De illegale oorlog van Jaap de Hoop Scheffer

We spraken onlangs Jaap de Hoop Scheffer nog over de oorlog in Irak. De Hoop Scheffer ontkende stellig dat deze oorlog een illegale oorlog was. Meneer de Hoop Scheffer “heeft daar zijn ‘eigen’ opvattingen over”. De man zijn ‘eigen opvattingen’, welke dat ook mogen wezen, zijn vergruisd in het Chilcot rapport. Dit rapport draagt de naam van Sir John Chilcot, de leider van het onderzoek naar de aanleidingen tot de Britse deelname aan de oorlog in Irak.
De conclusies staan haaks op Jaap de Hoop Scheffer’s ‘eigen opvattingen’ en, dat geeft een nieuwe lading aan een slechts twee minuten durend interview dat We Are Change Rotterdam in samenwerking met deze site de Hoop Scheffer heeft afgenomen. Ook de Nederlandse regering was volgens het Chilcot rapport fout. Onze toenmalige minister van buitenlandse zaken was fout omdat hij de Nederlandse steun heeft gegeven aan een slachtpartij in een soeverein land. De nasleep van die slachtpartij heeft zeker een effect op de huidige migrantenstroom en, daarmee is deze zaak nog zeker actueel.

Het was in 2003 voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog dat de Britten een soeverein land binnenvielen. Dat kun je vergelijken met het door een burger intrappen van de voordeur van een buurtbewoner, hem aan zijn haren de straat op slepen en hem daar door zijn hoofd schieten. Dat moeten we een beetje nuanceren want, de VS heeft Saddam Hoessein niet zelf om zeep geholpen maar, heeft hem aan een woedende bevolking gegeven. Als de Russen hier zouden binnenvallen en Mark Rutte aan de Schilderswijk zouden uitleveren, dan zou zelfs onze eigen Mark waarschijnlijk een onaangename dood in het verschiet liggen. Dus, waar komt het recht vandaan de wereldbevolking te onderwerpen aan de opvattingen van Jaap de Hoop Scheffer en dergelijke trawanten?
Hoeveel mag je je bemoeien met wat er achter de privacy van de voordeur van je buren gebeurt? Vanuit een moreel perspectief kunnen wij ons nooit fysiek bemoeien met het leed dat zich binnen de soevereine grenzen van andere landen voltrekt. Wij hebben dat recht niet omdat onze eigen lei verre van schoon is en, dan wordt het zo’n debat waarin de pot de ketel verwijten maakt. Als het echt uit de hand loopt, dan moeten we mensen te hulp schieten. In dit soort gevallen zouden we de grens moeten trekken bij zaken als genociden. Verder hebben wij geen enkel recht in te grijpen in de binnenlandse zaken van een soeverein land.

Het Chilcot rapport gaat over de toedracht maar, als er wel WMD’s gevonden waren in Irak, dan was dat nog steeds geen moreel juiste reden geweest dit land binnen te vallen. De enige reden die we als internationale gemeenschap voor een invasie mogen aanvoeren is, als andere soevereine staten worden belaagd door andere landen. Zo doe je een poging de vrede te bewaren. Dat maakt de golfoorlog van 1991 een gelegitimeerde actie. De VS heeft Irak uit Koeweit verdreven en, als het precies zo gegaan is, dan heeft het alle schijn dat het bij die oorlog een legitieme actie betrof.
Daarmee is het Chilcot rapport niet onbelangrijk maar, zonder die details had de conclusie hetzelfde moeten zijn. Irak had alleen een bedreiging voor de vrede kunnen zijn door zich eerst als agressor te gedragen. Irak had eerst een land moeten aanvallen voordat de internationale gemeenschap het gedrag van de VS accordeerde. Ongeacht wat voor een wapens Hoessein in huis had, het was pas fout geweest als hij ze gebruikt had. Dit staat los van alles wat er over chemische en nucleaire wapens is afgesproken in allerhande conventies, vanuit een moreel perspectief ben je pas fout als je een ander iets aandoet dus, is het hebben van een chemisch wapen niet fout totdat het gebruikt wordt.

Het argument waarmee de VS en Groot Brittannië was een preventief argument. Irak mocht bepaalde wapens volgens eerder gemaakte afspraken niet bezitten en, dat werd gecontroleerd door twee organisaties. De VN heeft inspecteurs gestuurd om te zoeken naar wapens die enorme hoeveelheden mensen in één keer konden doden en, de VS had ook haar eigen ISG (Iraq Survey Group). De ISG kreeg informatie van de VS die niet met de VN gedeeld werd. De VS heeft in het verleden dit soort wapens namelijk aan Iraq geleverd, zodat de Iraq ze kon gebruiken in de oorlog tegen Iran. De ISG had dus meer kans gehad iets te vinden maar, Hoessein had zijn tuintje netjes aan kant en heel Irak werd afgeschuimd maar, helemaal niets werd gevonden.
Opvallend aan dit soort details is de hoeveelheid maten waarmee gemeten wordt. De VS had geen enkel probleem met het leveren van chemische wapens maar, jaren na dato verbieden ze hun voormalig handelspartner diezelfde wapens te bezitten. Je mag dus schijnbaar van alles kopen, als je het maar niet bezit. Dit is een situatie gelijk aan door Kafka beschreven toestanden en, daarmee wordt eens te meer duidelijk dat de reden voor een oorlog met Irak in elkaar geknutselde leugens waren. Die oorlog moest er komen.  

