij haar met klaagzangen de macht ergens stappen te ondernemen die telkens weer in ons eigen nadeel zijn.
We zouden als land de EU zo snel mogelijk moeten verlaten om een eigen koers te kunnen varen. Vervolgens moeten we onze politici en alle partijen ontslaan uit hun functies en een door burgers gekozen interim regering aanstellen tot we weer vaste voeten onder de grond hebben gevonden. Vervolgens moeten we de parlementaire democratie als een verloren experiment beschouwen want, de parlementaire democratie was niet bestand tegen de krachten die buiten ons gezichtsveld aan de touwtjes trekken.

 

Hand in eigen boezem
Ondertussen kunnen we die vluchtende mensen best wat opvang verlenen en moeten we allemaal keihard werken aan hun terugkeer naar eigen land. Wij dragen als ’het westen’ een verantwoordelijkheid richting die mensen. Onze politieke blindheid en destinteresse heeft hun landen verwoest. Dit is ook voor ons de beste oplossing omdat wij als maatschappij in een verdeeldheid blijven leven als ze hier blijven en, zij waarschijnlijk het gelukkigst kunnen zijn als zij terug kunnen keren naar hun eigen land. Daar hebben ze zich thuis gevoeld totdat de VS zich ongevraagd ging mengen in hun binnenlandse aangelegeheden.
De Russen ruimen nu in coalitie met Syrië en Iran de gesponsorde rebellen op. Vervolgens dienen ook landen als Libië en Irak weer met een interne vrede te kunnen bestaan. Wij moeten onze overheden aanspreken op hun gedrag en de vraag durven te stellen hoe het mogelijk is dat binnen onze democratie zo tegen de wil van het volk in wordt gehandeld. Durf de harde conclusie te trekken, wij zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van onze overheden en onze overheden, die maken zich schuldig aan genocide.

Revolutie
“The Answer to 1984 is 1776”, durven de constitutionalisten in Amerika te roepen. Het wordt tijd dat we ons niet meer laten onderdrukken door de lieden die aan de hand lopen van een macht die de bevolking van de aarde schaadt. Om een verandering tot stand te brengen moeten we zelf onze omgeving op de hoogte brengen over hoe zij worden gebruikt voor een doel dat alleen in hun nadeel is. Het antwoord daarop is berichten delen in social media zolang we nog over die vrijheid beschikken.

4 gedachten over “9/11 de katalysator voor het totalitaire imperialisme

 • 22/10/2015 om 19:38
  Permalink

  Dat is precies het punt waar wij fundamenteel van mening verschillen Jos. Jij steunt de parlementaire democratie door te gaan stemmen, ik zeg dat je daardoor medeverantwoordelijk bent voor de ellende die dit systeem creëert.

  Verder kan ik een soort impeachment alleen maar voorstaan.

  De kliek vervangen en het huidige systeem laten bestaan inclusief de partijen lijkt mij vragen om dezelfde ellende.

  Beantwoorden
 • 21/10/2015 om 15:48
  Permalink

  “wij zijn verantwoordelijk voor onze overheden…” Mooi niet!!
  En heel discutabele conclusie.

  Laat ik het zo zeggen: ik vertik het voor onze overheid elke vorm van verantwoordelijkheid te aanvaarden..dus ben ik niet verantwoordelijk..
  ik kan signaleren maar ik heb deze regering niet in het zadel geholpen..dus ben ik er niet verantwoordelijk voor.

  Ik wou dat onze overheid aansprakelijk kon worden gesteld voor hun praktijken ten nadele van de NL bevolking..en het verzaken van datgene waarvoor ze betaald worden: NL vertegenwoordigen.

  Een soort van Impeachment tussentijds zou ook al helpen.

  De mogelijkheid om tussentijds de boel op te pakken en de kliek te vervangen inclusief de topambtenaren.

  Beantwoorden
 • 20/10/2015 om 21:00
  Permalink

  mevr.Hennis van defensie en oorlog wordt door weekblad opzij uitgeroepen tot vakvrouw van het jaar.
  Ze hebben waarschijnlijk niet in Afghanistan, Libië, Irak, Tobruk Mali geïnformeerd, want ons Nederlanders staan daar juist door haar bekend als tuig, moordenaars, bomschoften, dank je wel mevr, Hennis voor deze persoonlijke reputatie schade. Idiote onnadenkende platkoppen van Opzij. Om van Gaal te citeren “Ben ik nu zo slim of zijn zij nu zo dom” Ik schaam me diep in ieder geval dat Nederland al jaren bommen gooit, van alles raakt zolas burgers, trouwfeesten, infrastructuur en onlangs nog hun eigen opbouwwerk ziekenhuis in Kunduz door coalitie partner US, behalve de terroristen van ISIS en vriendjes!
  De Russen zijn wel zo slim deze groepjes te vinden en uit te roeien in een paar weken, Je schaamt je toch rot als Nederlander dat ons leger zo misbruikt wordt door de US om alles behalve terroristen te doden. En dan wil Opzij? BëH!!!

  Overigens leuke promo Loyalist.

  Beantwoorden
 • 20/10/2015 om 10:58
  Permalink

  die heeft niks als ellende gebracht
  voor het tribunaal ermee!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Wij mensen creëren ons eigen probleem door ons hoofd af te wenden. We geven graag politici, bankiers en hoge ambtenaren de schuld van alle ellende en, tegelijk blijven we ze…