De EU laat geen moord onbenut

Jo Cox was misschien een rijzende ster binnen de EU. Ze werd onlangs nog gelauwerd door Vice voorzitter van de Europese commissie Timmermans met de woorden: “een fantastische vrouw die altijd klaarstaat om mensen in nood te helpen’’. Nu, vlak voor het Brexit referendum is zij vermoord door een verwarde man.
De 52-jarige dader Thomas Mair heeft volgens diens broer in het verleden psychische problemen gekend, waarvoor hij geholpen is. Hij was HELEMAAL niet politiek geëngageerd en niet gewelddadig volgens de broer, die verklaarde dat hij geeneens wist waarop zijn broer stemde. Hij leefde teruggetrokken al twintig jaar in dezelfde buurt, waar men hem als ‘rustig’ omschrijft. Tot zover de beschrijving van de dader, gegeven door mensen die hem kenden.
De psychische problemen van Mair hadden zijn sociale isolement tot gevolg. In een interview dat Mair aan een lokaal nieuwsblad heeft gegeven, weet hij zijn mentale problematiek aan de lange periode dat hij zonder werk had gezeten. In datzelfde interview gaf hij te verstaan dat zijn vrijwilligerswerk als tuinman hem beter had geholpen dan behandelingen en pillen. Hij verloor door zijn werk het gevoel onwaardig te zijn tegenover de maatschappij.

Vervolgens wordt er een nieuw beeld van deze man neergezet door de media. De Britse krant Telegraph weet te melden dat Thomas Mair geabonneerd was op een extreemrechts Zuid-Afrikaans tijdschrift. De Nederlandse Telegraaf weet te vermelden dat Jo Cox is vermoord door een extreem rechtse man die volgens getuigen nog “Britain first” heeft geroepen, voorafgegaan aan de vermelding dat Jo Cox een pleitbezorgster voor het Britse lidmaatschap van de EU was.
De politieke motivatie wordt door de Telegraaf verder aangedikt met de vermelding dat Jo Cox hatemail ontving. Deze mail ontving ze niet van de dader maar, van iemand die na klachten van Jo Cox een ‘officiële waarschuwing’ van de politie heeft ontvangen. Geen doodsbedreigingen dus en eigenlijk niet gerelateerd. Schijnbaar was de inhoud van deze mails weinig meer dan hooguit wat vervelend gescheld van iemand die het ergens niet mee eens was.

Het gehele voorval wordt als aanleiding gebruikt om daarmee de uitslag van het Brexit referendum te beïnvloeden, zoals zelfs het EK als middel wordt ingezet in de EU-propaganda. De rellen met Britse supporters staan volop in de spotlights en daar wordt terecht schande van gesproken. Het zijn ook alleen de Britten die het doen ondanks het feit dat we ook als Russen poserende Oekraïners die rol hebben zien opnemen. De Britten moeten zich schamen en de Russen zijn bewezen slecht. Dat is wat men moet geloven en zo wordt het nieuws gebracht om de populariteit van de EU maar op te vijzelen met het neerhalen van anderen.
We weten alleen wat getoond wordt, we hebben verder geen zicht op de zaken die niet door de media in het voetlicht worden gesmeten. Zo moesten we ook horen dat de schutter in Orlando nog “Allah Akbar” heeft geroepen voor hij losging, terwijl hij niet religieus was. Meestal zijn de schutters in dit soort Amerikaanse slachtpartijen ‘verwarde mensen’ maar, de massamoord in Orlando is een terroristische aanslag. Dus, je moet wel bang zijn voor Moslims terwijl de EU er 60 miljoen voor 2050 wil importeren. Dat laatste staat dan weer niet in de krant maar wel in officiële EU-stukken.