Dat maakt van al die Bobo’s ordinaire leugenaars. Dat was al te zien aan Jaap de Hoop Scheffer omdat hij niet over het raffinement van Tony Blair beschikt. Blair weet nog de gehele waarheid van het rapport volledig te negeren en zegt dat als hij diezelfde informatie nu zou krijgen voorgelegd, hij precies hetzelfde zou handelen. Verder gooit hij daar nog een dikke laag slijm overheen door te blijven applaudisseren voor de militairen die zo’n lastige taak hadden gekregen. De Hoop Scheffer ziet het allemaal simpelweg ‘anders’. Hij is de expert dus, iedereen die een bescheiden clustertje hersencellen aan dit verhaal spendeert, beschikt niet over genoeg nuance.
Dat de carrière van onze eigen Jaap internationale vleugels nam, lijkt een beloning voor zijn woorden van steun aan de VS voor deze illegale oorlog. Jaap had bewezen ‘one of the good guys’ te zijn en daarom heeft het de schijn dat hij daarom een hele tijd secretaris generaal van de NAVO mocht zijn. Uiteraard kunnen we ons hier alleen baseren op aannames en heeft Jaap misschien gewoon een brief aan de NAVO geschreven. In zo’n brief kan hij natuurlijk hebben verteld, dat hij over de gevraagde plooibaarheid beschikt om stilletjes en zonder tegenstribbelen met hele legers soevereine landen te belegeren. Jaap kan opdrachten uitvoeren en heeft zich in het recente verleden bewezen als een loyale collega die iets gelegen is aan de ‘goede zaak’.

Het is jammer dat de discussie over de oorlog in Irak gevoerd moet worden op basis van een ongeldige inhoud. De vraag had niet mogen zijn of Hoessein de beschikking had over die wapens maar, of hij ze toen gebruikt heeft tegen andere soevereine landen. Irak is niet aangevallen omdat het zo’n gevaarlijk land was. Irak is niet aangevallen omdat het wel genocide pleegde op de Koerden. Irak is aangevallen omdat dit tot een groter plan behoorde. Men zag in de WMD’s een geldig excuus voor een invasie. Die dingen waren ooit geleverd dus, er was een kans dat ze gevonden zouden worden. Dan had Irak eerder gemaakte afspraken geschonden en daarmee de ellende over zichzelf afgeroepen.
Na de tweede wereld oorlog heeft de VS het middenoosten niet meer met rust gelaten. In 1953 moest de regering van Mosaddegh er al aan geloven. De Sjah kwam terug en daarmee de staatsterreur in Iran. Mensen verdwenen, werden gemarteld en onderdrukt zoals veel koningshuizen dat doen en uiteindelijk heeft de religie een einde gemaakt aan het Perzische rijk van de Sjah. Religieuze radicalisering leek bescherming te bieden tegen het imperialistische westen.

Ayatollah Khomeini kwam in 1979 aan de macht en raakte in 1980 in oorlog met het door het westen gesteunde Irak van Hoessein. Dit was een poging om meer invloed te hebben op beide landen. Ondanks dat deze oorlog werd gepresenteerd als een veldslag tussen de Soennieten van Hoessein en de hoofdzakelijk Sjiitische bevolking van Iran, was het weinig meer dan de behoefte van meer westerse invloed in het middenoosten. Een eenvoudige ‘verdeel en heers’ tactiek, waarin landen steeds verder verzwakken en de zittende regimes ten prooi vallen aan infiltratie van buitenaf.
Het hele middenoosten moet kapot om daar uiteindelijk rust en vrede te kunnen brengen onder westerse voorwaarden. Dit alles alleen om ook deze mensen in een stramien van de bank te dwingen, die bank die bezit heeft genomen van het westen en in het middenoosten zo lastig kan aarden. Dat dit ten koste gaat van miljoenen levens, daar kijkt niemand van op. Oorlogsmisdadigers als Tony Blair en George W Bush hebben die oorlog aangejaagd en onze eigen Jaap heeft de Nederlandse steun hieraan gegeven.

Tot zover het relaas over goed en fout. We kunnen zonder constateren Chilcot zelf al constateren dat de opgegeven redenen voor die oorlog nooit legitiem waren. Ongeveer een miljoen mensen zijn aan deze oorlog overleden en nog een miljoen is verdwenen. Die mensen zijn gevlucht, ontvoerd en vermoord, zonder dat iemand met zekerheid kan zeggen wat er met ze is gebeurd. Jaap de Hoop Scheffer vond deze oorlog een uitstekend idee en niemand sprak zo hard tegen dat die stem in het internationale politieke toneelzijn weerklank vond.
Dat zegt iets over onze ‘gekozen’ bewindslieden. Het zegt iets over het Nederlandse regeringen en de Europese gemeenschap die zich op de borst klopt met de vrede op Europese bodem. Dat we mensen en materieel inzetten in andere delen van de wereld om daar miljoenen mensen af te slachten, dat valt buiten de te publiceren EU-argumentatie. Als Jaap de Hoop Scheffer zoveel aversie en angst jegens Vladimir Putin uit, dan ben je geneigd je vertrouwen en loyaliteit richting Rusland te transponeren. Iedere vijand van Jaap de hoop Scheffer moet bijna wel een vriend van de rechtvaardigheid zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
De wereld heeft onder PNAC de afgelopen 15 jaar een enorme verandering doorgemaakt. Als consumenten van het nieuws hebben we kennis genomen van de oorzaken en instemmend geknikt met de…