Verdere afbraak aan de soevereiniteit van EU lidstaten

De grootste jankerd die we ooit op buitenlandse zaken een stoel hebben gegeven, waarna hij vlotjes richting de EU vertrok, blijft die lieve, mollige, kwebbel tante, Ome Frans Timmermans. Frans sprak in zijn versie van de Engelse taal vandaag Europa toe. Volgens Frans gaat het namelijk helemaal niet goed. Het loopt binnen de EU niet zo lekker in de importbusiness van migranten. De migranten zijn niet eerlijk te verdelen onder de lidstaten want, de oost Europese landen blijken minder Europees gezind als Frans zijn subsidie poeplap niet trekt.
Volgens Timmermans werkt het systeem in zijn huidige vorm niet en, daarin krijgt Frans van mij zelfs een stil applaus. Een dergelijke vorm van introspectie verwacht je niet uit het hol van een stelletje megalomane cavia’s. Van jankerds als Frans Timmermans verwacht je dat ze altijd die anderen de schuld geven. Als Frans over zijn eigen benen struikelt, zal hij altijd iemand aanwijzen die hem geduwd heeft. Dat maakt dat Frans de positie heeft die hij momenteel bekleed. Frans heeft een hoge positie binnen een onfeilbaar instituut dat haar falen verhult met het opleggen van nieuwe regelgeving en het expanderen richting de boeman in het oosten.

Het probleem in de vluchtelingencrisis is dat de aanspoelende vluchtelingen nu met mondjesmaat worden opgenomen in lidstaten en, dat de landen waar die mensen aanspoelen dus eigenlijk als strandjutters met een flinke maar ongewilde buit blijven zitten. Vooral in oost Europa blijkt erg weinig animo voor vluchtelingen te bestaan. Oost Europese landen gedragen zich liever als detacheringsbureau’s van eigen personeel. Die hebben niets aan een stelletje aangespoelde sloebers waar geen cent meer aan te verdienen is dus, weigeren ze ‘onze’ vluchtelingen op te nemen.
“Zo zijn we natuurlijk niet getrouwd”, zegt Frans. Hij heeft ook een heel eenvoudige oplossing: “Laat de EU het regelen”. De Europese commissie leek het een goed idee als de lidstaten DIRECT bevoegdheden afgeven aan Brussel, zodat Brussel de verdeelsleutel bepaald. Dit is een directe aanslag op de ons resterende soevereiniteit en, vooral de landen in oost Europa zijn hierop tegen en blijken daardoor plotseling toch weer bondgenoten.

De EU kennende zullen ze dit proberen door te duwen, zoals de EU als een soort Nordic Walker dwars door Europa overal gaten in de soevereiniteit van de aangesloten landen prikt. Frans vindt dat we deze kwestie aan hem en zijn vriendjes moeten overlaten. De mensen die zich grote zorgen maken om de massaemigratie die nu plaats vindt in eigen achtertuin, zullen dit misschien zelfs toejuichen. De EU lijkt te luisteren naar de problemen die mensen kregen met de bootladingen vluchtelingen op hun stoep en speelt deze mensen uit tegen die asociale oost Europese landen.
Laten we niet vergeten dat iedere vorm van controle over eigen land die we aan de EU verliezen nooit meer terugkrijgen. We kunnen met allerhande naïviteit de woorden van Frans wel gaan toejuichen omdat ze nu in oost Europa eindelijk de lul zijn maar, we roepen ook hier weer mee af dat we de EU de theoretische macht geven om een halfmiljoen mensen bij Turnhout aan de grens te zetten.

We kunnen internationaal best afspraken maken. Het zal niet altijd lukken om tot goede afspraken te komen, daar verandert niets aan. We kunnen nu geen land dwingen tot het opnemen van behoeftige mensen en ook wij kunnen nu nog niet daartoe gedwongen worden. Aan het volume van de vluchtelingenstroom die Nederland bereikte zijn onderhandelingen vooraf gegaan en dat moet minimaal zo blijven. Als de EU gaat bepalen wie er in Nederland mag wonen of misschien juist niet, dan zijn we weer een belangrijk stukje controle kwijt, over wat er binnen onze grenzen gebeurt. We moeten zelf kunnen bepalen hoe sociaal we zijn en als de nood aan de man komt met andere landen afspraken kunnen maken over hoe dit vorm gaat krijgen.
Zo lost een volwassen democratie de problemen in de buurt op. Je praat met elkaar en onderneemt gezamenlijk actie zodat de rust in de buurt wederkeert, zonder dat er een autoriteit de buurt oplegt wat er moet gebeuren. Op die basis hebben we door de eeuwen heen met iedereen handel kunnen drijven zonder overkoepelend orgaan dat ons verplicht tot de condities die zij oplegt. Zo is ons de EU ook niet verkocht en velen van ons zijn wel klaar met onze eigen politiek in Den Haag, die zich volledig naar Brussel richt. Vandaag is het referendum aangaande het associatieverdrag met Oekraïne en dat is een direct resultaat van het gedrag van de EU in combinatie met onze landelijke politiek. Ik ben wel klaar met mannetjes als Jean Claude Juncker en Ome Frans. Ik ben nog meer klaar met de EU dan de huidige parlementaire democratie. Beiden functioneren in ieder geval niet zolang de EU blijft bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Aanbevolen door de Loyalist
Jean Claude Juncker is plotseling bang voor een continentale crisis en hopelijk is zijn angst volkomen terecht. Als Juncker over een continentale crisis spreekt, heeft hij het over het voortbestaan…