Als ‘het nieuws’ wordt ingezet voor manipulatie, dan is het niet lastig om je daartegen te verzetten. Je hoeft alleen het tegengestelde te doen van wat men eigelijk hiermee wil bereiken. Als men de moord op een potentiële Euro-parlementariër misbruikt om de steun voor een Britse afscheiding van de EU te minimaliseren, dan kun je je daartegen verzetten door die juist te geven. Het is de manipulatie van de waarheid die ons in de EU heeft geloodst en het is tijd dat we die manipulatie leren te herkennen. Als men je wil manipuleren door je stiekem een mening op te leggen, dan moet je het tegenovergestelde doen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Brexit is juist want, het pro-Brexit kamp heeft de juiste argumenten. Wij kunnen volgen met een Nexit want, wie wil er geregeerd worden door een orgaan dat de boel structureel beliegt?
We zijn in een te dure Euro gezwendeld en de ECB heeft zich niet aan de afspraken gehouden nooit meer dan 4% per jaar aan extra geld te creëren. We hebben een referendum over de Europese grondwet met “NEE” beantwoord en kregen het verdrag van Lissabon. We hebben al meer dan het dubbele in de Griekse schuld moeten investeren dan de hoogte van de initiële bedrag na 2008 was. Ondertussen komt men overal geld tekort en Brussel gooit geld over de balk alsof het niet op kan. Men is daar ook niet persoonlijk aansprakelijk voor de misstanden die men ten doele van de Brusselse beleidsmachine begaat. Onlangs hebben we weer een referendum gehad, dat met het grootste gemak aan de kant wordt geschoven.

Dus, er zijn geen argumenten meer een Nederlands lidmaatschap van de EU te steunen. Brexit moet doorgaan en Nederland moet volgen als het nog wat hersens over heeft. Er is geen enkele logische reden om te kunnen veronderstellen dat het beter zal worden als met de import van 60 miljoen mensen de cohesie uit onze maatschappijen wordt geslagen. De EU wil de inhoud van haar lidstaten veranderen om de bevolking met meer gemak te kunnen besturen. Dat heeft niets met democratie te maken maar wel van het democratische gehalte waarvan er al legio voorbeelden voorhanden zijn.
De houding van de media ten opzichte van de moord op Jo Cox maakt die hele EU verdacht. Kijkend naar Oekraïne, weten we dat beleidsmakers daar over lijken gaan. De EU heeft de burgeroorlog aldaar geleverd geforceerd. MH-17 was zonder die oorlog veilig aangekomen op de plaats van bestemming. De aanslag op MH-17 is nog steeds niet opgelost, ondanks alle beschikbare techniek en informatie. Nederland heeft zelfs met onder andere Oekraïne een verdrag ondertekend waarin de informatie omtrent de toedracht van deze ‘ramp’ alleen kan worden vrijgegeven als alle ondertekenende landen daar toestemming toe geven. Vervolgens probeert men dat land nog voorzichtig in te lijven in diezelfde EU. Alles wat met de letters EU te maken heeft stinkt bijvoorbaat. Er is niets positiefs meer aan te vinden en dus moeten we zo snel mogelijk uitstappen.

De moord op Jo Cox is iets verschrikkelijks. Deze moord is nu een politieke moord geworden zonder dat we de motivatie van de dader echt kennen. Waarschijnlijk zullen we ook in deze zaak het naadje van de kous niet gaan vernemen. Dat zijn we wel gewend, criminele zaken die een maatschappelijke invloed hebben verdwijnen onder diepe sluiers van geheimzinnigheid. Gaat deze zaak de zoveelste doofpot worden of krijgen we antwoorden op de vragen die je hierbij kunt stellen?
De Moord Op Jo Cox heeft momenteel in ieder geval een politieke functie gekregen. Europa terecht rouwt om Jo Cox en dat brengt iets meer verbinding met de EU die zo ernstig ter discussie staat. Dat kan niet anders dan vragen oproepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Over twee dagen is het zover, dan is de tijd van het door de EU zo gevreesde Brexit referendum gekomen. De Britten gaan op 23 juni voor of tegen een…